Ohita navigaatio

Kumppani mukana muutoksessa

Lääkeannostelurobotin tuominen osaksi kotihoidon perinteisiä työtapoja vaatii suunniteltua ja johdettua muutosta. Tässä olemme asiakkaidemme tukena. Evondos haluaa olla asiakkailleen todellinen kumppani. 

"Parasta yhteistyössä on ehdottomasti ollut Evondosin palvelualttius. Pilotin aikana meillä oli koko ajan tunne siitä, ettemme ole yksin asian kanssa. Yhteistyömme on ollut hyvää alusta asti ja Evondosilla on todellisia huipputyyppejä töissä, joilta saamme nopeasti vastauksia kysymyksiin."

- Paula Olin, Kotihoidon johtaja, Vaasan kaupunki

Onnistunut, suunniteltu käyttöönotto

Evondosilla on jo yli 200 käyttöönottoprojektin kokemus. Tiedämme, mitä lääkeannostelupalvelun käyttöönotto edellyttää ja miten voimme käyttöönoton eri vaiheissa auttaa asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa. Osaamisemme ja kokemuksemme ovat asiakkaidemme käytössä aina käyttöönoton suunnittelusta ja tavoitteiden asetannasta tulosten mittaamiseen asti.

Kymsote aloitti Evondos-palvelun vuoden 2020 alussa ja on vauhdikkaasti kuluneen vuoden aikana ottanut käyttöön yli 120 Evondosin lääkeannostelurobottia. Kymsote kertoo kokemuksistaan Evondos-palvelusta oheisessa videossa.

Käyttöönoton keskeiset vaiheet:
 1. Suunnittelu
  Laadimme yhdessä asiakkaan projektipäällikön kanssa käyttöönottosuunnitelman. Siinä määritetään käyttöönotolle selkeät tavoitteet, aikataulu, alueet, joilla käyttöönotto tapahtuu ja toiminnoille vastuuhenkilöt.
   
 2. Tiedonjako 
  Jo mietittäesä Evondos-palvelun mahdollista käyttöönottoa käymme pitämässä kotihoidon tiimien henkilöstölle ns. hoitajainfoja, joissa esittelemme palvelun keskeiset periaatteet, toimintamallin ja vaikutukset.
   
 3. Asiakasvalinta 
  Olemme asiakkaidemme tukena käyttöönottojen ensimmäisissä asiakasvalinnoissa. Apuna käytetään myös ns. RAI-kriteereitä ja hoitajien asiakastuntemusta. Asiakasvalinnan perustana on aina käyttöönotolle määritetyt tavoitteet, kuten vaikka lääkkeenjakokäyntien väheneminen, lääkehoidon tehostuminen tai näiden yhdistelmä.
   
 4. Koulutus
  Käyttöönoton yhteydessä koulutamme pääkäyttäjät, jotka esimerkiksi kirjaavat palvelunkäyttäjät hallintajärjestelmään. Pääkäyttäjät kouluttavat muut hoitajat, jotka lähinnä huolehtivat robotin täyttämisestä ja mahdollisesti lähettävät viestejä mobiiliapplikaatiolla asiakkaille.
   
 5. Käyttöönotto 
  Hyvä käyttöönotto edellyttää suunnitelmallisuutta, mutta myös napakkaa johtamista. Jotta terveysteknologiasta saadaan hyödyt esille, työtapoja on tarkasteltava ja muutettava. Asiakkaidemme käytössä on kokemuksemme yli 200 käyttöönotosta ja olemme asiakkaidemme tukena käyttöönoton eri vaiheissa.
   
 6. Tuki ja palvelut 
  Päivittäisen käytön tukena on lisäksi milloin tahansa käytettävissä oleva verkko-oppimisympäristö, jossa hoitajat voivat suorittaa lyhyitä kursseja palvelusta ja sen käytöstä. Lisäksi käytössä on 24/7 asiakastuki, joka auttaa tarvittaessa

Apua asiakasvalintaan

Kuten muidenkin terveysteknologiasovellusten, myös Evondos-palvelun kohdalla tulee arvioida kenelle se sopii. Mikäli palvelusta ei ole aiempaa käyttökokemusta, asiakasvalinta voi tuntua vaikealta ja työläältä – siihenkin meillä Evondosissa on työkalut. Olemme usein mukana ensimmäisissä asiakasvalintatilanteissa jakamassa kokemuksiamme. Asiakasvalinnassa on apua myös hoito-organisaation tekemistä RAI-arvioista.

Laadimme jokaiseen käyttöönottoon selkeän ja yksityiskohtaisen suunnitelman. Käyttöönoton onnistumista seuraamme selkein mittarein (käytössä olevat palvelupaketit, lääkeannostelurobotista otetut lääkeannokset, häiriötilanteiden raportit) sekä kotihoidon henkilöstöltä ja palvelun käyttäjiltä kerättävän palautteen avulla. Katso tästä esimerkki eteläsuomalaisesta noin 40 000 asukkaan kunnasta, jossa käytössä on 25 Evondos-robottia.

Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt vaikuttavuusanalyysin palvelustamme.