Siirry sisältöön
Hyvinvointialueet ja palveluntarjoajat

Palvelun kuvaus

Robotti ohjaa lääkkeiden oikeaan ottamiseen

Evondos-palvelu varmistaa lääkehoidon korkean laadun, sillä se ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti.

Evondos-palvelu on yhteensopiva kaikkien koneellisen annosjakelun pussien kanssa.

Jotkut kotihoidon asiakkaat tarvitsevat enemmän tukea lääkityksensä kanssa. Evondos Annassa on videoavusteinen lääkkeenotto toiminto: Evondos VideoMed. Videopuhelun aikana hoitaja voi vapauttaa annospussin ja samalla varmistua, että lääkkeet tulee otettua oikein. Puhelun aikana hoitajan on myös mahdollista saada parempi käsitys asiakkaan voinnista sekä antaa neuvoja. Hoitaja avaa videoyhteyden Evondos Etähoitojärjestelmästä. Järjestelmä toimii hoito-organisaatiolle käyttöliittymänä, joka tarjoaa näkymän asiakkaan lääkityksen tilaan sekä alustana VideoMed-toiminnolle.

Lääkeannostelija Evondos


Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksella.

Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jotta lääketurvallisuus ei vaarannu. Hoito-organisaatio saa robotilta viestin tapahtuneesta ja tieto kirjautuu myös järjestelmän lokitietoihin. Lukitusta lääkesäiliöstä lääkkeen saa vain hoitaja.

Etähoitojärjestelmä Evondos


Hoito-organisaatio ja hoitajat voivat seurata lääkehoidon toteutumista reaaliajassa hallintajärjestelmästä ja mobiiliapplikaation avulla myös matkapuhelimella. Myös läheiset voivat saada pääsyn näihin tietoihin.

 

Evondos automaattinen lääkeannostelija


Palvelun kautta voidaan lähettää myös erilaisia viestejä palvelun käyttäjälle. Viesteillä voidaan vaikkapa kuumana kesäpäivänä muistuttaa veden juomisen tärkeydestä, kysellä vointia, hoitaja voi muistuttaa tulevista hoitotoimenpiteistä tai kertoa myöhästyvänsä.


Evondos-palvelu voi esimerkiksi edistää yleistä aktiivisuutta ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä. Alla olevalla videolla nähdään asiakkaan itsenäinen lääkkeenotto sekä VideoMed videoavusteinen lääkkeenotto Evondos Anna-robotin avulla.


Katso tallenne 
Evondos Annan lanseerauswebinaarista tästä.

 

Turvallinen lääkesäiliö

Evondos-robotti on turvallinen tapa säilyttää lääkkeitä kotona. Lääkkeisiin pääsee käsiksi vain hoitohenkilöstö. Lääkkeet on pakattu annosjakelun pusseihin, joista robotti annostelee oikean annoksen oikeana ajankohtana. Muulloin lääkkeet eivät ole saatavilla, joten esimerkiksi lääkkeiden yliannostuksen vaara poistuu.

Mikäli lääke jää ohjauksesta huolimatta ottamatta, robotti siirtää lääkkeen laitteessa olevaan lukittuun säiliöön, josta sen saa vain hoitaja. Robotti tekee myös hälytyksen hoitohenkilöstölle.

Jokaisesta lääkeannostelurobotin toimesta tallentuu merkintä sähköiseen hoitolokiin. Sieltä saadaan tarvittaessa raportit myös menneistä tapahtumista.

 

Suunniteltu ammattimaiseen käyttöön

Evondos-palvelun suunnitteluperusteina ovat kotihoidon asiakas, useimmiten ikäihminen, ja tälle palveluita tarjoava ammattimainen hoito-organisaatio. Lääkeannostelurobotti onkin helppokäyttöinen: laitteessa on vain yksi isokokoinen nappi, jota painamalla robotti antaa lääkeannoksen. Robotti ohjaa lääkkeenottoon merkkivalon, äänen ja tekstin avulla. Robotille lähetetyt viestit ovat luettavissa laitteen kookkaalta näytöltä suurella kirjasinkoolla.

Lääkeannostelurobotista saa aina oikean lääkeannoksen. Jos siitä yrittää ottaa liikaa lääkkeitä, laite ilmoittaa seuraavan lääkeannoksen ottamisen ajankohdan. Laitteessa on lukittu ottamattomien lääkkeiden säiliö, johon vain hoitajalla on pääsy. Hoitajat pystyvät kirjautumaan lääkeannostelurobotille sähköisellä tunnisteella tai henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

Robotissa on erillinen matkustustila. Robotti antaa ajanjaksolle tarkoitetut lääkkeet mukaan ja muistuttaa lääkkeenotosta tekstiviesteillä.

Robotin virtakytkin on laitteen sisällä niin, että vain hoitaja voi katkaista laitteesta virran. Laitteen akku mahdollistaa palvelun normaalin käytön 24 tunnin ajan sähkökatkonkin aikana. Mikäli robotin datayhteys robotin etähoitojärjestelmään katkeaa, tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmään, kun datayhteys palautuu.

Palvelun käyttäjän nivelien jäykkyys tai käsien vapina voivat tehdä lääkepussin avaamisesta vaikeaa. Robotti helpottaa tätä tekemällä pussiin avausviillon valmiiksi.

Evondos® Anna®, Evondos E300® ja Evondos® Etähoitojärjestelmä ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita.

Haluatko tietää lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö lomakkeella.