Ohita navigaatio

Robotiikka kotihoitoon tuova Evondos Oy varmistaa kasvunsa ja saa kotimaisen institutionaalisen sijoittajan, Tradeka-yhtiöt Oy:n

Tiedotteet | Leena Manner | 26.11.2018

Evondos Oy on varmistamassa lähivuosien kasvunsa saattamalla päätökseen ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttaman suunnatun osakeannin. Yhtiön osakkaaksi on tulossa suomalainen osuustoimintataustainen Tradeka-Yhtiöt Oy, joka sijoittaa yhtiöön 2 miljoonaa euroa. Samalla yhtiön lead investor -rooliin viime vuonna tullut norjalainen pääomasijoittaja Serendipity Partners tekee jatkosijoituksen yhtiöön. Merkintöjen myötä yhtiön rahoituskierros valmistuu.

– Tradeka tuo meille erittäin tervetullutta strategista toimialaosaamista. Rahoituskierros varmistaa nykyisen vahvan kasvun ja Evondosin kehittämisen, Evondosin hallituksen puheenjohtaja Wenche Rolfsen sanoo.

Rolfsen kertoo Tradekan mukaantulon tuovan uutta osaamista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, mutta kertovan myös kasvavasta luottamuksesta Evondosin ainutlaatuiseen palvelukonseptiin.

– Viime vuoden aikana olemme saaneet useita asiakkuuksia ja tällä hetkellä palvelumme onkin käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja Oslo on myös suurin yksittäinen asiakaskaupunkimme. Olemme selvästi siirtymässä palvelun pilottihankkeista laajaan käyttöönottoon. Esimerkiksi Oulun kaupunki on käynnistämässä palvelumme laajaa käyttöönottoa kotihoidon asiakkailleen, hän jatkaa.

Tradekan mukaantulo Evondosin omistajaksi on osa Tradekan strategian Luo Uutta –kategoriaa, jonka tavoitteena on sijoitusten avulla edistää suomalaisen talouselämän rakennemuutosta sekä tukea uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen.

– Sijoitus Evondosiin vastaa erinomaisesti tavoitteita, joita olemme Luo Uutta -kategorialle asettaneet. Evondos kehittää terveysteknologian palvelukonseptia, jolla on vahva potentiaali vientituotteena. Lisäksi Evondos työllistää Salon seudulla, joka alueena on kärsinyt teknologiateollisuuden muutoksesta.  Omassa liiketoiminnassamme näemme mahdollisuuksia Evondosin lääkejakelurobottien hyödyntämiseen Tradekan konserniin kuuluvan ONNI hoivan kotiin vietävien hoivapalvelujen tuottamisessa, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Myös Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski iloitsee pääomakierroksen päättymisestä.

– Rahoituksen varmistuminen antaa meille mahdollisuuden suunnitella toimintojamme pidemmälle eteenpäin. Olemme toiminnassamme tavoitelleet kannattavaa kasvua, ja olemme siinä hyvässä vauhdissa. Asiakaskuntamme, laskutettavien palvelupakettien määrä ja liikevaihtomme näyttävät vahvaa kasvua. Yhtiöön tuleva pääomasijoitus tukee pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista, hän toteaa.

Lisätietoja:
Wenche Rolfsen, hallituksen pj, Evondos Oy, puh. +46 73 331 9156
Perttu Puro, Osuuskunta Tradeka, toimitusjohtaja, puh. +358 40 779 3436

Tradeka

Osuuskunta Tradeka on noin 225 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Tradekan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua sekä pakettiautomaattiliiketoimintaa harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Lisätietoja www.tradeka.fi

Evondos

Evondos on Salossa toimiva suomalainen terveysteknologian yhtiö, joka tarjoaa lääkeannostelupalvelua kotihoidon pitkäaikaislääkityille asiakkaille. Palvelu avulla kotihoidon asiakkaat saavat aina oikean lääkkeen oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Palvelu parantaa merkittävästi lääketurvallisuutta ja lääkehoidon laatua tarjoten samalla palveluntarjoajille mahdollisuuden toimintojen tehostamiseen ja optimointiin.

Jaa artikkeli