Ohita navigaatio

Evondos tähtää Espanjan markkinoille: Evondos Oy and Group Saltó allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Espanjassa

Tiedotteet | 02.06.2022Evondos Oy, pohjoismaiden johtava automaattisen lääkeannostelupalvelujen tarjoaja, aloittaa myynnin Espanjan markkinoilla. Evondos ja Group Saltó, espanjalainen teknologia ja ICT-palveluiden tarjoaja, ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen yhteistyöstä Espanjassa. Group Saltón yhteistyön avulla Evondos pystyy tarjoamaan paikallisesti tukea kotihoidon organisaatioille Espanjan markkinoilla. Evondos-palvelu mahdollistaa lääkehoidon toteutumisen suunnitellusti ja turvallisesti, sekä mahdollistaa itsenäisen asumisen kotona.

Group Saltó auttaa Evondosia toteuttamalla paikallisen käyttäjätuen hoito-organisaatioille espanjaksi, katalaaniksi, euskeraksi ja galiciaksi. Lisäksi Group Saltó toimii Evondosin paikallisena kumppanina lääkeannostelurobottien käyttöönotoissa ja huollossa, sekä kouluttaa hoito-organisaatiot Evondos-palvelun käyttöön. Molemmat yritykset ovat tunnettuja hyvästä asiakaspalvelusta, joten yhteistyön aloittaminen on siinäkin mielessä luontevaa. ”Group Saltó on loistava kumppani Evondosille, joka osaltaan mahdollistaa Evondosin laajenemisen pohjoismaisilta markkinoilta kohti Eurooppaa”, sanoo Eetu Koski, Evondosin toimitusjohtaja.

Evondosin ainutlaatuinen lääkeannostelupalvelu tarjoaa ammattimaisille kotihoito-organisaatioille merkittäviä laatu- ja kustannushyötyjä. Palvelu varmistaa, että kotihoidon asiakkaat saavat oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeana annoksena automaattisesti, mikä parantaa lääkehoidon laatua ja tukee itsenäistä elämää kotona. Teknologiaan perustuva palvelu koostuu henkilön kotiin vietävästä lääkeannostelurobotista, etähallintajärjestelmästä ja lukuisista palveluelementeistä. Evondos-palvelu on käytössä lähes 300 kunnassa Pohjoismaissa ja palvelun avulla on annettu jo yli 15 miljoonaa lääkeannosta. Evondos työllistää yli 150 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yrityksen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Salossa. Aiemmin tänä vuonna Evondos tiedotti saamastaan lainarahoituksesta kansainvälistymissuunnitelmien tueksi.

Group Saltó on perustettu vuonna 1994 palvellen asiakkaitaan teknologiakonsultoinnin, teknologian käyttöönoton, kehittämisen ja huollon saralla. IoT ja robotiikkasovellukset ovat keskeinen osa Group Saltón liiketoimintaa. Group Saltó toimii kumppanina lukuisille yritykseille Espanjassa, niin paikallisille kuin kansainvälisesti tunnetuille toimijoille.

Viime vuosien aikana Group Saltó on ollut mukana kehittämässä robotiikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Group Saltón ehdotus palkittiin 2019 Mobile World Capital Barcelona 5G kilpailussa, jonka jälkeen se aloitti robotiikan hyödyntämisen itse kehittämällään alustalla. Robotiikkaan perustuva palvelu tukee kotona asuvia ikäihmisiä tuoden apua yksinäisyyteen. Palvelu muistuttaa päivittäisistä rutiineista ja auttaa hoivatyöntekijöitä ikäihmisten tarpeiden päivittäisessä seurannassa.

Group Saltó tekee yhteistyötä Barcelonan kaupungin kanssa, ja parantaa ikäihmisten elämänlaatua robotiikkaa hyödyntäen. ”Group Saltólle yhteistyö Evondosin kanssa on mahdollisuus hyödyntää teknologiaa ihmisten hyväksi”, toteaa Jaume Saltó, Group Saltó:n toimitusjohtaja.

Lisätietoa:

Evondos:                                                             
Eetu Koski,CEO                                                                          
Evondos Group                                                                        
eetu.koski@evondos.com         

Group Saltó:
Jaume Saltó, CEO
Group Saltó                                 
jsalto@esalto.es

Jaa artikkeli