Ohita navigaatio

Miten palvelu toimii

Miten palvelu toimii

Evondos lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti.

Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksella. Evondos Annan ja Evondos VideoMedin avulla hoitaja voi vapauttaa lääkkeet saataville videopuhelun aikana ja sekä vahvistaa lääkkeenoton.

Katso video laitteen toiminnasta alta:

Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jotta lääketurvallisuus ei vaarannu. Hoito-organisaatio saa robotilta viestin tapahtuneesta ja tieto kirjautuu myös järjestelmän lokitietoihin. Lukitusta lääkesäiliöstä lääkkeen saa vain hoitaja.

Hoito-organisaatio ja hoitajat voivat seurata lääkehoidon toteutumista reaaliajassa hallintajärjestelmästä ja mobiiliapplikaation avulla myös matkapuhelimella. Myös läheiset voivat saada pääsyn näihin tietoihin.

Kun mummo voi hyvin, hoitaja viihtyy työssään ja hoitohenkilökunnan työtavat kehittyvät, yhteiskuntakin kestää ja jaksaa paremmin. Voimme tarjota laadukkaan lääkehoidon ohella inhimillistä hoitoa sitä tarvitseville entistä paremmin. 

Mummoja on – ihanaa kyllä – yhä enemmän ja enemmän. Heidän hoitonsa vie yhä isomman osan yhteiskunnan resursseista, jollei vaikuttavaksi todettua teknologiaa hyödynnetä ja oteta laajasti käyttöön. Saatu palaute kertoo mummojen olevan valmiita teknologialle, mutta onko yhteiskunta?

Kun mummo ottaa lääkkeensä oikein ja voi hyvin, läheisten elämän huolet ja murheet vähenevät. On rauha keskittyä muuhun. Läheiset tietävät, että lääkityksen toteutumisesta on reaaliaikainen tieto saatavilla ja että kotihoito saa viestin heti, jos mummon lääkkeet jäävät ottamatta.

Kotihoito voi antaa myös läheisille mahdollisuuden seurata mummon lääkkeenottoa mobiiliapplikaatiolla. Sillä voi lähettää mummolle myös lyhyitä viestejä ja kysellä kuulumisia.

Evondos-robotti on mukava työkaveri, jonka hoitaja tapaa kahden viikon välein lääkesäilön täyttämisen yhteydessä. Robotti myös viestittää ottamatta jääneistä lääkkeistä ja silloin on syytä tarkistaa tilanne mummon luona. Ettei mummo vaan ole kaatunut ja loukannut itseään!

Evondos-palvelun ansiosta lääkkeenjakoon keskittyvien käyntien tarve vähenee, ja aamun ja illan lääkkeenjakoruuhkat ja kiire helpottuvat. Työkuormaa saadaan jaettua päivälle tasaisemmin ja huoli oikeasta lääkehoidosta helpottuu.

Lääkeannostelurobotti muistuttaa mummoa lääkkeenotosta merkkiäänellä ja –valolla sekä puheohjauksella. Mummo voi hyvin, kun hän saa lääkkeet aina oikein. Jos lääkkeet kuitenkin jäävät ottamatta, robotti lähettää tästä kotihoidolle viestin ja siirtää lääkkeet lukittuun lääkesäiliöön. Lääkerytmi säilyy oikeana. Mummon ei tarvitse kantaa huolta siitä, miten muistaa ja saa lääkkeensä otetuksi. Ei ihme, että mummo pitää Evondos-robotistaan!

Sivu päivitetty 23.6.2022