Ohita navigaatio

Palvelunkuvaus

Robotti ohjaa lääkkeiden oikeaan ottamiseen

Evondos-palvelu varmistaa lääkehoidon korkean laadun, sillä se ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti.

Evondos-palvelu on yhteensopiva kaikkien koneellisen annosjakelun pussien kanssa.

Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksellaKatso video laitteen toiminnasta.

Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jotta lääketurvallisuus ei vaarannu. Hoito-organisaatio saa robotilta viestin tapahtuneesta ja tieto kirjautuu myös järjestelmän lokitietoihin. Lukitusta lääkesäiliöstä lääkkeen saa vain hoitaja.

Hoito-organisaatio ja hoitajat voivat seurata lääkehoidon toteutumista reaaliajassa hallintajärjestelmästä ja mobiiliapplikaation avulla myös matkapuhelimella. Myös läheiset voivat saada pääsyn näihin tietoihin.

Kun mummo voi hyvin, hoitaja viihtyy työssään ja hoitohenkilökunnan työtavat kehittyvät, yhteiskuntakin kestää ja jaksaa paremmin. Voimme tarjota laadukkaan lääkehoidon ohella inhimillistä hoitoa sitä tarvitseville entistä paremmin. 

Mummoja on – ihanaa kyllä – yhä enemmän ja enemmän. Heidän hoitonsa vie yhä isomman osan yhteiskunnan resursseista, jollei vaikuttavaksi todettua teknologiaa hyödynnetä ja oteta laajasti käyttöön. Saatu palaute kertoo mummojen olevan valmiita teknologialle, mutta onko yhteiskunta?

Kun mummo ottaa lääkkeensä oikein ja voi hyvin, läheisten elämän huolet ja murheet vähenevät. On rauha keskittyä muuhun. Läheiset tietävät, että lääkityksen toteutumisesta on reaaliaikainen tieto saatavilla ja että kotihoito saa viestin heti, jos mummon lääkkeet jäävät ottamatta.

Kotihoito voi antaa myös läheisille mahdollisuuden seurata mummon lääkkeenottoa mobiiliapplikaatiolla. Sillä voi lähettää mummolle myös lyhyitä viestejä ja kysellä kuulumisia.

Evondos-robotti on mukava työkaveri, jonka hoitaja tapaa kahden viikon välein lääkesäilön täyttämisen yhteydessä. Robotti myös viestittää ottamatta jääneistä lääkkeistä ja silloin on syytä tarkistaa tilanne mummon luona. Ettei mummo vaan ole kaatunut ja loukannut itseään!

Evondos-palvelun ansiosta lääkkeenjakoon keskittyvien käyntien tarve vähenee, ja aamun ja illan lääkkeenjakoruuhkat ja kiire helpottuvat. Työkuormaa saadaan jaettua päivälle tasaisemmin ja huoli oikeasta lääkehoidosta helpottuu.

Lääkeannostelurobotti muistuttaa mummoa lääkkeenotosta merkkiäänellä ja –valolla sekä puheohjauksella. Mummo voi hyvin, kun hän saa lääkkeet aina oikein. Jos lääkkeet kuitenkin jäävät ottamatta, robotti lähettää tästä kotihoidolle viestin ja siirtää lääkkeet lukittuun lääkesäiliöön. Lääkerytmi säilyy oikeana. Mummon ei tarvitse kantaa huolta siitä, miten muistaa ja saa lääkkeensä otetuksi. Ei ihme, että mummo pitää Evondos-robotistaan!

Palvelun kautta voidaan lähettää myös erilaisia viestejä palvelun käyttäjälle. Viesteillä voidaan vaikkapa kuumana kesäpäivänä muistuttaa veden juomisen tärkeydestä, kysellä vointia tai hoitaja voi muistuttaa tulevista hoitotoimenpiteistä tai kertoa myöhästyvänsä.

Turvallinen lääkesäiliö

Evondos-robotti on turvallinen tapa säilyttää lääkkeitä kotona. Lääkkeisiin pääsee käsiksi vain hoitohenkilöstö. Lääkkeet on pakattu annosjakelun pusseihin, joista robotti annostelee oikean annoksen oikeana ajankohtana. Mulloin lääkkeet eivät ole saatavilla, joten esimerkiksi lääkkeiden yliannostuksen vaara poistuu.

Mikäli lääke jää ohjauksesta huolimatta ottamatta, robotti siirtää lääkkeen laitteessa olevaan lukittuun säiliöön, josta sen saa vain hoitaja. Robotti tekee myös hälytyksen hoitohenkilöstölle.

Jokaisesta lääkeannostelurobotin toimesta tallentuu merkintä sähköiseen hoitolokiin. Sieltä saadaan tarvittaessa raportit myös menneistä tapahtumista.

Suunniteltu ammattimaiseen käyttöön

Evondos-palvelun suunnitteluperusteina ovat kotihoidon asiakas, yleensä ikäihminen ja tälle palveluita tarjoava ammattimainen hoito-organisaatio. Lääkeannostelurobotti onkin helppokäyttöinen: laitteessa on vain yksi isokokoinen nappi, jota painamalla robotti antaa lääkeannoksen. Robotti ohjaa lääkkeenottoon merkkivalon, äänen ja tekstin avulla. Robotille lähetetyt viestit ovat luettavissa laitteen isohkolta näytöltä suurella kirjasinkoolla.

Lääkeannostelurobotista saa aina oikean lääkeannoksen. Jos siitä yrittää ottaa liikaa lääkkeitä, laite ilmoittaa seuraavan lääkeannoksen ottamisen ajankohdan. Laitteessa on lukittu ottamattomien lääkkeiden säiliö, johon vain hoitajalla on pääsy. Hoitajat pystyvät kirjautumaan lääkeannostelurobotille sähköisellä tunnisteella tai henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

Robotissa on erillinen matkustustila. Robotti antaa ajanjaksolle tarkoitetut lääkkeet mukaan ja muistuttaa lääkkeenotosta tekstiviesteillä. 

Robotin virtakytkin on laitteen sisällä niin, että vain hoitaja voi katkaista laitteesta virran. Laitteen akku mahdollistaa palvelun käytön 24 tunnin ajan sähkökatkonkin aikana. Tuolloin robotti ei ole yhteydessä hallintajärjestelmään, mutta tiedot siihen siirtyvät sähkökatkon päätyttyä.

Palvelun käyttäjän nivelien jäykkyys tai käsien vapina voivat tehdä lääkepussin avaamisesta vaikeaa. Robotti helpottaa tätä tekemällä pussiin avausviillon valmiiksi.

Yli 8 miljoonaa oikein jaettua lääkeannosta kertovat, että palvelumme suunnitteluperiaatteet ovat toteutuneet hyvin.

”Future proof” – suunnittelua tulevaisuutta ajatellen

Lääkeannostelurobotti on Evondosin ensimmäinen markkinoille tarjoama palvelu. Yrityksen tuotekehityskartalla on selkeitä suunnitelmia laitteen ja sen ominaisuuksien edelleen kehittämiseksi sekä tuote- ja palvelulaajennuksia. Tavoitteena on palvelu, joka soveltuu osaksi isompaa kokonaisuutta, mutta jonka ympärille voidaan myös tuoda tekoälyä ja rakentaa erilaisten toiminnallisuuksien verkosto.

Evondosilla on kehityshankkeita palvelun hallintajärjestelmän integroimiseksi erilaisiin asiakasorganisaatioiden tietojärjestelmiin.