Siirry sisältöön

Tyytyväisiä asiakkaita ja parempaa elämänlaatua – Evondos Tampereen kotihoidossa

Tyytyväisiä asiakkaita ja parempaa elämänlaatua – Evondos Tampereen kotihoidossa


Tampereella on määrätietoisesti laajennettu Evondosin käyttöä ja nähty selkeämmin palvelun hyötyjä.


Tampereen kotihoito on pitkäaikainen Evondos®-palvelun asiakas: sitä on käytetty hoitotyön apuna ensimmäisen kerran jo vuonna 2015. Tampereen kotihoidossa sairaanhoitajana työskentelevä Petteri Pajunen ja samassa organisaatiossa terveydenhoitajana toimiva Marjukka Lehtonen kommentoivat hoidettavien määrän ja hoitajapulan olevan kotihoidon haasteista merkittävimpiä, vaikka heidän omalla alueellaan tilanne onkin melko hyvä. 


Evondos-palvelun avulla tilannetta on saatu helpotettua, kun pelkät lääkekäynnit on saatu jätettyä pois. ”Aikaa on jäänyt muuhun. Enemmän apua tarvitsevat asiakkaat saavat enemmän hoitajien aikaa”, sanoo Petteri. Myös Marjukka on samoilla linjoilla: ”Evondos säästää paljon hoitajien aikaa, tukee omatoimisuutta ja asiakkaan lääkehoitoa.” 

Viisi vuotta sitten Evondosin käyttöönoton tavoitteena olikin juuri ruuhkahuippujen purku. Liisa Tuomi, joka toimii palveluesimiehenä kotona asumisen tukipalveluissa Tampereella, muistelee palvelun käytön ensiaskelia: ”Evondosin avulla lähdettiin purkamaan aamu- ja iltaruuhkia. Vaikka pilotin jälkeen kesti aikansa, että käyttöä  saatiin laajennettua ollaan nyt siinä tilanteessa että Evondos-palvelu on laajasti käytössä Tampereella. Alueet, joilla robotteja on enemmän ovat selkeästi nähneet palvelun hyödyt”, hän jatkaa. 


Kotihoidon työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat ovat huomanneet palvelun hyödyllisyyden, ja niin Marjukan kuin Petterinkin asiakkaat suhtautuvat robottiin myönteisesti. Toki uudet toimintatavat vaativat totuttelua, mutta kun edut on kerrottu ei ongelmia ole juuri ollut. Myös omaiset ovat kiitelleet laitetta ja sen käyttöä. Palvelun viestiominaisuuksia hyödynnetään aktiivisesti – mm. syntymäpäivätoivotuksia on lähetetty robotin avulla asiakkaille. Annosjakelun ulkopuolella olevien lääkkeiden muistutuksetkaan eivät ole ongelma, kun niistä viestitetään kätevästi robotin kautta. Evondos-palvelun ominaisuuksia laajasti käyttämällä laitteista onkin mahdollisimman paljon hyötyä sekä asiakkaalle että hoitajille.


Evondosin asiakaspalvelu saa kiitosta koko joukolta. ”Tuki on loistava, aina saadaan joku kiinni”, kiteyttää Liisa Tuomi. Samoin koulutukset on koettu hyödyllisinä ja tehokkaina, ja niiden kautta on kuultu myös hyviä käyttökokemuksia muilta. 


Evondos-palvelun avulla on annettu tällä hetkellä yli 10 miljoonaa lääkeannosta pohjoismaissa. ”10 miljoonaa on todella iso luku, paljon on voitu kohdistaa aikaa aiempaa fiksummin”, päättää Marjukka. Liisa Tuomi kuvailee hyötyjä vielä seuraavasti: ”Palvelun avulla hoitajaresurssit kohdentuvat asiakkaille, jotka tarvitsevat käyntejä. Lisäksi säästetään matka-ajassa ja ajetuissa kilometreissä – tämä on jo jonkinasteinen ympäristöteko. Tuloksena on entistä tyytyväisempiä asiakkaita, parempaa elämänlaatua ja jopa asiakkaiden kuntoitumista oman arjen hallinnan kautta”, ja lisää vielä: ”Niin, ja monta kertaa kun Evondosista puhutaan, tulee yllätyksenä, että kyseessä on suomalainen yritys – se vaikuttaa asenteisiin positiivisesti.”
 

Jaa artikkeli

Lue lisää