Ohita navigaatio

Saarikka: Yhteistyö avainasemassa Evondos-palvelun käyttöönotossa

Asiakastarinat | 29.09.2020

Perusturvaliikelaitos Saarikka otti Evondosin palvelun käyttöön kesällä 2019 aloittaessaan palvelun pilotoinnin Kannonkosken kotihoidossa. Onnistunut käyttöönottoprojekti johti siihen, että palvelu laajeni Kannonkoskelta myös muihin Saarikan kotihoidon yksiköihin ja nyt Evondos-palvelu onkin käytössä koko toiminta-alueella. Kannonkoskella palveluvastaavana toimiva Laura Kuusela jakaa hyväksi todettuja käytäntöjä palvelun käyttöönotossa.

Käyttöönoton taustalla kotihoidon kasvavat tarpeet

Saarikassa tiedostettiin, että kotihoidon tarpeet tulevat kasvamaan lähivuosina. Saarikka toimii viiden kunnan alueella, ja välimatkat ovat alueiden välillä pitkät.

’’Yksi syy Evondos-palvelun käyttöönottoon oli se, että meillä on paljon pitkän matkan takana olevia kotihoidon asiakkaita. Palvelun avulla pystyimme purkamaan käyntien aikakriittisyyttä ja purkamaan niitä ruuhkaisia hetkiä, kun emme pysty olemaan kaikkialla läsnä’’, Kannonkoskella palveluvastaavana työskentelevä Laura Kuusela kertoo.

Saarikassa onnistuttiin myös tunnistamaan palvelulle sopivat käyttäjät nopeasti.

’’Meillä on paljon asiakkaita, jotka tarvitsivat kotihoidon tukea lääkkeenottoon, niin että lääkkeet tuli muistettua ja otettua ajallaan, mutta muita hoidollisia tarpeita ei juurikaan ollut. Evondos-palvelu toimikin sekä kotihoidon työkaluna ruuhkien purkamisessa että asiakkaiden apuna lääkkeiden muistamisessa.’’

Ratkaisua näihin ongelmiin lähdettiin hakemaan Evondosin palvelusta.

Ripeä startti johti laajempaan käyttöönottoon

Evondos-palvelua aloitettiin pilotoimaan kesällä 2019 Kannonkosken kotihoidossa, josta pilotti laajeni myös muihin kuntiin syksyn 2019 aikana.

’’Lähdimme omalla vastuualueellani heti innokkaina eturintamassa kokeilemaan uutta palvelua. Kun se todettiin toimivaksi, oli palvelun käyttöönoton laajentaminen myös muihin kotihoidon yksiköihin helpompaa”, Laura toteaa.

Robottien määrä Saarikan alueella moninkertaistuikin nopeasti. Pilotti aloitettiin Kannonkosken kotihoidossa kahdella robotilla, ja loppusyksystä Saarikkaan tilattiin 18 robottia, joille lähdettiin etsimään käyttäjiä. Tänä kesänä Saarikka tilasi kymmenen robottia lisää. Tällä hetkellä käytössä on 30 robottia koko Saarikan alueella.

’’Vastaanotto robotille on ollut erinomaisen hyvä sekä asiakkaiden että henkilökunnankin osalta. Käyttö on koettu sujuvaksi ja mielikuva on yleisesti positiivinen.’’

Yhteen hiileen puhaltamista ja saumatonta yhteistyötä

Laura vastasi Kannonkosken kotihoidon osalta käyttöönottoprojektin onnistumisesta ja toimi avainasemassa laajempaan käyttöönottoon siirtymisessä myös muissa Saarikan kotihoidon yksiköissä.

’’Kun laajennettiin käyttöä, totesimme, että vastuuhenkilön olisi hyvä olla mukana auttamassa projektinvetämisessä myös muissa kunnissa. Itse toimin tietynlaisena Evondos-palvelun sanansaattajana taustatukea antaen ja käyttöönoton parhaita käytäntöjä jakaen.’’

’’Me kaikki Saarikan alueen kotihoidot puhallamme yhteen hiileen kollegoiden kanssa ja pyrimme auttamaan vastuualueillamme toinen toisiamme. Evondos-palvelun käyttöönotto toimii tässä hyvänä esimerkkinä saumattoman yhteistyön merkityksestä projektin onnistumisessa’’, Laura summaa.

Saarikassa on oltu tyytyväisiä myös Evondosin kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

’’Myös Evondosin puolelta ollaan saatu hyvin tukea – niin alkupään projektityössä kuin myöhemmissäkin käytännön kysymyksissä, kuten asiakasvalinnassa. Kouluttaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen on ollut aktiivista.’’

Avaimet onnistuneeseen käyttöönottoon

Vinkkinä muille käyttöönottoa miettiville kunnille Laura ehdottaa projektin selkeää roolittamista – projektilla on oltava nimetyt vastuuhenkilöt, jotka sitoutuvat vastaamaan siitä, että projekti saadaan onnistuneesti maaliin.

’’Jotta käyttöönottoprojekti saadaan asiakaslähtöisesti onnistumaan, on tärkeää, että nimetty vastuuhenkilö on aktiivisesti mukana projektissa alusta loppuun.’’

Laura peräänkuuluttaa vastuuhenkilöiden roolia myös jalkauttaessa käyttöönottoa asiakkaalle.

’’Itse halusin tuntea palvelun mahdollisimman hyvin. Lähdinkin mukaan asiakaskäynneille, joissa kävimme asiakkaan kanssa läpi robotin käyttöä kädestä pitäen. Teimme käyttöönoton alkuvaiheessa asiakaskäyntejä myös lääkkeenottoaikana, jotta näimme palvelun hyödyt konkreettisesti. Myös omaiset saattoivat olla läsnä, jolloin palvelusta tuli samalla heille tutumpi’’, Laura toteaa.

Viimeisenä vinkkinään Laura muistuttaa, että yhteistyö ja yhteinen tahtotila ovat tärkeässä roolissa onnistuneessa käyttöönotossa.

’’Korostan yhteistyön merkitystä ja sitä, että ollaan avoimin mielin organisaation sisällä. Itse olen yrittänyt valaa positiivista uskoa, että tuetaan toinen toistamme. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa käyttöönoton onnistumisessa.’’

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Evondos tukee Vanhustyön keskusliiton toimintaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 17.12.2020

Tänä poikkeuksellisena ja haastavana vuonna halusimme Evondosilla ohjata joulumuistamisiin käytetyt varat joululahjoitukseen. Vanhustyön keskusliitto valikoitui Evondosin lahjoituskohteeksi, sillä liitto tekee arvokasta työtä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 16.12.2020

Evondos osallistuu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoimaan AICCELERATE-hankkeeseen. AICCELERATE-hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön, jossa Evondos®-palvelua kehitetään Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden yksilölliseen etähoivaan.

Evondosin henkilöstömäärä kasvoi yli 20 % vuonna 2020 – rekrytointitarve jatkuu vahvana poikkeusoloista huolimatta

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 23.11.2020

Vuonna 2007 perustettu Evondos on Pohjoismaiden johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Kuluvana, poikkeuksellisena vuonna yhtiö on panostanut toimintansa kehittämiseen rekrytoimalla ennätysmäärän uusia ammattilaisia.