Ohita navigaatio

Osana Evondos-palvelun käyttöönottoa toteutetaan kysely sekä kotihoidon henkilöstölle että asiakkaille. Molemmilta saatu palaute on ollut kiittävää. Henkilöstön mielestä lääkeannostelurobotti helpottaa heidän työtään kun taas käyttäjät ovat tyytyväisiä sen tuomaan vapauteen ja omaehtoisen elämän tukemiseen.

Helsinki hyödyntää teknologiaa arjessaan - Teknologian hyödyntäminen kotihoidon palveluissa on välttämätöntä

Teknologian kehitys tuo helpotusta kotihoidon resurssipulaan. Evondoksen kehittämä automaattinen lääkeannostelija huolehtii lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan.

Laitilassa valmistaudutaan tulevaisuuteen - Kotihoidossa meneillään teollinen murros

"Kunnat miettivät – tai ainakin niiden pitäisi jo kiivaasti miettiä – keinoja, joilla siirtää käsin tehtävää työtä teknologian tekemäksi", Laitilan kaupungin sosiaali ja terveysjohtaja Jussi Mattila toteaa. 

Lohjalla ollaan tyytyväisiä palveluun - Toimiva palvelu yllättävän monelle

”Ikääntyneiden määrä on kasvussa ja henkilöstön määrää ei pystytä samassa mittakaavassa nostamaan, joten meidän pitää löytää uusia innovaatioita arjesta selviämiseen”, toteaa Lohjan kotihoidon aluevastaava Lea Loukkalahti.

Hämeenkyrössä lähdettiin rohkeasti liikkeelle - Hengen pelastanut Evondos-robotti

Hämeenkyrön kunnan vanhuspalvelun päällikkö Sirpa Hiltunen on tyytyväinen Evondos-palveluun. Palvelu on saavuttanut sille asetetut tavoitteet nopeasti.