Ohita navigaatio

Automaattinen lääkeannostelupalvelu otettiin tehokkaasti käyttöön Porin perusturvassa

Asiakastarinat | 29.05.2023

Evondosin lääkeannostelurobotit pilotoitiin Porissa kesällä 2021. Nykyään Satakunnan Hyvinvointialueeseen kuuluvan Porin perusturvan 22 kotihoidon tiimiä vastaa noin 1300:sta säännöllisen kotihoidon asiakkaasta.

Espoon kotihoidossa robotiikka on monipuolistanut palveluntarjontaa ja tuonut helpotusta ruuhkahuippuihin

Asiakastarinat, Blogi | 28.02.2023

Espoon kotihoidossa Evondosin lääkeautomaatit otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Henkilökunnan lisäksi myös asiakkaat ovat innostuneet robottien aikaansaamasta lääketurvallisuudesta sekä arjen helppoudesta.

Laadukasta kotihoitoa lääkeannostelurobottien avulla Vaasassa

Asiakastarinat | 20.12.2021

Pohjanlahden rannalla sijaitseva Vaasan kaupunki on valtakunnallinen edelläkävijä kotona asumisen palveluissa sekä niiden turvaamisessa. Vaasassa kotihoidon johtajana toimivan Paula Olinin mukaan laadukasta kotihoitoa pidetään yllä modernilla lääkerobotiikalla

Tyytyväisiä asiakkaita ja parempaa elämänlaatua – Evondos Tampereen kotihoidossa

Asiakastarinat | 07.09.2021

Tampereella on määrätietoisesti laajennettu Evondosin käyttöä ja nähty selkeämmin palvelun hyötyjä. Tampereen kotihoito on pitkäaikainen Evondos®-palvelun asiakas: sitä on käytetty hoitotyön apuna ensimmäisen kerran jo vuonna 2015. Tampereen kotihoidossa sairaanhoitajana työskentelevä Petteri Pajunen ja samassa organisaatiossa terveydenhoitajana toimiva Marjukka Lehtonen kommentoivat hoidettavien määrän ja hoitajapulan olevan kotihoidon haasteista merkittävimpiä, vaikka heidän omalla alueellaan tilanne onkin melko hyvä. 

Evondos-palvelu purkamassa ruuhkahuippuja – asiakastarina Lopelta

Asiakastarinat | 11.05.2021

Lopella Evondos-palvelu otettiin käyttöön viime syksynä neljän lääkeannostelurobotin voimin. Nyt määrä on noussut neljästä kolmeentoista ja palveluun ollaan oltu tyytyväisiä. Kotihoidon ohjaaja Niina Oksanen sekä lähihoitaja Saija Virtanen kertovat, miten palvelun käyttöönotto on sujunut näinkin ripeällä aikataululla pandemiatilanteesta huolimatta – avainasemassa ovat olleet hoitajien innokas asenne sekä yhteen hiileen puhaltaminen.

Asiakastarina Kaksineuvoisesta: Hyvät kokemukset innostivat Evondosin käyttöönottoon

Asiakastarinat | 09.03.2021

Kaksineuvoinen kuuluu Evondos-palvelun tuoreimpiin asiakkaisiin, mutta jo lyhyessä ajassa kuntayhtymä on jo vienyt lääkeannostelurobotteja ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kotihoidon asiakkaille. Päivi Uusi-Viitala ja Susanna Kankaanpää Kaksineuvoisesta kertovat, miten he innostuivat Evondos-palvelusta ja miten kuntayhtymässä on lähdetty käyntiin palvelun käyttöönotossa.