Siirry sisältöön

Automaattinen lääkeannostelupalvelu otettiin tehokkaasti käyttöön Porin perusturvassa

Automaattinen lääkeannostelupalvelu otettiin tehokkaasti käyttöön Porin perusturvassa

Nykyään Satakunnan Hyvinvointialueeseen kuuluvan Porin perusturvan 22 kotihoidon tiimiä vastaa noin 1300:sta säännöllisen kotihoidon asiakkaasta.

”Moni asiakkaamme tarvitsee apua lääkehoitoon. Lääkeannosteluroboteilla saamme tasoitettua aamujen ja iltapäivien ruuhkia. Kun asiakas voi ottaa lääkkeet itse, vapautuu aikaa lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin sekä muuhun hoitotyöhön. Samalla pystymme paremmin huomioimaan asiakkaan oman aikataulun ja päivärytmin”, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden kotihoidon palvelujen vastuuyksikön päällikkö Katriina Virtanen.

Koko kotihoito osallistui koulutuksiin

Evondosin lääkeannostelurobotit pilotoitiin Porissa kesällä 2021. Porin perusturvan puolelta vastuuhenkilöksi valittiin Satakunnan hyvinvointialueen kotiin annettavien palveluiden esihenkilö Minna Koivuniemi. Evondos oli mukana koordinoimassa ja valitsemassa asiakkaita.

”Lähdimme pilotin jälkeen liikkeelle kohtalaisen suurella määrällä laitteita ja niitä on otettu käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä automaatteja on käytössä 120 kappaletta. Meillä oli koneellinen lääkejakelu jo ennestään käytössä, joten robottien käyttöönotto oli helppoa”, Katriina toteaa.

Jokainen kotihoidon hoitaja pääsi osallistumaan Evondosin pitämiin yleisinfoihin. Jokaisesta tiimistä valittiin kaksi pääkäyttäjää, joille järjestettiin lisäksi omat koulutuksensa.

”Meillä toteutuivat sekä johdon tuki ja innostus että osaava koulutus. Tarvitsemme hoitotyön tueksi myös teknologiaa. Pääkäyttäjien Teams-palavereissa kerran kolmessa kuukaudessa saamme vertaistukea miten valita asiakas tai kuinka ottaa omaisiin yhteyttä. Evondosin edustajalla on kokemusta hoitajan työstä, joten hän osaa hyvin opastaa meitä”, Minna kiittää.

Lääkerobotti on tärkeä osa arkea

Minna seuraa päivittäin tilannetta puhelimeltaan: ”On jo automaatio katsoa tilanne, kun tulen töihin. Tehtäväni on kannustaa sekä henkilökuntaa että pääkäyttäjiä. Voin esimerkiksi kysyä, että muistatko, kuinka monta kertaa asiakkaalla ennen käytiin tai miten asiakas joutui odottamaan lääkettään. Nyt hänen ei tarvitse. Asiakas voi lähteä lääkkeenoton jälkeen asioilleen eikä hänen tarvitse odottaa hoitajaa.”

Myös palveluohjaajat ovat ottaneet asian omakseen. Kun he menevät ensimmäisen kerran asiakkaan luo, miettivät he samalla sopisiko Evondos-palvelu asiakkaalle.

”Tavoitteemme on, että kaksikymmentä prosenttia asiakkaista olisi Evondos-käyttäjiä. Hoitohenkilökunta on ymmärtänyt mikä mahdollisuus lääkeautomaatti on asiakkaalle ja mitä hyötyjä se tuo henkilökunnalle ja omaisille. Hoitomyöntyvyysprosentti on lähellä sataa. Robotti ei ota asiakkaalta mitään pois vaan on hoitotyön tukena”, Katriina muistuttaa.

Satasotessa panostetaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen kotiin annettavissa palveluissa. ”Evondosin lääkeautomaatti on apuväline siinä missä sähköinen hoitopöytä tai pyörätuolikin. Se ei vie hoitajien työtä”, Minna painottaa.
”Yhä useampi asuu kotona hyvinkin pitkään, jolloin teknologian hyödyntäminen tukee itsenäisyyden säilyttämistä”, Katriina summaa.

Jaa artikkeli