Ohita navigaatio

Tekoälyä kumppanuudella

Päivitykset | 28.11.2019

"Tekoälyn avulla hoivatyön toimenpiteet voidaan suunnata sinne, missä niitä tarvitaan”, espoolaisen tekoäly-yritys Gillien toimitusjohtaja Christian Lehtinen kiteyttää. Gillie ja Evondos ovat käynnistämässä yhteistyössä pilottiprojektin, jossa Gillien tekoäly vinkkaa kotihoidolle lääkeannostelupalvelulle sopivista asiakkaista.

Teknologian käyttö kotihoidossa yleistyy, ja samalla asiakkaiden vaatimustaso kasvaa – he toivovat teknologian lisäksi tukea, toimintamalleja ja työpanosta teknologian käyttöönoton helpottamiseksi.

”Terveysteknologia-alan yritysten yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan yhteisille asiakkaillemme entistä enemmän vaikuttavuutta ja entistä parempia käyttökokemuksia. Yhteistyö Gillien kanssa on tästä hyvä esimerkki”, Evondosin myyntijohtaja Markus Mäkelä kertoo.

”Tekoälyn hyödyntäminen kotihoidossa perustuu toiminnanohjausjärjestelmään tehtäviin käyntikirjauksiin. Niistä kirjauksista tekoäly tunnistaa asiakkaan voinnin poikkeamia sekä pidempiaikaisia muutoksia asiakkaan kotona asumisessa ja kertoo näistä kotihoidolle. Muutokset tapahtuvat usein niin hitaasti tai ovat niin hienovaraisia, että ihmisiltä ne jäävät helposti huomaamatta. Teköäly poimii ne esille valtavasta tietomassasta,” Lehtinen selventää.

Lehtinen kertoo, että vuodenvaihteen jälkeen käynnistyvä pilotti on Gillielle tärkeä. Sen avulla yritys antaa konkreettisen esimerkin teköälyn tuomista mahdollisuuksista.

Tekoälyä Evondos-palvelun asiakasvalintaan

”Tekoäly on kovin abstraktia ja siten vaikeasti ymmärrettävää ja havainnollistettavaa. Se saa käyttövoimansa isojen tietomassojen hyödyntämistä ja sieltä esiin nousevien trendien kaivamisesta. Evondos-palvelun kaltaisilla konkreettisilla ja todellisilla esimerkeillä voimme osoittaa asiakkaille tekoälyn käyttökohteita.”

Pilotissa haetaan mahdollisuuksia helpottaa raskaaksi ja vaikeaksi koettua asiakasvalintaa. Normaalisti asiakasvalinta tehdään silloin, kun palvelu tuodaan uuteen yksikköön tai kun yksikköön tulee uusia asiakas.

”Tekoälyn avulla asiakasvalintaa tehdään jatkuvasti, reaaliaikaisesti, koko ajan.  Tekoäly huomaa kirjauksista asiakkaan kognitiivisessa ja muussa toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset ja osaa niiden perusteella ehdottaa kotihoidolle lääkeannostelupalvelulle sopivia asiakkaita.”, kertoo Mäkelä.

Evondos-asiakkaiden löytäminen on vain esimerkki tekoälyn mahdollisuuksista. Kotihoidon asiakkaiden kognitiivisen ja muun toimintakyvyn muutosten havainnoinnin perusteella voidaan hoitotoimet ja työprosessit suunnitella ja ohjata todellisen tarpeen mukaisesti.

Tekoäly kohdentaa resurssit tarpeeseen

Lehtinen kertoo, että tekoäly oppii nopeasti ymmärtämään erilaisia sanoja, ilmaisutapoja ja jopa murteita.

Teköälyn hyödyntäminen kotihoidossa edellyttää, kotikäynneistä tehdään asianmukaiset kirjaukset toiminnanohjausjärjestelmään. Lehtinen toteaa, että onneksi Suomessa digitalisaatio on päässyt viime vuosina hyvään vauhtiin, joskin kirittävää vielä riittää.

Mobiilikirjaus on käytössä jo aika hyvin suurimmissa kaupungeissa. Ilman mobiililaitteitakin pärjää, mikäli kirjaukset viedään jälkeenpäin toimistolla toiminnanohjausjärjestelmään.

”Tekoälyllä toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan hyödyt irti. Se kertoo, millaisia muutoksia asiakaskunnassa tapahtuu, mitä hoitoa ja toimenpiteitä he tarvitsevat. Henkilöstön aika voidaan kohdentaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.”

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Panostuksia teknologia- ja tuotekehitykseen: Ville Saarainen aloitti Evondosin teknologiajohtajana

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 31.08.2020

Teknologia- ja tuotekehitys on terveysteknologia-alalla ensisijaisen tärkeää ja pyrimme Evondosilla panostamaan siihen, että toimintamme kehittyy jatkuvasti. Osana panostuksiamme teknologioiden ja tuotteidemme kehitykseen, Evondosilla aloitti 10.8.2020 uusi teknologiajohtaja, DI Ville Saarainen.

Terveysteknologiayritys Evondos saa uuden kumppanin Verdanesta vahvistamaan kotihoidon kehitystä Pohjoismaissa

Tiedotteet | Eetu Koski | 07.05.2020

SALO/OSLO – Verdane, Pohjois-Eurooppalaisten kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut sijoittaja, sijoittaa terveysteknologiayritys Evondosiin. Suomalainen Evondos on Pohjoismaiden markkinajohtaja kotihoidon asiakkaille suunnatuissa lääkeannostelupalveluissa. Potilasturvallisuus ja Evondos palvelun luotettavuus mahdollistavat kotihoidon asiakkaalle itsenäisen elämän kotona.

Evondosin asiakastiedote asiakastuesta ja etäkoulutusmahdollisuuksista

Tiedotteet | Leena Manner | 19.03.2020

COVID-19-virus on ajanut maamme poikkeustilaan. Virus on haitallinen ja erittäin vaarallinen ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Sen vuoksi hallitus on asettanut merkittäviä, meidän kaikkien elämään vaikuttavia rajoitteita riskiryhmien suojelemiseksi. Me kaikki teemme nyt yhdessä parhaamme suojellaksemme näitä riskiryhmiä.