Siirry sisältöön

Vitec RAIsoft & Satakunnan hyvinvointialue: RAIsoftin hyödyntäminen asiakkaan tunnistamisessa

Vitec RAIsoft & Satakunnan hyvinvointialue: RAIsoftin hyödyntäminen asiakkaan tunnistamisessa

Syksyn koulutus- ja yhteiskehittämispäivillä Riitta Sernola Vitec RAIsoftilta sekä Karoliina Äikäs, digi- ja tukipalveluiden päällikkö Satakunnan hyvinvointialueelta olivat jakamassa ajatuksia RAIsoft-ohjelmiston hyödyistä Evondos-asiakkaan valinnassa.

Vitec RAIsoft on ohjelmistoyritys, joka tarjoaa ohjelmistoja terveydenhuoltoalan ja sosiaalipalveluiden ammattilaisille. Vitec Raisoftin ydin on vahva arviointiosaaminen. Yritys tuottaa ohjelmistoja toimintakyvyn sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden arviointiin.

“Vitec RAIsoft tarjoaa ohjelmiston RAI-arviointiin sekä kokonaisvaltaiseen hoidon suunnitteluun. RAI on kansainvälinen arviointijärjestelmä, jota Suomessa käytämme mm. vanhustenhuollossa, mielenterveys- ja kehitysvammatyössä, ennaltaehkäisevässä työssä sekä asiakasohjauksessa. RAI auttaa hoitohenkilökuntaa arvioimaan asiakkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja parantamaan siten hoidon laatua”, Riitta Sernola alustaa.

 

Uudistunut interRAI Home Care vastaa kotihoidon tarpeisiin

Kotihoitoa varten on kehitetty oma interRAI Home Care -järjestelmä, joka keskittyy yksilöllisiin tarpeisiin ja auttaa samalla turvaamaan tasavertaisen palvelun. Riitta kertoo InterRAI HC:n olevan tuorein arviointiväline, jonka käyttöön vähitellen koko Suomi on siirtymässä.

“InterRAI on erinomainen kohtaamisen ja keskustelun väline. Sen avulla asiakas saa yksilöllisen arvion omasta tilanteesta sekä henkilökohtaisen hoitosuunnitelman. Raportti käydään läpi yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Ohjelmisto tekee tehdyn työn näkyväksi kaikille asianomaisille ja auttaa asettamaan tavoitteita”, Riitta kertoo.

 

RAIsoft auttaa tunnistamaan lääkeannostelurobotin käyttäjäksi sopivat asiakkaat

RAIsoftin avulla tietoa voidaan tuottaa hyvin laajasti ja moniin eri tarkoituksiin. Evondos huomioon ottaen, henkilötason raporttien avulla onnistutaan tunnistamaan lääkeannostelurobotista hyötyvät henkilöt jo asiakkaan palvelutarvetta arvioitaessa ja kotihoidossa säännöllisten arviointien yhteydessä.

“Raportteja voidaan tarkastella myös yksikkötasolla, jolloin yksikössä pystytään tunnistamaan kaikki soveltuvat Evondos-käyttäjät. Säännöllisessä kotihoidossa tehdään puolen vuoden välein laaja-alainen toimintakyvyn arviointi, minkä perusteella suunnitelmia tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään”, Riitta toteaa.

Satakunnan hyvinvointialueella RAI-arviointi otettiin käyttöön vuonna 2022.
Palvelutarpeen arviointi tapahtuu siihen kohdennetulla CA Helsa-välineellä. Karoliina Äikäs kuvailee palvelutarpeen arviointiprosessia seuraavasti:

“Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia, otetaan yhteys Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen. Jos kotihoidon tarve tunnistetaan, käynnistyy palvelutarpeen arviointi. Tässä kohtaa mukaan otetaan palvelutarpeen arvioinnin välineen osiot A ja B, joiden avulla kartoitetaan yksilölliset tarpeet sekä tehdään palvelupäätös kuntouttavasta arviointijaksosta”, Karoliina alustaa.

 

Moniammatillinen tiimi hyödyntää RAI-arviointia asiakasvalinnoissa

Satakaunnan hyvinvointialueella asiakas siirtyy kuntouttavalle arviointijaksolle maksimissaan 4 viikon ajaksi. Kuntouttavan arviointijakson aikana arvioidaan asiakkaan soveltuvuutta erilaisten teknologioiden käyttäjäksi, jonka avulla selvitetään, sopiiko asiakas esimerkiksi Evondos-käyttäjäksi.

“Meillä on moniammatillinen tiimi mukana arvioinnissa. Kuntouttavan arviointijakson päättyessä RAI otetaan taas mukaan ja palvelutarpeen arviointi saatetaan loppuun. Kun arviointi tehty ja lukittu, RAIsoft muodostaa henkilöraportin ja auttaa tunnistamaan lääkeannostelurobotista hyötyvän asiakkaan. Pyrimme aina siihen, että asiakas nähdään arvioinnin yli, eli ihmistuntemus korostuu. Palvelupäätöstä laatiessa on keskeistä, että hyödynnetään koko arviointitiimin ammattitaitoa ja osaamista”, Karoliina kertoo.

Satakunnan hyvinvointialueella RAIsoft-ympäristö on luotu organisaatiorakenteen mukaan, minkä ansiosta asiakasraportteja saadaan muodostettua myös tiimitasolla. Karoliinan mukaan raportteja käydään läpi tiimeittäin, mikä on osoittautunut äärimmäisen hyväksi toimintamalliksi potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisessa.

“Raportit itsessään eivät tietenkään tuota tulosta, jos niitä ei osata hyödyntää. Olemme organisaatiossa luoneet yhteiset menetelmät ja säännöt raporttien tulkintaan. Jokaisessa tiimissä on myös oma RAI-vastaava, joka on valmennettu juuri tätä työtä varten. Haasteena on, miten onnistumme löytämään isoistakin asiakasmassoista potentiaaliset henkilöt. Kokemus kotihoidon kenttätyöstä, asiantuntijuus Evondos-palvelusta sekä avoin keskustelu tiiminjäsenten kesken – tämä kokonaisuus johtaa onnistuneisiin asiakasvalintoihin”, Karoliina summaa.

Jaa artikkeli