Ohita navigaatio

Tekoälyä kumppanuudella

Päivitykset ja vinkit | 28.11.2019

"Tekoälyn avulla hoivatyön toimenpiteet voidaan suunnata sinne, missä niitä tarvitaan”, espoolaisen tekoäly-yritys Gillien toimitusjohtaja Christian Lehtinen kiteyttää. Gillie ja Evondos ovat käynnistämässä yhteistyössä pilottiprojektin, jossa Gillien tekoäly vinkkaa kotihoidolle lääkeannostelupalvelulle sopivista asiakkaista.

Teknologian käyttö kotihoidossa yleistyy, ja samalla asiakkaiden vaatimustaso kasvaa – he toivovat teknologian lisäksi tukea, toimintamalleja ja työpanosta teknologian käyttöönoton helpottamiseksi.

”Terveysteknologia-alan yritysten yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan yhteisille asiakkaillemme entistä enemmän vaikuttavuutta ja entistä parempia käyttökokemuksia. Yhteistyö Gillien kanssa on tästä hyvä esimerkki”, Evondosin myyntijohtaja Markus Mäkelä kertoo.

”Tekoälyn hyödyntäminen kotihoidossa perustuu toiminnanohjausjärjestelmään tehtäviin käyntikirjauksiin. Niistä kirjauksista tekoäly tunnistaa asiakkaan voinnin poikkeamia sekä pidempiaikaisia muutoksia asiakkaan kotona asumisessa ja kertoo näistä kotihoidolle. Muutokset tapahtuvat usein niin hitaasti tai ovat niin hienovaraisia, että ihmisiltä ne jäävät helposti huomaamatta. Teköäly poimii ne esille valtavasta tietomassasta,” Lehtinen selventää.

Lehtinen kertoo, että vuodenvaihteen jälkeen käynnistyvä pilotti on Gillielle tärkeä. Sen avulla yritys antaa konkreettisen esimerkin teköälyn tuomista mahdollisuuksista.

Tekoälyä Evondos-palvelun asiakasvalintaan

”Tekoäly on kovin abstraktia ja siten vaikeasti ymmärrettävää ja havainnollistettavaa. Se saa käyttövoimansa isojen tietomassojen hyödyntämistä ja sieltä esiin nousevien trendien kaivamisesta. Evondos-palvelun kaltaisilla konkreettisilla ja todellisilla esimerkeillä voimme osoittaa asiakkaille tekoälyn käyttökohteita.”

Pilotissa haetaan mahdollisuuksia helpottaa raskaaksi ja vaikeaksi koettua asiakasvalintaa. Normaalisti asiakasvalinta tehdään silloin, kun palvelu tuodaan uuteen yksikköön tai kun yksikköön tulee uusia asiakas.

”Tekoälyn avulla asiakasvalintaa tehdään jatkuvasti, reaaliaikaisesti, koko ajan.  Tekoäly huomaa kirjauksista asiakkaan kognitiivisessa ja muussa toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset ja osaa niiden perusteella ehdottaa kotihoidolle lääkeannostelupalvelulle sopivia asiakkaita.”, kertoo Mäkelä.

Evondos-asiakkaiden löytäminen on vain esimerkki tekoälyn mahdollisuuksista. Kotihoidon asiakkaiden kognitiivisen ja muun toimintakyvyn muutosten havainnoinnin perusteella voidaan hoitotoimet ja työprosessit suunnitella ja ohjata todellisen tarpeen mukaisesti.

Tekoäly kohdentaa resurssit tarpeeseen

Lehtinen kertoo, että tekoäly oppii nopeasti ymmärtämään erilaisia sanoja, ilmaisutapoja ja jopa murteita.

Teköälyn hyödyntäminen kotihoidossa edellyttää, kotikäynneistä tehdään asianmukaiset kirjaukset toiminnanohjausjärjestelmään. Lehtinen toteaa, että onneksi Suomessa digitalisaatio on päässyt viime vuosina hyvään vauhtiin, joskin kirittävää vielä riittää.

Mobiilikirjaus on käytössä jo aika hyvin suurimmissa kaupungeissa. Ilman mobiililaitteitakin pärjää, mikäli kirjaukset viedään jälkeenpäin toimistolla toiminnanohjausjärjestelmään.

”Tekoälyllä toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan hyödyt irti. Se kertoo, millaisia muutoksia asiakaskunnassa tapahtuu, mitä hoitoa ja toimenpiteitä he tarvitsevat. Henkilöstön aika voidaan kohdentaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.”

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Financial Times: Evondos Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalla

Tiedotteet | 02.03.2021

Maailman johtava talousjulkaisu Financial Times on noteerannut suomalaisen Evondosin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalle. Financial Times julkaisee vuosittain tutkimusyhtiö Statistan kokoaman FT-1000-listan tuhannesta Euroopan nopeimmin kasvaneesta yrityksestä. 

Evondos tukee Vanhustyön keskusliiton toimintaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 17.12.2020

Tänä poikkeuksellisena ja haastavana vuonna halusimme Evondosilla ohjata joulumuistamisiin käytetyt varat joululahjoitukseen. Vanhustyön keskusliitto valikoitui Evondosin lahjoituskohteeksi, sillä liitto tekee arvokasta työtä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 16.12.2020

Evondos osallistuu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoimaan AICCELERATE-hankkeeseen. AICCELERATE-hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön, jossa Evondos®-palvelua kehitetään Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden yksilölliseen etähoivaan.