Ohita navigaatio

Sipoo: ’’Evondosin robotit osana kotihoidon arkea’’

Asiakastarinat | 18.11.2020

Sipoon kunnassa Evondosin lääkeannostelurobotteja on käytetty vuodesta 2018 ja niistä on muutamassa vuodessa tullut vakiintunut osa kotihoidon arkea. ''Moni kotihoidon työntekijöistä kokee ne jopa työkaverikseen'', kertoo kotihoidon ohjaajana työskentelevä Katja Suursalmi. Katja jakaa ohessa vinkkinsä siihen, miten saada Evondosin palvelusta parhaat hyödyt irti.

Robotit apuna purkamassa ruuhkahuippuja

Sipoo aloitti Evondos-palvelun käytön kymmenen robotin pilotilla, josta toivottiin saatavan apua kotihoidon perinteiseen haasteeseen: aamujen ja iltojen ruuhkahuippuihin sekä niiden purkamiseen.

’’Halusimme siirtää käyntejä kiireisistä aamuista ja illoista myöhemmäksi, jotta asiakkaan luona voitaisiin viettää enemmän aikaa ja hänen hoitoonsa voitaisiin näin keskittyä kokonaisvaltaisemmin. Aloitettuamme kymmenen laitteen pilotin huomasimme, että robotit sujahtivat mukavasti osaksi kotihoidon arkea’’, Katja kertoo.

Tampereen yliopistolla työskentelevä Vesa Tiitola teki Sipoossa tutkimusta Evondos-robotin avulla saavutetuista hyödyistä ja tulokset olivat hyviä, joten määrää päädyttiin laajentamaan yhteensä 25 robottiin kesällä 2019.

’’Pilotin perusteella pystyimme laskemaan, että kotihoidon käyntimäärät vähenivät ja käyntejä pystyttiin siirtämään parempiin ajankohtiin. Robotit olivat jo niin vakiintunut osa kotihoidossamme ja tulokset niin positiivisia, että tarve lisäroboteille oli helppo perustella.’’

’’Hitaastikin hyvä tulee’’

Kun tilatut lisärobotit saapuivat, tuli Sipoossa eteen valinta siitä, millaisille asiakasryhmille robotteja annettaisiin käyttöön.

’’Sanoisin, että meillä meni aiottua pidempään asiakkaiden valinnassa, mutta toisaalta teimme työn tarkasti ja harkinnalla, ja löysimme lopulta asiakkaat, jotka ottivat laitteet innolla käyttöön. Olemme löytäneet oikeat asiakkaat roboteille, ja se on selkeästi nähtävissä myös saavutetuissa tuloksissa.’’

Katja kertoo, että vaikka asiakasvalinta vei aikansa, ovat tulokset olleet hyviä myös lisälaitteiden osalta.

’’Se, että otimme hieman hitaammin käyttöönoton alkutaipaleella voi toisaalta olla hyvä juttu. Hitaastikin hyvä tulee. Emme halunneet kiirehtiä, sillä muutos vie aikaa niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin osalta. Siinä, että uudesta toimintatavasta tulee rutiinia, ja että se omaksutaan, saattaa kestää’’, Katja pohtii.

Osana kotihoidon arkea

Vähitellen rutiini niin robottien käytön kuin asiakasvalinnan suhteen alkoi löytyä ja palvelun hyödyt tulivat yhä näkyvämmiksi.

’’On ollut hieno huomata, että kotihoidon henkilöstö on löytänyt robotista ne hyödyt, joista he voivat kertoa asiakkaille. Myös asiakasvalinta on helpompaa, kun nähdään jo etukäteen, ketkä voisivat sopia laitteen käyttäjiksi.’’

’’Nykyään Evondosin palvelu on omaksuttu hoitajien keskuudessa työkaveriksi, joka auttaa kiireen purussa. On huomattu, että Evondos-robotti on hyvä lisä kotihoidon työhön ja roboteista on tullut jokapäiväistä arkeamme’’, Katja iloitsee.

Myös asiakkaat ovat saadun palautteen perusteella olleet palveluun tyytyväisiä.

’’Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta – erityisesti voinnin kohoamisesta, kun lääkkeet tulee otettua ajallaan. Moni on myös ilahtunut, kun kotona onkin juttukaveri, jolle voi kertoa päivän kuulumisista. On ollut jopa yllättävää huomata, miten teknologia voi tuoda sosiaalisuutta arkeen.’’

Vinkit ja hyväksi todetut käytännöt

Vinkiksi käyttöönottoa harkitseville Katja toteaa:

’’Pitää olla uskallusta kokeilla! Ei kannata rajoittaa palvelua esimerkiksi vain tietyille asiakasryhmille, vaan tulee muistaa kokeilemisen mahdollisuus, sillä niin saavutetaan parhaat tulokset. Motivaatio ratkaisee siinä, miten hyvin onnistutaan, sillä monet asiakkaat oppivat kyllä halutessaan nopeasti uusia teknologioita ja kokevat ne myönteisinä asioina.’’

’’On myös nähtävä digitalisaation ja robotiikan tuomat mahdollisuudet osana toimintatapoja. Työn digitaalisuuteen on hyvä asennoitua: toiminnan muutos on jo tapahtunut, ja siksi myös asenteiden täytyy myös olla myönteisiä teknologioille!’’ Katja muistuttaa.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Evondos tukee Vanhustyön keskusliiton toimintaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 17.12.2020

Tänä poikkeuksellisena ja haastavana vuonna halusimme Evondosilla ohjata joulumuistamisiin käytetyt varat joululahjoitukseen. Vanhustyön keskusliitto valikoitui Evondosin lahjoituskohteeksi, sillä liitto tekee arvokasta työtä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 16.12.2020

Evondos osallistuu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoimaan AICCELERATE-hankkeeseen. AICCELERATE-hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön, jossa Evondos®-palvelua kehitetään Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden yksilölliseen etähoivaan.

Evondosin henkilöstömäärä kasvoi yli 20 % vuonna 2020 – rekrytointitarve jatkuu vahvana poikkeusoloista huolimatta

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 23.11.2020

Vuonna 2007 perustettu Evondos on Pohjoismaiden johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Kuluvana, poikkeuksellisena vuonna yhtiö on panostanut toimintansa kehittämiseen rekrytoimalla ennätysmäärän uusia ammattilaisia.