Ohita navigaatio

Evodos ja vaikuttavuus SiunSotessa – Vesa Tiitolan tutkimusraportti on nyt julkaistu

Blogi | 03.06.2021
Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Vesa Tiitola tutki Evondos-palvelun vaikuttavuutta Siun Sotessa. Aineistona tutkimuksessa hyödynnettiin Siun soten toiminnanohjausjärjestelmän käyntidataa aikavälillä 01/2018-03/2020. Tutkimuksen keskiössä olivat  Evondos-palvelun avulla saavutetut operatiiviset vaikutukset kotihoidon toteutuksessa, ja siten myös kuormituksessa.


Kyseessä ei ollut ensimmäinen analyysi Evondosin vaikuttavuudesta. Siun Soten vaikuttavuusanalyysi on osa laajempaa tutkimusprojektia, mutta tällä kertaa tutkimuksen aineisto oli aiempaa mittavampi – aiempiin analyyseihin verrattuna Evondos-käyttäjien määrä oli nimittäin Siun Sotessa laajempi. Kyseisellä näytevälillä valituissa yksiköissä kotihoito palveli yhteensä 14 328 kotihoidon asiakasta, joista 424 olivat Evondos-asiakkaita ja 13 904 muita asiakkaita. Laajemmasta aineistosta huolimatta itse tulokset olivat samassa linjassa teeman aiempien analyysien kanssa - Evondoksen avulla pystyttiin vaikuttamaan sekä käyntimääriin että välittömään asiakastyöaikaan.

Kotihoidon yksiköissä ja asiakastasolla on erilaisia tavoitteita, ja haastatellessamme Tiitolaa hän nostikin tämän teeman esiin ”Asiakkaittain muutoksissa on eroja, sillä eri asiakkailla käyttöönotolle asetetaan erilaisia tavoitteita. Näin ollen se, mikä toimii yhdellä asiakkaalla, ei ole suoraan verrattavissa johonkin toiseen asiakkaaseen. Tämän takia tavoitteiden asetannalla ja vaikutusten seurannalla on tärkeä rooli vaikuttavuuden saavuttamisessa”. Tiitolan tutkimus toi esille, että kaikissa yksiköissä on pystytty vähentämään hoitokuormitusta sekä aamun osalta että kokonaisuudessaan. 


Vesa Tiitola esitteli tutkimuksen löydöksiä 20.5. järjestetyssä webinaarissa, jonka aiheena oli Evondos-palvelun vaikuttavuus. Tiitolan lisäksi myös Siun Soten ikäihmisten palvelualueen palvelujohtaja Hannele Komu sekä sote-konsultti, lääkäri ja kirjailija Eetu Salunen osallistuivat webinaariin paneelikeskustelijan roolissa. Paneelikeskustelun aikana pureuduttiin muun muassa aamuruuhkapiikkien luomiin haasteisiin kotihoidossa sekä siihen, miten hyvinvointiteknologialla voidaan varmistaa lääkehoidon oikea-aikaisuus sekä turvallisuus. Paneelikeskustelu tuki Tiitolan havaintoja siitä, että Evondos-palvelun avulla on voitu myös huomata positiivisia vaikutuksia lääkkeidenjaon tarkkuuteen (medicine adherence) ja asiakkaiden autonomiaan. Tällä puolestaan pitäisi olla positiivisia vaikutuksia kotihoidon asiakkaiden kunnon kehittymiseen, mikä taas kustannusnäkökulmasta saattaisi näkyä esimerkiksi sairaalajaksojen vähentymisenä.

Koko tutkimuksen pystyt lataamaan täältä: Siun Soten vaikuttavuus -tutkimusraportti

Jaa artikkeli