Ohita navigaatio

Halpa hankittaessa vai toimiva touhussa

Blogi | Leena Manner | 05.03.2019

Lapsuudenkodin perintönä olen oppinut, että jos haluaa halvan ja hyvän, pitää hankkia kaksi. Totuus näyttää pätevän terveysteknologiassakin, mutta silti julkisissa hankinnoissa kovin usein päädytään katsomaan hankintahintaa elinkaarikustannusten ja vaikutusten asemesta. Usein myös päädytään ostamaan kaksi kertaa: se halpa ja se toimiva.

Myönnetään: Uusien, totuttuja toimintatapoja muuttavien ja mullistavien teknologioiden ostaminen ei ole helppoa. Vaikutukset näkyvät usein vasta viiveellä, ja niiden esille tulemiseen ja laajuuteen vaikuttaa isosti organisaation oma toiminta, etunenässä muutoksen johtaminen ja halu kehittää toimintoja.

Mutta silti. Mitä hankalampi tuote tai palvelu on myydä ja ostaa, sitä tärkeämpää olisi ymmärtää sen elinkaarikustannukset. Sillä halpa hankittaessa on helposti järkyttävän kallis ottaa käyttöön ja käyttää.

Käyttöönottokustannusten arviointia (Total cost of ownership) on vanhastaan tehty IT-sektorilla, jossa uuden järjestelmän käyttöönotto on merkinnyt muutoksia järjestelmäympäristössä laajemmaltikin. Kun tuotteissa ja palveluissa lähes alasta riippumatta on mukana IT-teknologiaa, kokonaiskustannusten ajatteleminen ja määrittäminen on yleistynyt myös muualle. Hyvä niin!

Kokonaiskustannuksia arvioitaessa mukaan laskelmiin sisällytetään kaikki mahdolliset käytöstä aiheutuvat kustannukset. On selvää, että mitä uudempi ja monimutkaisempi tuote tai palvelu, sitä vaikeampaa on arvioida kokonaiskustannuksia.

Me uuden terveysteknologian tarjoajat olemme kuin yhdestä suusta vaatineet rokotetta Suomessa nopeasti tarttuvaan kansantautiin, pilottitautiin, joka tarttuessaan ja levitessään erinomaisesti estää hyvien, vaikuttaviksi todettujen ratkaisujen laajoja käyttöönottoja. On kuitenkin todettava, että piloteille on aikansa, paikkansa ja tehtävänsä. Ehkä tärkeimpänä juuri silloin, kun halutaan muodostaa käsitys jonkun uuden tuotteen vaikuttavuudesta tai palvelun kokonaiskustannuksista. Vasta käyttökokemusten myötä näkyvät kokonaiskustannukset.

Tarvitsisimme Suomeen järjestelmän, jossa pilotoidaan, analysoidaan, selvitetään ja kartoitetaan tuotteita, palveluita ja niiden ominaisuuksia. Haetaan käyttäjäkokemuksia. Yhtä tärkeää kuin saada käyttäjäkokemuksia on jakaa ne mahdollisimman nopeasti, laajasti ja tehokkaasti. Näin toimien muutama tarkkaan harkittu pilotti korvaisi jokaisen kunnan ja kaupungin oman pilotoinnin ja kokeilujakson.

Pilottien harkittu ja huolellinen toteutus mahdollistaisi vaikuttavuuden ja kokonaiskustannusten selvittämisen – toisin kuin nykytilanteessa kuntien ja kaupunkien omissa, usein vailla tavoitteita toteutetuissa pilotoinneissa. Loppujen lopuksi ne ja vain ne määrittävät uudistuksen arvon.

Vaikuttavuuden suhde kokonaiskustannuksiin. Millään muulla ei pitäisi olla merkitystä.

Jaa artikkeli