Ohita navigaatio

Esittelyssä: Senior Software Engineering Manager Juha Koistinen

Uratarinoita | 23.11.2021

Evondosilla softakehittäjä voi vaikuttaa oman teknisen mielenkiinnon kohteensa kautta ja tehdä kuntien kotihoidon asiakkaiden elämästä parempaa

Juha Koistinen oli jo 2000-luvun alussa automaatiotekniikan ja robotiikan opiskelijana viehättynyt robotiikasta – hän ajatteli haluavansa joskus päästä työskentelemään sen parissa. Aluksi IT-alan ura vei miehen kuitenkin hieman toiseen suuntaan – telco-alan ja mobiiliverkkojen kehityksen kautta health tech -alalle.

Nyt, muutaman mutkan jälkeen Juha työskentelee työssä, johon robotiikka tuo mukavan lisämausteen. Tehtävässään hän pääsee laajasti hyödyntämään työhistoriastaan kerryttämäänsä osaamista. Evondosin tehtäväkattaus softa-alan osaajille onkin laaja: IoT- ja robotiikkamaailman lisäksi tekemistä riittää niin pilvi- kuin serverikehityksessä. Eikä Juha tiimeineen tee mitä tahansa softaa, nimittäin työllä on merkityksellinen tavoite.

Ratkaisu auttaa kuntien terveydenhoidon asiakkaita elämään itsenäistä elämää kotona

Juha liittyi tiimiimme Senior Software Engineering Managerin roolissa joulukuussa 2020. Uravalintaan vaikutti halu siirtyä isosta yrityksestä pienempään suomalaiseen kasvuyritykseen, jossa vaikutusmahdollisuudet olisivat hyvät ja töitä tehtäisiin merkityksellisten asioiden eteen.

Evondosin ratkaisu on kunnille suunnattu kokonaispalvelu, jonka keskiössä on automatisoitu lääkeannostelurobotti. Palvelun pääasiallinen loppukäyttäjä on kotihoidon asiakas – tavallisesti iäkäs henkilö, joka haluaa viettää itsenäistä elämää ja asua kotona.

”Kasvava trendi health tech-alalla on, ettei mietitä vain kustannussäästöjä, vaan miten palvelumme voi ratkaista loppukäyttäjän tarpeita ja vaikuttaa elämään positiivisesti.”

”Työssämme mietimme loppukäyttäjän fyysisen hyvinvoinnin lisäksi paljon myös henkistä hyvinvointia. Siihen osuu itsenäisyyden kokemus, jota palvelu voi lisätä. Kasvava trendi health tech-alalla onkin, ettei mietitä vain kustannussäästöjä, vaan miten palvelumme voi ratkaista loppukäyttäjän tarpeita ja vaikuttaa elämään positiivisesti”, Juha kuvailee.

Väestön ikääntymisen lisäksi selkeä trendi hoitoalalla on jatkuva työntekijäpula – hoitohenkilökunnan kädet eivät riitä kaikkeen. Toisaalta automatisoitu lääkeannostelija tarjoaakin myös hoitajille helpotusta ja mahdollisuuden säästää aikaa muuhun työhön.

”Me mietimme myös, miten hoitajien työtä voitaisiin järkeistää teknologian avulla, jotta heille jäisi enemmän aikaa esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseen”, Juha jatkaa.

Softakehitystä lääkeannostelijarobottiin ja etähoitojärjestelmään

Evondos siis tuottaa palvelua kuntien kotihoidon asiakkaille automatisoidun lääkeannostelijan muodossa. Sen lisäksi autamme kuntia miettimään, keitä kokonaispalvelusta hyötyvät asiakkaat ovat, ja miten heitä autetaan parhaiten palvelun käyttöönotossa ja hallinnassa. Palvelun näkyvin osuus on lääkeannostelija asiakkaan kotona – se antaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa lääkkeen oikeaan aikaan.

Softakehittäjän näkökulmasta ratkaisu koostuu kahdesta osasta: lääkeannostelijarobotista sekä etähoitojärjestelmästä. Toisaalta kehittäjät kehittävät softaa robottiin, toisaalta etähoitojärjestelmään, jonka avulla sairaanhoitaja pystyy myös etänä seuraamaan, miten kotona menee. Etähoitojärjestelmä mahdollistaa viestivaihdon, sekä mahdollisten ongelmien havaitsemisen, jos esimerkiksi lääkkeitä on jäänyt ottamatta.

”Lääkeannostelijarobotti ja etähoitojärjestelmä juttelevat keskenään ja välittävät tietoa molempiin suuntiin. Robottia käyttää pääasiallisesti kotihoidon asiakas, mutta säännöllisesti myös hoitaja tehdessään lääketäyttöjä tai muita hoitoon liittyviä rutiineja. Etähoitojärjestelmää hoitajat käyttävät pääasiassa web-liittymän kautta, mutta myös mobiiliapplikaatio on saatavilla rajatuin toiminnallisuuksin. Etähoitojärjestelmään on lisäksi mahdollista antaa pääsy kotihoidon asiakkaan omaisille,” Juha kertoo

Mahdollisuus valita kiinnostuksenkohteensa merkityksellisen kehitystyön parissa

Juhan mielestä työssä on inspiroivaa myös se, että kokonaispalvelun parantamiseksi tehdään jatkuvaa kehitystä ja mietitään, miten siinä voitaisiin hyödyntää modernia teknologiaa, kuten tekoälyä.

”Toivoin työpaikan vaihdossa saavani enemmän vapautta ja vaikutusmahdollisuuksia, ja niitä myös sain, kun siirryin Evondosille töihin. Alussa otin innostuneena jopa liikaa kehitystehtäviä työpöydälle, ja on pitänyt etsiä raja ja sopiva määrä eri teemoja, joita työstää”, Juha hymyilee.

Jatkuvasti läsnä on työn tärkeys ja laatu. Kyseessä ei ole vain jokin softa, vaan puheissa on koko sen vaikutus loppuasiakkaan terveyteen sekä myös mahdolliset riskit. Tästä syntyy Juhan mukaan työn merkityksellisyys.

”Tässä työssä vastuu, vapaus ja vaikutusmahdollisuudet takaavat sen, että opit,
mitä todella tarkoittaa kehittää medikaalilaitetta ja siihen liittyvää softaa.”

Juha Koistinen
Senior Software Engineering Manager

 

”Tässä työssä vastuu, vapaus ja vaikutusmahdollisuudet takaavat sen, että opit, mitä todella tarkoittaa kehittää lääkintälaitetta ja siihen liittyvää softaa. Työ on myös mielenkiintoinen yhdistelmä rautaläheistä kehitystä, joka kytkeytyy robotiikkaan ja IoT-maailmaan. Toisaalta taas pääsee olemaan tekemisissä pilvi- ja serveripään kehityksen kanssa laajalla kattauksella. Mietinkin, että jos jotain kiinnostaa molemmat puolet, tämä olisi siihen loistava paikka”, Juha pohtii.

”Työn arvon kokeminen on toki subjektiivista, mutta minulle tärkeintä tässä on ajatus siitä, että kotihoidon asiakas voi viettää itsenäistä elämää kotonaan. Hän voi itse ottaa lääkkeen, kun se tulee laitteesta, eikä hoitajan aika mene lääkkeiden käsittelyyn. Sen sijaan hoitaja voi vaikka istua asiakkaan kanssa alas, ottaa kupin kahvia ja keskittyä oikeaan kohtaamiseen”, Juha kiteyttää.

 

Jaa artikkeli