Siirry sisältöön

Evondosin ja Validian pilotti säästää hoitajatyötä ja lisää vammaisten omaa osallistumista sekä itsenäisyyttä

Evondosin ja Validian pilotti säästää hoitajatyötä ja lisää vammaisten omaa osallistumista sekä itsenäisyyttä

Huutavasta työvoimapulasta kärsivä sote-ala tarvitsee ennusteiden mukaan nykymuodossaan 
200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä.  Toisaalta hyvinvointialueet ovat jo nyt pahasti alijäämäisiä ja hallituksen kehysriihessä etsitään säästöjä hoitajamitoituksista. On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan kipeästi uudenlaisia toimintatapoja sekä riittävästi tilaa kokeilukulttuurille. Tämä onnistuu vain, jos toimialan sääntely, lainsäädäntö ja valvonta mahdollistavat palveluiden kehittämisen, jotta uusien ratkaisujen vaikuttavuus voidaan todentaa.

Suomessa on erilaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen piirissä yli 60 000 henkilöä (THL) . Monet totutuista ja käytössä olevista toimintatavoista voivat vaikuttaa hoivapalvelujen piirissä olevien asiakkaiden toimijuuteen passivoivasti. Hoivapalvelujen tarjoajat ovat vastuussa paitsi hoivasta, myös monista muista asukkaiden turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Ympärivuorokautisessa hoivassa on olennaista löytää monipuolisesti ratkaisuja henkilöstömäärään sekä -rakenteeseen, jotta asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata ja heidän omaa toimijuuttaan voidaan vahvistaa. On kokeiltava uutta, jotta uusien ratkaisujen vaikuttavuus voidaan todeta.

Validia on aloittanut Tampereen Validia-talossa kokeilun yhdessä suomalaisen Evondosin kanssa lääkeannostelurobottien käytöstä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida, miten hoivayksikön asukkaiden toimijuutta voidaan vahvistaa, samalla huolehtien lääkehoidon turvallisesta toteutumisesta ja henkilöstön jaksamisesta ja työn mielekkyydestä. Kokeilua on tarkoitus laajentaa myös muihin yksiköihin. Jo kokeilun alkuvaiheissa Validialla on pystytty ohjaamaan hoitajien työaikaa lääkejakelusta muuhun asiakastyöhön sekä suunnittelemaan työtehtäviä joustavammin eri ammattiryhmien kesken.

”Alallamme on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla ja uusille avauksille ja toimintatavoille pitäisi antaa enemmän tilaa”, toteaa Riikka Haahtela, Validian liiketoimintajohtaja, vaikeavammaisten asuminen ja päivätoiminta .. ”Haimme kumppaniksi tunnetun suomalaisen toimijan, Evondosin, joka on osoittanut, että teknologiaa hyödyntämällä voidaan varmistaa lääketurvallisuus kotihoidossa – joten miksi sama ei toimisi myös meidän yksiköissämme” hän jatkaa. Henkilöstö on huomannut, että lääkeannostelurobotin käyttö on tuonut monelle asiakkaalle apua myös päivärytmiin ja lisännyt omaa osallistumista. Tämä on tervetullutta niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta.

Evondosin palvelu on käytössä laajasti kotihoidon palveluissa kaikissa pohjoismaissa ja palvelun avulla on jaettu jo yli 30 miljoonaa lääkeannosta 99% tarkkuudella, joka vastaa laskennallisesti 800 000 työpäivän ajansäästöä tai uudelleen allokoitua työaikaa. ”Kotihoidon asiakkaat ovat kokeneet saavansa tukea itsenäisyyteensä Evondosin avulla. Validian kanssa tehtävällä kokeilulla nähdään, miten toimijuutta voidaan edistää palveluasumisen piirissä – jo nyt näyttää erittäin lupaavalta”, kertoo Suomen markkinasta vastaava myyntijohtaja Terhi Lampen, Evondosilta.

 


Evondosista

Suomalainen Evondos Group on Euroopan johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Evondosin ainutlaatuinen lääkeannostelupalvelu tarjoaa ammattimaisille hoiva-organisaatioille merkittäviä laatu- ja kustannushyötyjä. Palvelu varmistaa, että hoiva-asiakkaat saavat oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeana annoksena automaattisesti, mikä parantaa lääkehoidon laatua ja tukee itsenäistä elämää kotona.

Alkuvuodesta 2023 Evondos osti hollantilaisen Medidon, joka tarjoaa lääkeannostelupalvelua Hollannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Evondos Group työllistää yhteensä yli 350 työntekijää niin Pohjoismaissa kuin Hollannissakin ja palvelee päivittäin kymmeniä tuhansia käyttäjiä. Evondos Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja valtaosa sen toiminnoista sekä tuotantolaitokset sijaitsevat Salossa.

Validiasta

Validia tuottaa valtakunnallisesti asumisen, päivätoiminnan sekä henkilökohtaisen avun palveluita fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille sekä kuntoutuspalveluita neurologisen tai aivovamman saaneille. Validia on vastuullinen yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys- ja Avainlippu-merkki. Olemme savuton työpaikka. Lue lisää: www.validia.fi.

 

Huomioitavaa

Yhteydenotot ja haastettelupyynnöt:

Validia: Liiketoimintajohtaja Riikka Haahtela riikka.haahtela@validia.fi puh. 050 308 6786

Evondos : Markkinointijohtaja Mikko Hyle mikko.hyle@evondos.com puh. 040 700 6897

Jaa artikkeli