Ohita navigaatio

Toimintatapamme

Kumppani mukana muutoksessa

Evondos haluaa olla asiakkailleen todellinen kumppani. Lääkeannostelurobotin tuominen osaksi kotihoidon perinteisiä työtapoja vaatii suunniteltua ja johdettua muutosta. Tässä olemme asiakkaidemme tukena.

Onnistunut, suunniteltu käyttöönotto

Evondosilla on jo lähes 200 käyttöönottoprojektin kokemus. Tiedämme, mitä lääkeannostelupalvelun käyttöönotto edellyttää ja miten voimme käyttöönoton eri vaiheissa auttaa asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa. Osaamisemme ja kokemuksemme ovat asiakkaidemme käytössä aina käyttöönoton suunnittelusta tulosten mittaamiseen asti.

Käyttöönoton keskeiset vaiheet:

 • Suunnittelu
  Laadimme yhdessä asiakkaan projektipäällikön kanssa käyttöönottosuunnitelman. Siinä määritetään käyttöönotolle selkeät tavoitteet, aikataulu, alueet, joilla käyttöönotto tapahtuu ja toiminnoille vastuuhenkilöt.
   
 • Tiedonjako
  Jo mietittäesä Evondos-palvelun mahdollista käyttöönottoa käymme pitämässä kotihoidon tiimien henkilöstölle ns. hoitajainfoja, joissa esittelemme palvelun keskeiset periaatteet, toimintamallin ja vaikutukset.
   
 • Asiakasvalinta
  Olemme asiakkaidemme tukena käyttöönottojen ensimmäisissä asiakasvalinnoissa. Apuna käytetään myös ns. RAI-kriteereitä ja hoitajien asiakastuntemusta. Asiakasvalinnan perustana on aina käyttöönotolle määritetyt tavoitteet, kuten vaikka lääkkeenjakokäyntien väheneminen, lääkehoidon tehostuminen tai näiden yhdistelmä. 
   
 • Koulutus
  Käyttöönoton yhteydessä koulutamme pääkäyttäjät, jotka esimerkiksi kirjaavat palvelunkäyttäjät hallintajärjestelmään. Pääkäyttäjät kouluttavat muut hoitajat, jotka lähinnä huolehtivat robotin täyttämisestä ja mahdollisesti lähettävät viestejä mobiiliapplikaatiolla asiakkaille.
   
 • Käyttöönotto
  Hyvä käyttöönotto edellyttää suunnitelmallisuutta, mutta myös napakkaa johtamista. Jotta terveysteknologiasta saadaan hyödyt esille, työtapoja on tarkasteltava ja muutettava. Asiakkaidemme käytössä on kokemuksemme yli 150 käyttöönotosta ja olemme asiakkaidemme tukena käyttöönoton eri vaiheissa.

 

Oikea tieto ja sen jakaminen kaikille osallisille on muutosprojekteissa keskeistä. Järjestämmekin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa infotilaisuuksia hoito-organisaation henkilökunnalle  jo silloin, kun Evondos-palvelun käyttöönottoa ryhdytään suunnittelemaan. Niissä hoitajille kerrotaan palvelusta ja sen käyttöönotosta sekä sen vaikutuksista heidän työhönsä ja työn tuloksiin. Kun käyttöönotosta on sovittu, hoitajat saavat koulutuksen palvelun käyttöön.

Päivittäisen käytön tukena on lisäksi milloin tahansa käytettävissä oleva verkko-oppimisympäristö, jossa hoitajat voivat suorittaa lyhyitä kursseja palvelusta ja sen käytöstä. 

Apua asiakasvalintaan

Kuten muidenkin terveysteknologiasovellusten, myös Evondos-palvelun kohdalla tulee arvioida kenelle se sopii. Mikäli palvelusta ei ole aiempaa käyttökokemusta, asiakasvalinta voi tuntua vaikealta ja työläältä – siihenkin meillä Evondosissa on työkalut. Olemme usein mukana ensimmäisissä asiakasvalintatilanteissa jakamassa kokemuksiamme. Asiakasvalinnassa on apua myös hoito-organisaation tekemistä RAI-arvioista.

Laadimme jokaiseen käyttöönottoon selkeän ja yksityiskohtaisen suunnitelman. Käyttöönoton onnistumista seuraamme selkein mittarein (käytössä olevat palvelupaketit, lääkeannostelurobotista otetut lääkeannokset, häiriötilanteiden raportit) sekä kotihoidon henkilöstöltä ja palvelun käyttäjiltä kerättävän palautteen avulla. Katso tästä esimerkki eteläsuomalaisesta noin 40 000 asukkaan kunnasta, jossa käytössä on 25 Evondos-robottia.

Ulkopuolinen taho eli Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt vaikuttavuusanalyysin palvelustamme.

Jatkuvan kehittämisen toimintatapa

Evondos-palvelu sai CE-merkinnän vuonna 2014. Palvelu on kehittynyt vuosien varrella merkittävästi ja kehitystyö jatkuu edelleen. Palvelun teknisiä ominaisuuksia on parannettu ja hallintajärjestelmää yksinkertaistettu. Teemme kehitystyötä tarkasti asiakkaitamme kuunnellen.

Evondosin tuotekehityskartalla on muun muassa oman palvelumme kehittämistä edelleen sekä parannuksia tiedonkulkuun ja käytettävyyteen integraatioiden avulla.

Tarjoamme asiakkaillemme joka tilanteessa luotettavan, käyttövarman ja helppokäyttöisen lääkeannostelupalvelun.

Asiakaspalvelu aina käytössä

Evondosin asiakaspalvelu vastaa hoitajien kysymyksiin suomeksi vuoden jokaisena päivänä ja vuorokauden aikana puhelinnumerossa (02) 7777 625.

Asiakaspalvelumme järjestää hoitajille infotilaisuuksia ja koulutuksia sekä antaa neuvoja ja vinkkejä ja osallistuu käyttöönottovaiheen asiakasvalintaan. Asiakaspalvelumme vastaa myös palautteen keräämisestä kotihoidon henkilöstöltä ja palvelun käyttäjiltä. He ovat läheisesti mukana myös Evondos-palvelun jatkokehittämisessä.