Ohita navigaatio

Laadukasta kotihoitoa lääkeannostelurobottien avulla Vaasassa

Asiakastarinat | 20.12.2021

Pohjanlahden rannalla sijaitseva Vaasan kaupunki on valtakunnallinen edelläkävijä kotona asumisen palveluissa sekä niiden turvaamisessa. Vaasassa kotihoidon johtajana toimivan Paula Olinin mukaan laadukasta kotihoitoa pidetään yllä modernilla lääkerobotiikalla

Tyytyväisiä asiakkaita ja parempaa elämänlaatua – Evondos Tampereen kotihoidossa

Asiakastarinat | 07.09.2021

Tampereella on määrätietoisesti laajennettu Evondosin käyttöä ja nähty selkeämmin palvelun hyötyjä. Tampereen kotihoito on pitkäaikainen Evondos®-palvelun asiakas: sitä on käytetty hoitotyön apuna ensimmäisen kerran jo vuonna 2015. Tampereen kotihoidossa sairaanhoitajana työskentelevä Petteri Pajunen ja samassa organisaatiossa terveydenhoitajana toimiva Marjukka Lehtonen kommentoivat hoidettavien määrän ja hoitajapulan olevan kotihoidon haasteista merkittävimpiä, vaikka heidän omalla alueellaan tilanne onkin melko hyvä. 

Evondos-palvelu purkamassa ruuhkahuippuja – asiakastarina Lopelta

Asiakastarinat | 11.05.2021

Lopella Evondos-palvelu otettiin käyttöön viime syksynä neljän lääkeannostelurobotin voimin. Nyt määrä on noussut neljästä kolmeentoista ja palveluun ollaan oltu tyytyväisiä. Kotihoidon ohjaaja Niina Oksanen sekä lähihoitaja Saija Virtanen kertovat, miten palvelun käyttöönotto on sujunut näinkin ripeällä aikataululla pandemiatilanteesta huolimatta – avainasemassa ovat olleet hoitajien innokas asenne sekä yhteen hiileen puhaltaminen.

Asiakastarina Kaksineuvoisesta: Hyvät kokemukset innostivat Evondosin käyttöönottoon

Asiakastarinat | 09.03.2021

Kaksineuvoinen kuuluu Evondos-palvelun tuoreimpiin asiakkaisiin, mutta jo lyhyessä ajassa kuntayhtymä on jo vienyt lääkeannostelurobotteja ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kotihoidon asiakkaille. Päivi Uusi-Viitala ja Susanna Kankaanpää Kaksineuvoisesta kertovat, miten he innostuivat Evondos-palvelusta ja miten kuntayhtymässä on lähdetty käyntiin palvelun käyttöönotossa.

Tampereen asiakastarina: ‘’Hoitajan innostus tarttuu myös kotihoidon asiakkaaseen!’’

Asiakastarinat | 04.02.2021

Tampere on esimerkkitapaus siitä, miten suuri määrä robotteja saadaan nopeallakin aikataululla otettua käyttöön. Avaintekijöiksi Anu Luotonen ja Taru Väisänen Linnainmaan kotihoidosta nimeävät positiivisen, ennakkoluulottoman asenteen ja innostuksen uuden oppimiseen. Oheisessa haastattelussa Anu ja Taru kertovat vinkkinsä siihen, miten kotihoidon asiakkaan saa innostumaan Evondos-palvelusta.

Keiturin Sote: ’’Luottoa pitää löytyä – Evondosin käyttöön oppii kyllä!’’

Asiakastarinat | 14.12.2020

Asiakkaamme Keiturin Sote on kuulunut Evondos-palvelun käyttäjiin noin puolitoista vuotta. Alun perin palvelu otettiin käyttöön tavoitteena vähentää asiakaskäynteihin kuluvaa matka-aikaa, mutta pian huomattiin palvelulla olevan muitakin hyötyjä kotihoidon työssä. Lea Koskimäki, Marja-Leena Stenberg ja Mirja Sutila Keiturin Sotesta kertovat kokemuksiaan Evondos-palvelusta oheisessa jutussa.