Ohita navigaatio

Hämeenkyrössä lähdetiin rohkeasti liikkeelle

Hengen pelastanut Evondos-robotti

Hämeenkyrön kunnan vanhuspalvelun päällikkö Sirpa Hiltunen on tyytyväinen Evondos-palveluun. Palvelu on saavuttanut sille asetetut tavoitteet nopeasti.

Käyttöönotossa edettiin Hämeenkyrössä ripeästi. ”Keskeistä on asenne ja rohkeus ottaa uutta teknologiaa käytöön. Meillä hoitajat onnistuivat myös asiakasvalinoissa: niissä ei edetty diagnoosi edellä vaan pohdimme asiakkaan kokonaistoimintakykyä ja sitä, mihin tarpeeseen uudella palvelulla on kunkin asiakkaan kohdalla tarkoitus vastata”, Hiltunen kertoo.

Evondos-lääkeannostelurobotti on ollut käytössä asiakkailla, jotka tarvitsivat kotihoidon tukea lääkehoidon toteutumisessa. Palvelua on käytetty myös ennaltaehkäisemään toimintakyvyn alenemista varmistamalla lääkkeiden säännöllinen ottaminen.

”Olemme vähentäneet pelkästään lääkehoitoon keskittyviä käyntejä ja tasanneet aamun ja illan ruuhkahuippuja. Tämä on mahdollistanut hoitotyön joustavan suunnittelun. Oikea-aikaisesti ja säännöllisesti otettujen lääkkeiden ansiosta asiakkaat eivät ole tarvinneet muita sosiaali-tai terveyspalveluja”, Hiltunen kertoo.

Hoitajat eivät luopuisi palvelusta ja asiakkaat ovat tyytyväisiä

Hoitajat pitävät lääkeannosteluroboteista ja haluaisivat niitä lisääkin”, Hiltunen toteaa. ”Myös asiakkaat ja omaiset suhtautuvat robottiin myönteisesti alun ennakkoluulojen hälvennyttyä.”

Omaiset ovat helpottuneita ja huojentuneita robotin valvoessa lääkkeiden ottamista heidän puolestaan. Robotista saa aina oikeat lääkkeet, ei enempää eikä vähempää. Palvelu tukee ikääntyneen käyttäjän omatoimisuutta. Asiakkaat kokevat elämänlaatunsa parantuneen.

Palvelu helpottaa hoitajan työtä. Se kirjaa lääkkeenotot järjestelmään ja antaa poikkeamista hoitajalle ilmoituksen. Poikkeamiin pystytään puuttumaan välittömästi. Hälytys ei aina ole seurausta lääkkeenoton ongelmasta.

”96-vuotias asiakkaamme oli kaatunut, ei päässyt omin voimin ylös eikä saanut turvarannekkeen hälytysnappiakaan painettua. Kun lääkkeet jäivät ottamatta, robotti teki hälytyksen.  Hoitaja tuli katsomaan tilannetta, löysi asiakkaamme kaatuneena ja ohjasi tämän hoitoon. Asiakkaan mielestä robotti pelasti hänen henkensä. Hieno tarina!”, Hiltunen kertoo.

Hiltunen kiittää Evondosin asiakaspalvelua. ”Koulutus, toimitukset ja asiakaspalvelu ovat sujuvia. Käyttöongelmia ei ole juuri ollenkaan. Olemme palvelun toimivuuteen hyvin tyytyväisiä.”

Lohjalla ollaan tyytyväisiä palveluun

Toimiva palvelu yllättävän monelle

”Ikääntyneiden määrä on kasvussa ja henkilöstön määrää ei pystytä samassa mittakaavassa nostamaan, joten meidän pitää löytää uusia innovaatioita arjesta selviämiseen”, toteaa Lohjan kotihoidon aluevastaava Lea Loukkalahti.

”Tämän lisäksi olemme halunneet löytää siihen yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Joku asiakas tarvitsee apua lääkkeenotossa ja ennen olemme lähettäneet paikalle hoitajan, mutta nythän ei välttämättä hoitajaa tarvita, sillä asian voi hoitaa lääkeautomaatin avulla”.

Kysyttäessä miten kotihoidon asiakkaat ovat ottaneet robotin vastaan, Lea Loukkalahti vastaa vastaanoton olleen todella myönteinen.

”Palvelu on sopinut meidän kokemuksen mukaan yllättävän monenlaisille asiakkaille. Meillä on hyviä ja yllättäviäkin kokemuksia siitä, että asiakkaalla voi olla hyvin alhaisetkin muistipisteet ja siitä huolimatta hän on oppinut Evondosin käytön helposti”.

Kaksi palvelun tuomaa hyötyä korostuu Lean mukaan kotihoidon arjessa:

  • Ruuhkahuippujen tasaantuminen. Käyntejä on voitu siirtää myöhemmälle, jolloin aika on voitu käyttää enemmän apua tarvitseville henkilöille.
  • Matka-aikojen vähentyminen, jolloin säästetty aika on voitu käyttää itse hoitotyöhön.

Lea Loukkalahti, kotihoidon aluevastaava, Lohja

Enemmän aikaa asiakkaalle

Evondos-palvelun käyttö on näkynyt Lohjan kotihoidon arjessa. Hoitaja Maarit Nurminen on ollut tyytyväinen siihen, että kotikäynnin voi käyttää muuhunkin kuin lääkkeiden jakamiseen.

Asiakkaalle on jäänyt enemmän aikaa, ja olen voinut keskittyä enemmän niihin muihin asioihin siellä asiakkaan luona, kun hän pystyy itse ottamaan Evondosista ne lääkkeensä. Samalla tämä tukee turvallista lääkehoitoa”.

Kotihoidon asiakkaat ovatkin Maaritin mukaan ottaneet robotit hyvin vastaan alkujännityksen jälkeen. Asiakkaat olivat aluksi huolissaan siitä, että osaavatko he käyttää robottia. Tämä huoli osoittautui kuitenkin vääräksi, ja pian asiakkaat olivatkin sinut uuden työtavan kanssa.

”No aluksi toki asiakkaita jännitti, että se on varmaan hirveän vaikea käyttää ja he halusivat hoitajan käyvän Evondoksesta huolimatta vielä siellä kotona ja että käynnit pysyvät ihan ennallaan. Pian he omaksuivat laitteen helppokäyttösyyden ja ihmettelivät jo että ”Mitä se hoitaja täällä enää tekee, kun mullahan on tämä Evondos täällä”", hän naurahtaa.

Tämän lisäksi Marit Nurminen on huomannut asiakkaiden itsetunnon nousseen, kun he ovat voineet huolehtia itse itsestään. ”Evondos-laite on nostanut selkeästi asiakkaiden itsetuntoa ja heille on jäänyt sellainen tuntemus, että he pystyvät huolehtimaan vielä omista asioistaan, ja olemaan itsenäisiä.”

Maarit Nurminen, hoitaja, Lohja

"Minä oon ainakin tykänny kovasti"

Evondos-arki on alkanut hyvin lohjalaisen Anni Haapamäen luona. Robotin kanssa juttelu on jo osa lääkkeenoton rutiinia. ”Kyllä se on aivan hyvä ollut. Painan vaan tuota nappia vain ja se mies sieltä jutteloo ja minä sanon aina ”kiitos ja kiitos” ja ”kyllä ja kyllä”.  Näin sanon sille, vaikka en näe koko miestä. Enkä olo e koskaan nähnytkään,” hän kertoo.

Robotin kanssa toimimisesta on tullut osa normaalia arkea ja siihen tottuminen sujui luonnostaan. Myös robotin kestävyys on ilahduttanut.

”Totuin siihen aika pian ja arki menee aivan hyvin, ei siinä ole mitään. Aina mä tein niinku se käski, ja kun se on pysynyt kunnossa eikä ole mennyt rikki enkä mä ole rikkonut sitä.”

Robottia hän suosittelisi muillekin, sillä hänellä se on toiminut hyvin.

”No mä sanon, että kyllä minä olen ainakin tykännyt siitä kovasti, että kyllä siihen aivan hyvin oppii. ”

Anni Haapamäki, asiakas, Lohja

Laitilassa valmistaudutaan tulevaisuuteen

Kotihoidossa meneillään teollinen murros

"Kunnat miettivät – tai ainakin niiden pitäisi jo kiivaasti miettiä – keinoja, joilla siirtää käsin tehtävää työtä teknologian tekemäksi", Laitilan kaupungin sosiaali ja terveysjohtaja Jussi Mattila toteaa. 

"Kunnilla ei ole varaa odotella vaan niiden pitäisi olla rohkeasti miettimässä ratkaisuja, joilla helpotetaan henkilöstön työtä, hän jatkaa. Evondos-palvelu on ollut Laitilassa ensimmäisenä varsinaissuomalaisena kuntana käytössä jo muutaman vuoden ajan erinomaisin tuloksin."

Jussi Mattila listaa syitä Evondos-palvelun hankkimiseen

  • Lääketurvallisuus. Laitila halusi vähentää väärin annosteltujen lääkkeiden riskin mahdollisimman pieneksi.
  • Aikaa potilastyölle. Kun kotihoitajien aikaa ei kulu lääkkeiden annostelemiseen, aikaa on hoitotyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen.
  • Edelläkävijyys. Laitila haluaa hankkia kokemuksia teknologiasta ja keinoista, joilla helpottaa kotihoitajien työkuormaa.

"Terveysteknologia on tulevaisuutta. Mitä nopeammin ratkaisut tulevat tutuiksi sekä hoitajille että hoidettaville, sen helpompaa tulevaisuudessa on laajentaa teknologian käyttöä. Uudistuksia ei voi vain odotella, ne on tehtävä. Eteenpäin on mentävä."

"Palaute on ollut positiivista. Palvelusta ovat pitäneet pienen alkukankeuden jälkeen niin kotihoitajat kuin kotihoidon asiakkaat. Ainoa negatiivissävytteinen palaute on tullut paljon liikkuvalta asiakkaaltamme, jonka mielestä laite on ollut hankala ottaa mukaan reissuille. Tämäkin ongelma ratkesi lääkeannostelurobotin matkustustilan avulla."

Matkustustilaa käyttämällä on mahdollista ottaa robotista useampi lääkeannos etukäteen.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila, Laitila

Hoitaja vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa

"Liian paljon hoitotyössä hoitaja tekee sellaista työtä, jonka kone voisi tehdä. Hoitajan pitäisi keskittyä vuorovaikutukseen, asiakkaaseen", pohtii sairaanhoitaja Mari Pilpola Laitilan kaupungin kotihoidosta.

Varsinaissuomalaisessa Laitilassa on Evondos-lääkeannostelupalvelu ollut käytössä kohta parin vuoden ajan ja palveluun ollaan kovinkin tyytyväisiä. Selvää voinnin paranemista on havaittu etenkin Parkinsonin tautia sairastavilla asiakkailla.

Laitilassa Evondos-palvelu on kohdistettu kotihoidon niille asiakkaille, joiden hoidossa lääkkeet ovat keskeinen osa, jotka ovat hoitomyönteisiä ja joiden omatoimisuutta palvelu tukee.

"Parhaimmillaan palvelu on asiakkailla, joille lääkehoidon säännöllisyys on tärkeää. Heillä olemme havainneet selvää voinnin kohenemista. Havainnot ovat todentuneet vähentyneinä turvapuhelinhälytyksinä tai hätääntyneinä soittoina hoitajille," hän kertoo.

 "Käyttöönotto sujui meillä todella mallikkaasti, ei siinä ollut oikein mitään ongelmia sen enempää hoitajille kuin asiakkaille."

Mari Pilpola kertoo, että hoitajilla oli ennakkoon pelkoa oman lääkeosaamisensa säilymisestä.

"Turhaan, sen huomasimme nopeasti. Annospussien mukana tulee lääkekortti, jonka QR-koodeista on helppo tarkistaa lääketiedot. Helpompaa, ei hankalampaa, näin on."

"Työ muuttuu, myös hoitajilla. Teknologia helpottaa hoitajien työtä, ja joudumme osin miettimään ja omaksumaan uudet roolit ja toimintatavat. Sen sijaan, että keskitymme lääkkeiden jakamiseen, tärkeäksi tulee vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Pidän tätä hyvänä, hienona kehityksenä."

Mari Pilpola ottaa esimerkiksi asiakkaan, jonka luona käytiin aamuruuhkassa nopeasti jakamassa lääkkeet. Nyt hänen luonaan käydään kerran kahdessa viikossa täyttämässä lääkeannostelurobotti. Samalla reissulla hoitaja tekee tuolijumppaa, kyselee voinnit ja keskittyy kunnolla asiakkaaseen.

"Ihminen on tarkoitettu vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Tämä on hoitotyön tärkein elementti, aina," Mari Pilpola painottaa. Teknologia antaa vuorovaikutukselle mahdollisuuden.

Sairaanhoitaja Mari Pilpola, Laitilan kaupungin kotihoito

“Mä nukun jo”

Laitilalainen Tuire Lauren oli usein ehtinyt jo asettua yöpuulle kun kotihoitajat tulivat antamaan hänelle iltalääkkeet. Nyt Lauren saa lääkkeensä säännöllisesti ja ajallaan Evondos-lääkeannostelurobotista. Ja on tyytyväinen.

"Täyden kympin annan tälle masiinalle arvosanaksi tai oikeastaan 10+:n. Enkä pois anna ikinä. Tykkään, kun saan lääkkeet aina ajallaan ilman että hoitajien tarvitsee käydä ne antamassa."

Lauren ottaa lääkkeet omatoimisesti Evondos-lääkeannostelurobotista viidesti päivässä. Tämän lisäksi kotihoito käy antamassa hänelle verenohennuslääke Marevanin.

"Olen kovin tyytyväinen tähän nykyiseen. Tykkään näistä hoitajista, mutta onko mitään järkeä siinä, että hyppäävät täällä muutaman tunnin välein antamassa tabletteja, kun pystyn ne itsekin ottamaan ne tuosta laitteesta," hän toteaa.

"Lääkkeet tulee aina otettua heti kun laite siitä ilmoittaa."

Stipendi keksijälle

Elämä Evondos-robotin kanssa on sujunut hyvin. Laite on helppokäyttöinen ja varma.

"Stipendin antaisin keksijälle, on niin hyvän laitteen kehittänyt."

"Kun laite tuotiin minulle, kerrottiin, että tällaista kokeillaan nyt Laitilassa. Onneksi pian kerrottiin, että laite jää pysyvästi. Tätä ei minulta enää pois viedä," vakuuttaa Tuire Lauren päättäväisenä.

Evondos-käyttäjä Tuire Lauren