Siirry sisältöön

Lääkeannostelurobotti lisää sekä asiakkaan että hoitajan vapautta

Lääkeannostelurobotti lisää sekä asiakkaan että hoitajan vapautta

Kotiin annettavat tukipalvelut ja kotihoito mahdollistavat itsenäisen kotona asumisen. Haasteita kotihoidon järjestämiseen tuovat kuitenkin henkilöstön riittävyys sekä hoitajien käyntien aikatauluttaminen.

Lääkityksen antaminen painottuu aamuun ja iltaan, joten useamman kotihoidon asiakkaan lääkitystä pitäisi pystyä hoitamaan samanaikaisesti. Evondosin automaattiset lääkeannostelurobotit ratkaisevat sekä lääkityksen oikea-aikaisuuden että lääketurvallisuuden haasteet. Näin hoitajien aikaa vapautuu mm. asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen.

”Moni asiakkaamme tarvitsee apua lääkehoitoon. Lääkeannosteluroboteilla saamme tasoitettua aamujen ja iltapäivien ruuhkia. Kun asiakas voi ottaa lääkkeet itse, vapautuu aikaa lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin sekä muuhun hoitotyöhön. Samalla pystymme paremmin huomioimaan asiakkaan oman aikataulun ja päivärytmin”, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden kotihoidon palvelujen vastuuyksikön päällikkö Katriina Virtanen.

Lääkehoidon siirtäminen pois hoitajalta asiakkaalle itsenäisesti robotin avustuksella tehtäväksi ei suinkaan tarkoita hoitajien tarpeen tai töiden vähenemistä. Robotti antaa aikaa hoitajille keskittyä omaan erikoisosaamiseensa ja asiakkaiden kohtaamiseen. Samalla se vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta.

Lääkkeenoton yhteyteen voidaan ketjuttaa muitakin rutiineja kuten aamupala, jolloin automaatti auttaa arjen hallinnassa. Mitä omatoimisempi asiakas on, sitä enemmän se antaa vapauksia hoitajan päivärutiinien järjestämiseen ja yllättäviin tapahtumiin reagoimiseen. Kotihoidon asiakkaalle itselleen suurempi itsenäisyys ja omatoimisuus tuo lisää tyytyväisyyttä ja hallintaa omaan arkeen.

Robotti parantaa hoitomyöntyvyyttä ja lääkehoidon seurantaa

Helppokäyttöinen Evondos-lääkeannostelurobotti mahdollistaa asiakaskäyntien sujuvamman aikatauluttamisen, kun hoitajan käyntejä ei tarvitse enää ajoittaa lääkkeenannon yhteyteen. Lääkehoidon toteutumista voi seurata reaaliajassa hallintajärjestelmästä joko tietokoneella tai matkapuhelimella.

”On jo automaatio katsoa tilanne, kun tulen töihin. Tehtäväni on kannustaa sekä henkilökuntaa että pääkäyttäjiä. Voin esimerkiksi kysyä, että muistatko, kuinka monta kertaa asiakkaalla ennen käytiin tai miten asiakas joutui odottamaan lääkettään. Nyt hänen ei tarvitse. Asiakas voi lähteä lääkkeenoton jälkeen asioilleen eikä hänen tarvitse odottaa hoitajaa”, toteaa Satakunnan hyvinvointialueen kotiin annettavien palveluiden esihenkilö Minna Koivuniemi.

Roboteista on suuri apu erityisesti niillä asiakkailla, joiden luona kotihoitaja käy ainoastaan kerran päivässä. Lääkeautomaatti varmistaa, että oikeat lääkkeet otetaan oikeaan aikaan. Lääkkeet ovat lukitussa lääkesäiliössä robotin sisällä, joten ihminen ei voi ottaa väärää lääkettä tai epähuomiossa useampaa annosta kerralla.

”Tavoitteemme on, että kaksikymmentä prosenttia asiakkaista olisi Evondos-käyttäjiä. Hoitohenkilökunta on ymmärtänyt mikä mahdollisuus lääkeautomaatti on asiakkaalle ja mitä hyötyjä se tuo henkilökunnalle ja omaisille. Hoitomyöntyvyysprosentti on lähellä sataa. Robotti ei ota asiakkaalta mitään pois vaan on hoitotyön tukena”, Katriina muistuttaa.

Jaa artikkeli