Siirry sisältöön

Keiturin Sote: ’’Luottoa pitää löytyä – Evondosin käyttöön oppii kyllä!’’

Keiturin Sote: ’’Luottoa pitää löytyä – Evondosin käyttöön oppii kyllä!’’

Asiakkaamme Keiturin Sote on kuulunut Evondos-palvelun käyttäjiin noin puolitoista vuotta. Alun perin palvelu otettiin käyttöön tavoitteena vähentää asiakaskäynteihin kuluvaa matka-aikaa, mutta pian huomattiin palvelulla olevan muitakin hyötyjä kotihoidon työssä. Lea Koskimäki, Marja-Leena Stenberg ja Mirja Sutila Keiturin Sotesta kertovat kokemuksiaan Evondos-palvelusta oheisessa jutussa.

Lähtökohtana toiminnan optimointi

Keiturin Sotessa tiedostettiin jo ennen Evondos-palvelun käyttöönottoa, että hoitajien aikaa kului paljon lääkejakokäynteihin, kun välimatkat kotihoidon yksiköiden ja asiakkaiden välillä olivat pitkiä. Lääkkeiden jakoon liittyvien käyntien hoitamiseen kaivattiin apukäsiä. 

’’Lähdimme ensin miettimään, ketkä kotihoidon asiakkaistamme hyötyisivät eniten Evondosin palvelusta, ja huomasimme, että tässä voisi olla hyvä ratkaisu heille, jotka asuvat pidempien etäisyyksien päässä. Tällöin lääkkeiden jakoon liittyviin käynteihin ei kuluisi niin paljoa matka-aikaa, mutta lääkkeet saisi edelleen ajallaan’’, kertoo esimiehenä työskentelevä Lea Koskimäki.

’’Halusimme myös ennaltaehkäisevästi vaikuttaa käyntimäärään niillä asiakkailla, joilla oli riskinä lääkkeenjakokäyntien lisääntyminen tulevaisuudessa.’’

Ennen Evondosin palvelun käyttöönottoa Keiturin Sotessa oltiin jo vaihdettu annosjakeluun, jonka myötä lääkejakokäyntejä oli pystytty vähentämään. 

’’Tavoitetilana oli, että jatketaan samalla mallilla, ja sehän sopi hyvin yhteen tämän Evondosin palvelun kanssa. Olemme jo tällä asiakasmäärällä saaneet suuriakin ajallisia säästöjä. Kun opitaan käyttämään robottia, vapautuu hoitajilta aikaa muihin töihin’’, Lea toteaa.

Parantamassa myös hoitajien työhyvinvointia

Ennen annosjakelun ja Evondosin palvelun käyttöä, hoitajilla kului paljon aikaa lääkkeiden hakuun apteekista ja jakamisesta dosetteihin. Evondosin lääkeautomaattien myötä Keiturin Sotessa lähihoitajina työskentelevät Mirja Sutila ja Marja-Leena Stenberg näkivätkin positiivisen vaikutuksen myös hoitajien työhyvinvoinnissa.

’’Apteekki- ja lääkejakokäynnit työllistivät meitä hoitajia todella paljon, mikä vaikutti myös työhyvinvointiin. Siihen lähdettiinkin hakemaan muutosta, jotta tiimit pystyivät toimimaan itseohjautuvasti’’, Marja-Leena toteaa.

’’Muutos on tullut samalla, kun Evondosin koneita on otettu käyttöön’’, komppaa Mirja.

Marja-Leena ja Mirja ovat kokeneet Evondosin palvelun helpottaneen työn suunnittelua ja aikatauluja.

’’Evondosin palvelu on kyllä toiminut omassa työssä suurena apuna. Jos mietitään, että kahden viikon lääkkeet jakaisi dosettiin, niin nyt on paljon pienempi työ, kun lääkkeet ovat koneessa valmiina asiakkaan otettavaksi oikeana aikana ja annoksena.’’

Asiakkaiden positiivinen vastaanotto yllätti

Kolmikko kertoo yllättyneensä asiakkaiden positiivisesta vastaanotosta, ja toteaa, ettei muutosvastarintaa ole juuri ollut.

’’Aluksi se herätti ihmetystä, että voiko kone hoitaa lääkkeidenjaon, mutta todella positiivisen vastaanoton laite sai, kun se vietiin asiakkaille. Monesti puhutaan, että ikäihmiset eivät ole vastaanottavaisia uusille teknologioille, mutta siinä ollaan kyllä väärässä’’, Lea pohtii.

’’Todella avoimin mielin ovat asiakkaat ottaneet Evondosin palvelun vastaan!’’ iloitsee Mirja.

Saadun palautteen perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Evondosin palveluun ja kokevat sen vaikuttaneen arkipäivään myönteisesti.

’’On ollut yllättävää huomata, miten asiakkaat ovat löytäneet laitteesta positiivisia asioita, kuten sen, että se tuo tukea ja turvaa arkeen’’, Lea toteaa.

’’Olemme saaneet paljon palautetta muun muassa siitä, että asiakkaille laite tuo turvallisuuden tunnetta, kun tulee hälytys, jos lääke jää ottamatta’’, Marja-Leena täydentää.

’’Luottoa pitää löytyä!’’

Evondos-palvelun käytössä tärkeänä kolmikko pitää sitä, että avoimella mielellä kokeilee uutta.

’’Olemme huomanneet, että asiakkaat ovat kiinnostuneita ja innostuneita uusista teknologioista. Uusien teknologioiden käyttöönotto osoittaa myös, että heihin luotetaan ja tuo tietyllä tapaa merkityksellisyyttä, kun pääsee oppimaan uutta’’, kertoo Lea. 

’’Asiakkaan kyvykkyyttä käyttää uusia teknologioita ei pidä aliarvioida, vaan luottoa pitää löytyä – Evondosin käyttöön oppii kyllä!’’ Marja-Leena ja Mirja tokaisevat.

’’Toiveena meillä on, että tulevaisuudessa pystytään yhä enemmissä määrin ottamaan teknologiaa käyttöön. On huikeaa ajatella, miten paljon hoito on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja miten hienoa kehitystä tulevaisuudessa vielä nähdään’’, Lea summaa.
 

Jaa artikkeli

Lue lisää