Ohita navigaatio

Palvelun vaikutukset

Lääkeannostelurobotti vaikuttaa monella tavalla

Evondos-palvelu parantaa kotihoidon laatua ja tehoa:

  • Varmistaa lääkehoidon oikea-aikaisen toteutumisen. Robotti ohjaa ottamaan lääkkeet aina oikeana ajankohtana, mikä on esimerkiksi Parkinsonin taudin hoidossa tärkeää. Palvelu myös ilmoittaa hoitohenkilökunnalle, mikäli lääkeannos on jostain syystä jäänyt ottamatta.
     
  • Parantaa lääketurvallisuutta. Hoitohenkilökunta ja haluttaessa myös omaiset voivat seurata lääkkeiden ottoa etäyhteyden avulla. Robotista lääkkeitä saa aina vain tarkoitetun annoksen, muuten lääkkeet eivät ole saatavilla.
     
  • Vähentää rutiininomaisten lääkehoitokäyntien tarvetta. Hoitajat voivat kotikäynneillä keskittyä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin.
     
  • Helpottaa hoitohenkilöstön työpäivän suunnittelua. Aamu- ja iltaruuhkiin saadaan helpotusta, kun lääkehoitoon liittyviä käyntejä voidaan vähentää.

Laadukasta hoitoa, korkea hoitomyöntyvyys

Evondos-palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla lääkehoidon itsenäinen toteutuminen on epävarmaa. Lääkeannostelurobotti varmistaa, että käyttäjä saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja tulevat lääkeannokset ovat käyttäjän ulottumattomissa lukitussa lääkesäiliössä.

Lääkeannostelurobotin käyttöönotto nostaa kotihoidon laatua. Evondos-lääkeannostelupalvelu parantaa merkittävästi lääketurvallisuutta poistaen lääkitysvirheiden mahdollisuuden lähes kokonaan. Suomessa yli puolet hoidossa tapahtuvissa virheistä on lääkitysvirheitä.

Evondos-palvelun käyttäjät ovat ottaneet lääkeannostelurobotista yli 15 miljoonaa lääkeannosta oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Palvelu on nostanut käyttäjien lääkehoitomyöntyvyyden (medical adherence) huippulukemiin: yli 99 prosenttiin.

Evondos-palvelu tekee lääkehoidon seurannan mahdolliseksi. Jokainen lääkkeenotto tallentuu sähköiseen hoitolokiin, minkä ansiosta henkilön lääkehoidon toteutumista voidaan arvioida raporttien avulla.