Siirry sisältöön
Hyvinvointialueet ja palveluntarjoajat

Toimintatapamme

Kumppani mukana muutoksessa

Lääkeannostelurobotin tuominen osaksi kotihoidon perinteisiä työtapoja vaatii suunniteltua ja johdettua muutosta. Tässä olemme asiakkaidemme tukena. Evondos haluaa olla asiakkailleen todellinen kumppani. 

Onnistunut, suunniteltu käyttöönotto

Evondosilla on jo yli 200 käyttöönottoprojektin kokemus. Tiedämme, mitä lääkeannostelupalvelun käyttöönotto edellyttää ja miten voimme käyttöönoton eri vaiheissa auttaa asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa. Osaamisemme ja kokemuksemme ovat asiakkaidemme käytössä aina käyttöönoton suunnittelusta ja tavoitteiden asetannasta tulosten mittaamiseen asti. Käyttöönoton keskeiset vaiheet:

Laadimme yhdessä asiakkaan projektipäällikön kanssa käyttöönottosuunnitelman. Siinä määritetään käyttöönotolle selkeät tavoitteet, aikataulu, alueet, joilla käyttöönotto tapahtuu ja toiminnoille vastuuhenkilöt.
Jo mietittäessä Evondos-palvelun mahdollista käyttöönottoa käymme pitämässä kotihoidon tiimien henkilöstölle ns. hoitajainfoja, joissa esittelemme palvelun keskeiset periaatteet, toimintamallin ja vaikutukset.
Olemme asiakkaidemme tukena käyttöönottojen ensimmäisissä asiakasvalinnoissa. Apuna käytetään myös ns. RAI-kriteereitä ja hoitajien asiakastuntemusta. Asiakasvalinnan perustana on aina käyttöönotolle määritetyt tavoitteet, kuten vaikka lääkkeenjakokäyntien väheneminen, lääkehoidon tehostuminen tai näiden yhdistelmä.
Käyttöönoton yhteydessä koulutamme pääkäyttäjät, jotka esimerkiksi kirjaavat palvelunkäyttäjät hallintajärjestelmään. Pääkäyttäjät kouluttavat muut hoitajat, jotka lähinnä huolehtivat robotin täyttämisestä ja mahdollisesti lähettävät viestejä mobiiliapplikaatiolla asiakkaille.

Hyvä käyttöönotto edellyttää suunnitelmallisuutta, mutta myös napakkaa johtamista. Jotta terveysteknologiasta saadaan hyödyt esille, työtapoja on tarkasteltava ja muutettava. Asiakkaidemme käytössä on kokemuksemme yli 200 käyttöönotosta ja olemme asiakkaidemme tukena käyttöönoton eri vaiheissa.

Päivittäisen käytön tukena on lisäksi milloin tahansa käytettävissä oleva verkko-oppimisympäristö, jossa hoitajat voivat suorittaa lyhyitä kursseja palvelusta ja sen käytöstä. Lisäksi käytössä on 24/7 asiakastuki, joka auttaa tarvittaessa puhelimitse: 02 7777 625. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen: support@evondos.fi.

Apua asiakasvalintaan

Kuten muidenkin terveysteknologiasovellusten, myös Evondos-palvelun kohdalla tulee arvioida, kenelle se sopii. Mikäli palvelusta ei ole aiempaa käyttökokemusta, asiakasvalinta voi tuntua vaikealta ja työläältä – siihenkin meillä Evondosissa on työkalut. Olemme usein mukana ensimmäisissä asiakasvalintatilanteissa jakamassa kokemuksiamme. Asiakasvalinnassa on apua myös hoito-organisaation tekemistä RAI-arvioista.

Laadimme jokaiseen käyttöönottoon selkeän ja yksityiskohtaisen suunnitelman. Käyttöönoton onnistumista seuraamme selkein mittarein (käytössä olevat palvelupaketit, lääkeannostelurobotista otetut lääkeannokset, häiriötilanteiden raportit) sekä kotihoidon henkilöstöltä ja palvelun käyttäjiltä kerättävän palautteen avulla. 

Jatkuvan kehittämisen filosofia

Evondos-palvelu, sekä siihen kuuluvat robotit, ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Palvelumme on kehittynyt valtavasti vuosien mittaan ja olemme sitoutuneet kehittämään palveluitamme entisestään. Teknisiä ominaisuuksia parannetaan jatkuvasti, ja käyttöjärjestelmää yksinkertaistetaan.

Haluamme aina tarjota asiakkaillemme luotettavan, kestävän ja käyttäjäystävällisen lääkeannostelupalvelun, kaikissa tilanteissa.