Siirry sisältöön

“Potilasturvallisuus ja tehokkuus eivät ole vastakohtia”

“Potilasturvallisuus ja tehokkuus eivät ole vastakohtia”

Evondos on julkaissut parannetun version Avustetusta lääkkeenotosta. Toimintoa on kehitetty asiakaspalautteen perusteella ja erityistä huomiota on kiinnitetty käytettävyyteen ja potilasturvallisuuteen. Uudistetun toiminnallisuuden avulla, myös hoiva-avustajat voivat auttaa lääkkeenannossa. Palvelutuotespesialistimme Lene Dahler kertoo tarkemmin, miksi toimintoa on kehitetty ja mitä hyötyjä siitä on asiakkaillemme.

Miksi Avustettu lääkkeenanto -toiminnallisuus on kehitetty?

Lääkevirheistä johtuvat potilasvahingot koskettavat useita henkilöitä vuosittain ja pahimmillaan aiheuttavat ylimääräisiä ja vältettävissä olevia sairaalajaksoja. Huolimatta jatkuvasta parantamisesta potilasturvallisuuden saralla, lääkevirheitä tapahtuu edelleen liian paljon.

Manuaalinen lääkehoito edellyttää niin koulutusta kuin käytännön taitoja: kommunikaatio eri osapuolten välillä, toimintatavat ja prosessit – nämä kaikki kärsivät, mikäli hoivahenkilöstöä tai aikaa ei ole riittävästi. Valitettavasti tämä on todellisuutta monessa organisaatiossa. Työkuorma, tehtävien määrä ja asiakasmäärät ovat kasvussa ja erityisesti keskijohto saattaa pahimmillaan joutua tilanteeseen, jossa pitää valita tehokkuuden ja potilasturvallisuuden välillä.

Hoivayksiköissä haaste saattaa olla erityisen suuri. Hoivayksiköissä lääkehoidon haasteet saattavat erityisesti korostua. Iäkkäillä tai monisairailla tehostetun hoivayksikön asukkailla on monenlaista aikakriittistäkin lääkitystä

Turvallisuuden parantamiseen on luotu toimintatapoja, mutta mikäli aikaa ja henkilöstöä ei ole riittävästi, saattaa olla kiusaus oikaista sovituista käytännöistä. ”Olen keskustellut hoitajien kanssa, jotka ovat jatkuvasti stressaantuneita johtuen suuresta työkuormasta ja isosta vastuusta lääkehoidon osalta”, kertoo Lene. ”Osaatko kuvitella tilanteen, jossa olet vastuussa 30 asiakkaasta, joilla kaikilla on 5-10 eri lääkitystä, jotka pitää annostella useita kertoja päivässä? Samaan aikaan työhösi tulee jatkuvia keskeytyksiä.” Tämä on monelle arkipäivää. ”Väsyneet hoitajat eivät pysty hoitamaan tehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla” Lene jatkaa.

Avustettu lääkkeenotto on kehitetty auttamaan näiden haasteiden kanssa. Evondos lääkeannostelurobottien avulla voidaan vähentää ja minimoida riskejä, jotka liittyvät tarkkuutta vaativaan rutiinityöhön, jolloin hoitajat voivat keskittyä muuhun hoivaan.

Mitä tämä tarkoittaa hoiva-organisaatiolle, hoitajalle ja asiakkaalle?

Evondosin E300 -lääkeannostelurobotin Avustettu lääkkeenotto hyödyttää asiakasta, joka tarvitsee tukea lääkkeen ottamisen kanssa. He voivat olla täysin varmoja, että heidän lääkkeensä eivät mene sekaisin jonkun toisen lääkkeiden kanssa, ja he saavat lääkkeen oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Automaattinen dokumentaatio mahdollistaa lääkehoidon ajantasaisen seurannan.

Toiminnallisuuden parannukset mahdollistavat hoiva-avustajien roolin lääkehoidossa. Järjestelmään on luotu uusi ”Hoiva-avustaja”-rooli, joka mahdollistaa lääkkeen antamisen avustettuna vain ja ainoastaan oikeaan aikaan. Useimmissa maissa hoivasta vastaavat hoitajat, voivat delegoida lääkkeen antamisen myös muille kuin hoitajille. Tämä kuitenkin edellyttää riittävää koulutusta tehtävään, jotta voidaan varmistua siitä, että lääkehoito tapahtuu määräysten mukaisesti.

Hoiva-organisaatiolle tämä tarkoittaa parempaa resurssien käyttöä samalla kun voidaan vahvistaa potilasturvallisuutta. Asiakasorganisaatiot, jotka ovat käyttäneet jo aiempaa avustetun lääkkeenannon toiminnallisuutta, ovat kertoneet, että heidän asiakkaansa ovat voineet paremmin, nukkuneet paremmin, ja joissain tapauksissa jopa avun tarve päivittäisissä toimissa on vähentynyt.

Avustettu lääkkeenanto tuo turvallisuuden tunnetta myös hoiva-henkilöstölle. Teknologian avulla voidaan parantaa työtyytyväisyyttä – pitää kiinni nykyisistä työntekijöistä ja olla houkutteleva työpaikka myös uusille tekijöille.

Miten Avustettu lääkkeenanto saadaan käyttöön?

Kaikissa E300-roboteissa on mahdollisuus ottaa käyttöön Avustettu lääkkeenotto, jotta siitä saadaan paras hyöty hoivakodissa tai tuetun asumisen yksikössä. Aktivointi voidaan tehdä Telecare-järjestelmästä, valitsemalla asiakkaan asetuksista “Avustettu lääkkeenotto”. Kotihoidossa Avustettu lääkkeenotto saattaa olla tilapäinen ratkaisu robotin tullessa asiakkaalle käyttöön.

Mitä jos asiakas on poissa kotoa tai hoivayksiköstä?

Mikäli asiakas tietää olevansa poissa kotoa joitain päiviä, voi hoitaja antaa lääkkeet asiakkaan mukaan Matkatilan avulla. Matkatilassa aktivoidaan muistutukset, joiden perusteella asiakas tai hänen lähiomaisensa saa lääkemuistutukset tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Hoiva-organisaatio voi myös antaa lähiomaiselle mahdollisuuden aktivoida Matkatila, ja ottaa robotista matkalle mukaan tarvittavat lääkkeet.

Lene Dahler profiilikuva
Lene Dahler
Service Specialist
Evondos

Artikkeli on suomeksi käännetty versio alkuperäisestä.

 

Jaa artikkeli