Siirry sisältöön

Ensimmäinen hoito-organisaatio Norjassa, joka käyttää Evondos® Annaa

Ensimmäinen hoito-organisaatio Norjassa, joka käyttää Evondos® Annaa

Evondos Anna-lääkeannostelurobotti mahdollistaa sen, että terveydenhuoltohenkilökunta voi annostella lääkkeet ilman, että vierailee fyysisesti kotihoidon asiakkaan luona. Sokndalin kunta on ensimmäinen norjalainen kunta, joka hyödyntää Annaa ja VideoMed-toiminnallisuutta.

"Henkilöstömme on innoissaan päästessään käyttämään uudenlaista digitaalisen valvonnan työkalua Evondos Annan käyttöönottojen myötä. Näemme tässä ratkaisussa suurta potentiaalia ja koemme, että se on myös intuitiivinen käyttäjälle", kertoo Sokndalin kunnan neuvonantaja Anita Stene.

Keväällä 2023 myyntipäällikkömme Cato ja asiakasprojektipäällikkömme Jannicke esittelivät kunnalle Evondos Annan. Heti esittelyn jälkeen Sokndalin kunta päätti aloittaa Evondos Annan käyttöönotot, tarkoittaen että heistä tuli ensimmäinen kunta joka hyödyntää Anna—lääkeannostelurobottia Norjassa!

Ainutlaatuinen ominaisuus

Anna-lääkeautomaatissa on ainutlaatuinen VideoMed-toiminto, joka mahdollistaa videoavusteista lääkkeiden annostelua. Hoitohenkilökunta voi siis vapauttaa lääkeannospussin videopuhelun aikana ja täten varmistaa, että asiakas ottaa lääkkeen oikein. Videoyhteyden aikana hoitajan on mahdollista myös havainnoida asiakkaan fyysistä olemusta ja asuinympäristöa saadakseen paremman käsityksen käyttäjän hyvinvoinnista tai antaa vaikkapa neuvoja muihin asiakasta askarrettaviin asioihin. Evondosin Etähoitojärjestelmä toimii palvelun hallintojärjestelmänä ja antaa aina reaaliaikaisen kokonaiskuvan lääkehoidon tilanteesta

"Hoitohenkilökunnalle on tärkeää että he näkevät lääkeannostelijan kameran kautta, että asiakas todella ottaa lääkkeet. Tämä helpoittaa lääkkeiden jakelua niin, että käyttäjät tosiaan voivat saada oikeat lääkkeet, oikeaan aikaan. Tämä on ollut aikaisemmin haastavaa, koska asiakkaiden luokse ajamiseen menevä aika, varsinkin kiireisinä aikoina, voi viivästyttää asiakkaan lääkkeenottoaikaa", Stene toteaa.

Anna lääkeannostelurobotin videotoimintoa voidaan käyttää eri tavoin, riippuen asiakkaan tarpeista. Lääkkeiden anto voidaan suorittaa niin sanotussa avustetussa tilassa, eli ainoastaan hoitohenkilökunta pystyy vapauttamaan lääkkeet (videopuhelun aikana), tai mikäli asiakas pystyy itsenäisesti ottamaan lääkkeet, voi automaatti ilmoittaa lääkkeensaatavuudesta ja vapauttaa lääkeannospussin ohjelmoituun aikaa, aivan samalla tavalla kuin E300 lääkeannostelurobotilla. Lisäksi videotoimintoa voi käyttää muuhunkin hyvinvointia edistävään toimintaan ja asiakkaan turvallisuuden tunteen lisäämiseen.

IMG_1856 Anna 4

Fyysisten kotikäyntien tueksi

Stene kertoo, että he aikovat kokeilla lääkeannostelijaa useisiin eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi rutiininomaisten fyysisten kotikäyntien vähentämiseen.

"Osa joidenkin asiakkaiden fyysisistä kotikäynneistä voitaisiin korvata etäkäynneillä, ja silti ylläpitää korkealaatuista hoidon vaikuttavuutta. Tällä tavoin voimme seurata yhä useamman asiakkaiden henkilökohtaisia tarpeita tarkemmin sillä meidän ei tarvitse hukata aikaa ja resurssejamme matkustamiseen", Stene sanoo.

Toivotamme Sokndalin kunnalle onnea Evondos Annan käyttöönottosta!

Jaa artikkeli