Siirry sisältöön

Järjestelmien yhdistämisellä lisää tehoa työhön

Järjestelmien yhdistämisellä lisää tehoa työhön

Lillehammerin kunta oli Evondosin ensimmäinen asiakas Norjassa, yhteistyö käynnistyi 20 robotilla jo joulukuussa 2014. Tämä todella jännittävä ja  mielenkiintoinen projekti loi pohjan Evondosin kasvulle Norjassa.

Me Evondosissa olemme aina halunneet auttaa hoitajia heidän jokapäiväisessä työssään sen sijaan, että rasittaisimme heitä.  Avain tämän saavuttamiseen on halu kehittää palvelua yhdessä asiakkaiden kanssa. Toinen tärkeä osa toimivaa palvelua on asiakastuki, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

Siksipä olikin todella hienoa, että ensimmäinen integraatioprojekti tuli juuri Lillehammerilta. Olimme tästä todella innoissamme.

Integraatioprojektissa veimme Evondosin järjestelmän osaksi Lillehammerissa käytössä olevaa Tiedon Gerica-tietojärjestelmää.  Tavoitteena on mahdollistaa lääkerobottien käyttö mahdollisimman monelle kotihoidon asiakkaalle. Vaatimuksena oli, että tieto lääkkeenotoista ja mahdollisista hälytyksistä siirtyisi automaattisesti Gerican järjestelmään.  Sovittuamme yksityiskohdista ja tavoitteista olimme valmiita aloittamaan varsinaisen työn.

Yhteistyö sujui osapuolien välillä hyvin heti alusta lähtien. Lillehammer ja heidän IT-operaattorinsa johtivat projektia, jolloin pystyimme Tiedon kanssa keskittymään varsinaisen integraation rakentamiseen. Kehitysprojekteissa, kuten tässä integraatioprojektissa, tarvitaan aina paljon testejä ja ongelmanratkaisukykyä, mutta tämä oli meillä tiedossa jo käynnistäessämme projektia. Sekä Lillehammerin että Tiedon tiimit suoriutuivat työstä hyvin, heille on helppoa antaa kiitosta ratkaisukeskeisestä otteesta ja hyvästä hengestä.

Teimme projektin aikana yhteistyötä Tiedon, Ikommin (Lillehammerin IT-operaattori) ja Lillehammerin kanssa. Projekti saatiin päätökseen tammikuussa 2020. Integraatio on nyt testattu läpikotaisin ja se täyttää projektille asetetut tavoitteet loistavasta käytettävyydestä sekä IT-turvallisuudesta.

Projektilla on merkitystä myös muille asiakasorganisaatiollemme Lillehammerin ohella. Asiakasorganisaatiomme, jotka hyödyntävät Gericaa tai siihen perustuvia järjestelmiä kuten Lifecare tai Effica, on mahdollista tehdä sama integraatio omiin järjestelmiinsä.

On selvää, että integraatiorajapinta tuo lisäarvoa hoitohenkilökunnalle. Tietoa on nyt mahdollista siirtää automaattisesti asiakasseurantaan, jolloin varsinaiselle hoitotyölle ja inhimilliselle kanssakäynnille jää edelleen enemmän aikaa.

Jaa artikkeli