Siirry sisältöön

Siun Sote: Evondosin lääkeannostelurobotti osana Kontiolahden palveluohjausta

Siun Sote: Evondosin lääkeannostelurobotti osana Kontiolahden palveluohjausta

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, Siun Soteen, kuuluvassa Kontiolahden kunnassa Evondosin lääkeannostelurobottien osuus kotihoidon asiakkaiden määrään suhteutettuna on ennätyskorkea. Kontiolahden palveluohjaaja Sanna Hartikainen kertoo vinkkinsä siihen, miten tehdä lääkeannostelurobotista vakiintunut osa palveluohjausta.

Kontiolahden kotihoito on käyttänyt Evondosin lääkeannostelurobotteja vuodesta 2017. Käyttövuosia on takana jo monta, mutta tie palvelun aktiiviseksi käyttäjäksi ei ole ollut täysin mutkaton.

’’Alussa laitteita oli melko vähän, ja käyttöä ei päässyt samalla tavalla harjoittelemaan, mikä tavallaan loi vastakkainasettelua. Nyt kun kokemusta on karttunut, olemme löytäneet meille sopivimmat käytännöt ja saaneet Evondosin palveluista parhaan hyödyn irti’’, toteaa Sanna Hartikainen Kontiolahden palveluohjauksesta.

Käyttökokemuksen lisäksi varmuutta lääkeannostelurobottien käyttöön on tuonut Evondosilta saatu jatkuva tuki.

’’Evondosilla ollaan oltu aktiivisia kouluttamaan ja ohjaamaan kotihoitoa. Siitä Evondosin palvelu onkin saanut paljon kiitosta. Hoitajat ovat mielissään siitä, että Evondosilta saa aina tarvittaessa apua – oli ongelma mikä tahansa’’, Sanna kiittelee.

Toimiva palveluohjauksen malli

Sanna kertoo, että palveluohjauksen malli Kontiolahdessa on todettu toimivaksi. ’’Asiakkaan hakeutuessa palveluohjauksen pariin, keskustellaan vaihtoehdoista ja jo siinä kohtaa aloitetaan keskustelu Evondosin lääkeannostelurobotista. Vaihtoehtoina asiakkaalla on joko lääkehoidon aloittaminen itsenäisesti tai omaisten tuella.’’

Mikäli asiakas ohjataan Kontiolahden kotihoidon palveluihin, tulee automaattisesti kokeiluun Evondosin lääkeannostelurobotti.

’’Kaikki asiakkaat, joilla on käytössään lääkehoito, kuulevat jo heti ensitapaamisella Evondosin laitteesta. Kun asiakas on jo tietoinen ratkaisusta, niin kotihoidon on helpompi lähteä viemään prosessia eteenpäin ja ottaa lääkeannostelurobotti käyttöön.’’

Evondosin palvelut kotihoidon tukena

’’Kotihoidon asiakkaiden määrä kasvaa, eivätkä nykyiset kotihoidon resurssit riitä tulevaisuudessa, joten apukäsiä tarvitaan, ja lääkeannostelurobotti on tähän erinomainen työkalu. Se mahdollistaa sen, että asiakas saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Sen lisäksi, että lääkkeen saaminen ei viivästy kiireen vuoksi, myös lääketurvallisuus on ensisijaisen tärkeä syy robotin käyttöön’’, Sanna huomauttaa.

Evondosin lääkeannostelurobotti onkin Kontiolahden kunnassa vakiintunut osa kotihoitoa.

’’Meillä kotihoito aloitetaan kuukauden arviointijaksolla, ja jo siinä vaiheessa aloitetaan reippaasti miettimään ja kokeilemaan, josko lääkeautomaatti sopisi mukaan kuvioon. Kaikilla ainakin kokeillaan Evondosin robottia – se on lähtökohta’’, Sanna kertoo.

­Positiivinen vaikutus työhyvinvointiin

Kontiolahden kunnassa on hyviä kokemuksia myös Evondosin palvelun vaikutuksesta työntekijöiden työhyvinvointiin.

’’Evondosin lääkeannostelurobotti on ollut pidetty työkalu sekä palveluohjauksen että kotihoidon puolella, ja se on otettu ilolla vastaan.’’

Kotihoidon työntekijöille tehdyn kyselyn tulokset puhuvat sen puolesta, että Evondosin robotti on kaivattu apuväline kiireen helpottamiseksi.

’’Kyselyn avoimen palautteen perusteella työntekijät kokivat, että palvelu helpotti aamu- ja iltaruuhkia. Monet jopa kokivat, että kiire on Evondosin myötä vähentynyt, mikä oli hienoa huomata’’, Sanna kertoo.

’’Pitää olla uskallusta’’

Sanna kokee, että rohkeus ja avoimuus uutta kohtaan ovat avaintekijöitä otettaessa käyttöön uusia teknologiaratkaisuja. ’’Voisin antaa ohjeeksi asiakasvalinnan kanssa kamppaileville, että kokeilee ratkaisua rohkeasti kaikille. Pitää olla uskallusta. On tietysti myös niitä, joille automaattinen annosjakelu ei sovi, mutta kaikille kannattaa kokeilla, sillä annostelurobotin saa aina haettua takaisin, mikäli se ei jostain syystä asiakkaalle sopisikaan.’’

Sanna peräänkuuluttaa myös avointa keskustelua palveluohjauksen, kotihoidon ja asiakkaan välillä.

’’Asiasta kannattaa puhua avoimesti – se on tärkeää, jotta sekä palveluohjaus, kotihoito että asiakas kokevat palvelun yhtä mielekkääksi ja toimivaksi ratkaisuksi.’’

Jaa artikkeli

Lue lisää