Siirry sisältöön

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Evondos osallistuu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoimaan AICCELERATE-hankkeeseen. AICCELERATE-hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön, jossa Evondos®-palvelua kehitetään Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden yksilölliseen etähoivaan.

AICCELERATE-hanke on HUSin kokoama konsortio, joka koostuu viidestä eurooppalaisesta yliopistosairaalasta, yhdestä yliopistosta ja kymmenestä teknologiayrityksestä, joista yksi on Evondos. Euroopanlaajuinen verkosto sisältää alan huippuja sekä tutkimuksen että teknologian osalta. 

’’Evondos®-palvelun hyödyt kotihoidon asiakkaiden turvallisessa lääkehoidossa on tunnistettu, ja nyt on aika ottaa seuraava askel ja keskittyä yksilöidympään hoivaan. Evondos®-palvelun mukanaolo hankkeessa mahdollistaa tekoälypohjaisten palveluiden kehittämisen ja hyödyntämisen etähoivassa’’, kertoo Evondosin perustaja ja asiakkuusjohtaja Mika Apell.

Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön palvelunsa integroimiseksi osaksi suurempaa palvelukokonaisuutta, jossa hyödynnetään tekoälyä asiakkaan voinnin, sairauden vaiheen tunnistamiseen sekä oikea-aikaiseen hoivaan.

’’Evondosin lääkeannostelurobotti toimii asiakkaan tukena, ja havainnoi asiakkaan vointia ja toimintakykyä kotona, tarkoituksena tarjota tekoälyn avulla oikea-aikaisempia hoitopäätöksiä ja hoivaa’’, Apell kertoo.

Hankkeessa Evondos®-lääkeannostelupalvelua kehitetään yksilöityihin tarpeisiin Parkinson-asiakkaiden hoivassa.

’’Parkinson-asiakkaiden toimintakyky arjessa on riippuvainen oikea-aikaisesta lääkkeenotosta, ja heillä voi olla jopa kymmenen lääkkeenottokertaa vuorokauden aikana. Siksi koemme tämän hankkeen erityisen tärkeäksi juuri tälle kohderyhmälle, mutta hankkeessa kehitetyt ratkaisut tukevat yksilöidympää hoivaa myös muissa sairausryhmissä’’, Apell jatkaa.

Hanke käynnistyy vuoden 2021 alussa ja kestää kolme vuotta. Hankkeen aikana tullaan pilotoimaan kehitettyjä ratkaisuja sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Euroopan komissio on myöntänyt AICCELERATE-hankkeelle rahoituksen.

Lisätietoa:

Mika Apell
Asiakkuusjohtaja
mika.apell@evondos.com

Eetu Koski
Toimitusjohtaja
eetu.koski@evondos.com

__________________________________________________________________________________

Evondosista

Vuonna 2007 perustettu Evondos Oy on Pohjoismaiden johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Evondosin ainutlaatuinen lääkeannostelupalvelu tarjoaa ammattimaisille kotihoito-organisaatioille merkittäviä laatu- ja kustannushyötyjä. 
Palvelu varmistaa, että kotihoidon asiakkaat saavat oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeana annoksena automaattisesti, parantaen lääkehoidon laatua ja tukien itsenäistä elämää kotona. Teknologiaan perustuva palvelu koostuu käyttäjän kotiin vietävästä lääkeannostelurobotista, etähoitojärjestelmästä ja lukuisista palveluelementeistä.

Evondos työllistää yli 100 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Evondos-palvelu on käytössä yli 200 kunnassa ja palvelun avulla on annettu yli seitsemän miljoonaa lääkeannosta. Yrityksen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Salossa.

Lisätietoa osoitteesta www.evondos.fi

Jaa artikkeli