Siirry sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lääkeautomaatit ovat luonteva osa kotihoitoa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lääkeautomaatit ovat luonteva osa kotihoitoa

Evondosin koulutus- ja yhteiskehittämispäivien yhtenä puhujana toimi Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta edustanut Riikka Nieminen, joka jakoi organisaation kokemuksia lääkeautomaateista.

 

Riikka toimii palveluesihenkilönä Etähoiva ja teknologiayksikössä, joka palvelee kotihoidon asiakkaita mm. kuvapuhelin- ja lääkeautomaattipalveluilla.

“Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Etähoiva ja teknologiayksikkö tuottaa palvelua alueen kaikkiin kotihoidon yksiköihin, joita on yhteensä 23. Tällä hetkellä kotiin vietävillä palveluilla on noin 2100 säännöllisen kotihoidon asiakasta ja vain oman tuotannon säännöllisen kotihoidon asiakkaille voidaan myöntää lääkeautomaatti”, Riikka alustaa.

 

Kotihoidon teknologia parantaa potilasturvallisuutta

Etähoiva ja teknologiayksikkö perustettiin Päijät-Hämeessä vuonna 2016, jolloin otettiin myös käyttöön ensimmäiset Evondos-lääkeautomaatit. Riikan mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella kartoitetaan jatkuvasti uusia teknologisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Tällä hetkellä hyvinvointialueella on käytössään jo 600 lääkeautomaattia, joka ylittää reilusti vuodelle 2023 asetetun tavoitteen. Tuloskorttitavoitteena on tälle vuodelle asetettu, että 24% oman tuotannon säännöllisen kotihoidon asiakkaista käyttäisi lääkeautomaattia. Tällä hetkellä lukema on 26%.

Vaikka Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tahtotilana on lisätä teknologian käyttöä kotihoidossa, määrittelee hoitohenkilökunta aina potilaskohtaisesti, miten palvelu tuotetaan. Riikan mukaan lääkeautomaattiasiakkaiden valinnassa noudatetaan tarkkaa prosessia, joka perustuu yksilöllisten tarpeiden kartoittamiseen.

“Pyyntö säännölliselle kotihoidolle voi tulla potilaalta itseltään, hoitajalta tai omaiselta. Asiakasohjaus myöntää palvelun, mutta hoitohenkilökunta viime kädessä päättää, miten palvelu tuotetaan. Jos asiakkaan kohdalla päädytään lääkeautomaattiin, yksilölliset tarpeet ja toimintakyky kartoitetaan tarkasti. Meidän pitää esimerkiksi tietää, tarvitseeko lääkkeenottoa valvoa ja saako asiakas otettua lääkkeet pussista omatoimisesti”, Riikka kuvailee asiakaspolkua annosjakelun pariin.

 

Lääkeautomaatit tukevat potilaan itsenäisyyttä ja vapauttavat hoitohenkilökunnan aikaa muihin tehtäviin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lääkeautomaattien hyödyt ovat olleet suuria, vaikka hoitajakäynnit eivät aina korvautuisikaan automaattien avulla. Riikan mukaan palvelun hyöty saatetaan löytää esimerkiksi siitä, että hoitaja voi keskittyä asiakkaaseen täysimääräisesti.

Kokemuksen karttuessa hoitohenkilökunta on saanut Evondos-lääkeautomaatista korvaamattoman avun arkeen. Lisääntynyt lääkeautomaattien käyttö on mahdollistanut potilaskäyntien joustavuuden ja vähenemisen, potilaiden itsenäisyyden tukemisen sekä laajemman hoitoresurssien käytön.

“Minulle tuli todella turvallinen olo, kun kuulin, kuinka monta kertaa annospussit tarkistetaan jo [koneellisen annosjakelupussien] tuotannossa. Tarkistamme kotihoidon yksikössä pusseja myös säännöllisesti, joten annosjakelua voidaan pitää potilaan kannalta todella turvallisena. Haluan vielä hehkuttaa, että Päijät-Hämeessä jaamme automaateista noin 40 000 lääkeannosta kuukaudessa. Se korvaa aika monia hoitajakäyntejä, ja kasvua on edelleen odotettavissa”, Riikka kiittelee.

Jaa artikkeli