Siirry sisältöön

Tampereen asiakastarina: ‘’Hoitajan innostus tarttuu myös kotihoidon asiakkaaseen!’’

Tampereen asiakastarina: ‘’Hoitajan innostus tarttuu myös kotihoidon asiakkaaseen!’’

Tampere on esimerkkitapaus siitä, miten suuri määrä robotteja saadaan nopeallakin aikataululla otettua käyttöön. Avaintekijöiksi Anu Luotonen ja Taru Väisänen Linnainmaan kotihoidosta nimeävät positiivisen, ennakkoluulottoman asenteen ja innostuksen uuden oppimiseen. Oheisessa haastattelussa Anu ja Taru kertovat vinkkinsä siihen, miten kotihoidon asiakkaan saa innostumaan Evondos-palvelusta.

Kun Evondos-palvelu otettiin Tampereen kaupungin kotihoidon yksiköissä käyttöön vuoden 2020 alkupuolella, ei alkuun osattu ajatellakaan, että palvelu tulisi näin nopeasti niin laajaan käyttöön, kertovat Linnainmaan kotihoidon palveluesimies Anu Luotonen ja Linnainmaan kotihoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Taru Väisänen.

’’Omaa rooliani kuvailisin mahdollistajana. Olin mukana järjestämässä koulutuksia ja luomassa edellytyksiä sille, että saadaan lääkeautomaatit vietyä käyttöön’’, kertoo Anu roolistaan Evondosin käyttöönotossa.

’’Kun koulutukset oli käyty, niin sairaan- ja terveydenhoitajien tehtävänä oli katsoa omasta tiimistä asiakkaita, joilla palvelun voisi ottaa käyttöön. Oman lähihoitajatiimin kanssa mietittiin, millaisille asiakkaille palvelu sopisi parhaiten ja siitä lähdettiin viemään asiaa eteenpäin. Aina kun uusi asiakas siirtyy kotihoidon palveluiden piiriin, niin mietitään, sopisiko kyseinen asiakas Evondos-palvelun käyttäjäksi’’, Taru kertoo.

Taru ja Anu uskovat ajoituksen olleen oikea lääkeannostelurobottien käyttöönotolle.

’’Koronatilanne joudutti tätä prosessia: saimme asiakkaille kerrottua robotin hyödyistä, kun käyntejä haluttiin vähentää tartuntariskin minimoimiseksi. Täytyy sanoa, että kävi tietynlainen tuuri ajoituksen suhteen, ja saatiin siitä loistava aloitus Evondos-polullemme’’, Anu toteaa.

’’Robottien hyödyt on löydetty tosi hyvin – ne pitää myös kommunikoida!’’

Anu ja Taru toteavat, että Evondosin palvelun hyödyt on löydetty sekä hoitajien että esimiesten toimesta. 

’’Olemme voineet luopua osasta lääkkeenantokäynneistä ja näin voineet säästää hoitajien työaikaa muihin hoitotoimenpiteisiin, kertoo Taru ja jatkaa:

’’Lisäksi lääketurvallisuus on todella merkittävä hyöty – dosetit eivät mene sekaisin ja robotti antaa oikean lääkkeen oikeaan aikaan’’

’’Asiakkaille hyödyt näkyvät esimerkiksi lisääntyneenä turvallisuuden tunteena, kun voi luottaa siihen, että lääke tulee otettua. Moni kokee myös arjen itsenäisyyden lisääntyneen, mikä tuo pärjäämisen tunnetta’’, Anu komppaa.

Kaksikko kuuluttaa myös sen perään, että robotin hyödyistä tulee osata kertoa asiakkaalle.

’’Me olemme Evondosin puolestapuhujia – on tärkeää, että Evondosin hyödyistä ja eduista kerrotaan ja että asiakas on tietoinen niistä!’’ 

Tyytyväiset asiakkaat motivoivat palvelun jatkokäyttöön

Anu ja Taru kertovat saaneensa erittäin positiivista palautetta Evondos-palvelua käyttäviltä asiakkailtaan.

’’Pääsääntöisesti asiakkaat ovat todella tyytyväisiä palveluun. Kun osaat pitää hyvän myyntipuheen ja kertoa hyödyistä, niin niillä saat asiakkaatkin innostumaan ja kokeilemaan palvelua hyvillä mielin’’, Taru kertoo.

’’Jopa niiltä asiakkailta ja heidän omaisiltaan, joilla on ollut epäilyksiä, on saatu positiivista palautetta. Ennakko-oletuksiin on pystytty vaikuttamaan esimerkiksi tarjoamalla kahden viikon harjoitteluaikaa, jossa robotti viedään muutamaksi viikoksi kokeiluun asiakkaalle. Monesti jo parin päivänkin jälkeen on huomattu niitä hyötyjä, joiden vuoksi robotista ei olla haluttu luopua. Ennakko-oletukset ja asenteet on saatu monesti muutettua päivässäkin.’’

Kaksikko kertoo, että tyytyväiset asiakkaat ovat motivoineet jatkamaan ja laajentamaan palvelun käyttöä.

Innostus ja rohkeus menestysreseptinä - vinkkejä Tampereelta

Vinkeiksi heille, jotka harkitsevat Evondos-robotteja, Anu ja Taru toteavat:

’’Innostus tarttuu – on siis ensisijaisen tärkeää, että niin esimiehet kuin sairaanhoitajat ovat innostuneita. Kun sairaanhoitaja on innostunut, niin se tarttuu tiimiin, joka sitten vie saman innostuksen asiakkaisiin, siinä on se meidän menestysreseptimme!’’

’’Asenteella on todella suuri merkitys – se on kaiken ydin, että ollaan avoimia, eikä suhtauduta asioihin negatiivisesti. Terveysteknologian tarkoitus on helpottaa työtämme ja asiakkaan arkea. Rohkeasti siis kokeilemaan, siinä sen parhaiten näkee, kun on avoimin ja rohkein mielin!’’
 

Jaa artikkeli

Lue lisää