Siirry sisältöön

Lääkeannostelurobotit lisäävät myös palvelutalojen turvallisuutta ja tuo joustavuutta toimintaan

Lääkeannostelurobotit lisäävät myös palvelutalojen turvallisuutta ja tuo joustavuutta toimintaan

Parempaa lääketurvaa potilaille ja joustavampaa toimintaa — tätä Lyckselen kunta Ruotsissa tavoitteli ottamalla käyttöön Evondosin lääkeannostelurobotit hoitokodeissaan viime joulukuussa.

Lyckselen kunta on jo aiemmin hyödyntänyt lääkeannostelurobotteja kotihoitopalveluissaan, ja nyt niistä on saatu apua myös hoivakodissa. Erona kotihoitoasiakkaan käytössä olevan robotin ja hoivakodin asiakkaan robotin välillä on se, että palvelukodissa asiakas ei pysty itse ottamaan lääkkeitään. Toisin sanoen, vain hoivakodin henkilökunta voi tunnistautumalla saada lääkeannoksen robotista ja antaa lääkkeet oikealle henkilölle. Robotti on hiljainen eikä häiritse hoitajia tai asukkaita. Se kuitenkin tekee hälytyksen henkilökunnalle, jos lääkkeitä ei ole otettu robotista. Lääkkeitä annosteleva henkilökunta ja hoitajat täyttää robotin oikeilla lääkkeillä ja koska robotti on henkilökohtainen, lääkkeen antamisen potilaille voi tehdä kuka tahansa robotin käyttöön koulutettu työntekijä, riippumatta hänen toimivaltuuksistaan.

”Tämä parantaa lääkityksen turvallisuutta ja sitoutumista: oikeat lääkkeet annetaan oikeaan aikaan oikealle henkilölle. Olemme aiemmin todenneet lääkityksissä paljon poikkeavuuksia, joista osa on johtunut siitä, että vain yksi henkilökunnan jäsen on ollut vastuussa kokonaisen osaston lääkityksistä. Evondosin avulla toivomme parantavamme lääkehallinnan turvallisuutta ja vähentävämme poikkeamia. Evondosin erinomaisen muistutustoiminnon avulla voimme varmistaa, ettei yksikään lääkeannos unohdu, mikä parantaa huomattavasti lääkkeiden annostelun laatua ja turvallisuutta”, sanoo Johanna Tossman, Lyckselen kunnan tuki-, terveys- ja sosiaalihuoltoyksikön päällikkö.

Lääkeannostelurobotit tekevät myös henkilökunnan toiminnasta joustavampaa. Työvuorosuunnittelu ja aikataulutus helpottuvat, koska lääkkeiden antamisesta voi huolehtia suurempi osa hoitohenkilökunnasta. 

”Valitsimme Evondosin lääkeannostelurobotit parantaaksemme suunnittelun joustavuutta. Useammalla henkilökunnan jäsenellä pitäisi yksinkertaisesti olla toimivaltuus tehdä enemmän. Hoivakodissa käytetyn toimintatilan avulla työntekijät, jotka eivät syystä tai toisesta ole oikeutettuja jakamaan lääkkeitä, voivat annostella lääkkeitä robotin avustuksella”, sanoo Johanna Tossman.

Hoivakodissa on aina läsnä henkilökuntaa, jolla on vaaditut toimivaltuudet, ja hälytystilanteissa lääkeluvallinen hoitaja päättää miten toimitaan. Tämä tekee vastuun jakamisesta henkilökunnan kesken turvallista ja helpompaa.

Jaa artikkeli