Ohita navigaatio

‘‘Rohkeasti vain liikkeelle’’ - Tampereella uutta puhtia käyttöönottoon

Asiakastarinat | 31.08.2020

Tampereen kaupunki on kuulunut Evondosin palvelun käyttäjiin jo vuodesta 2015. Lääkerobottien käyttöönotto oli kuitenkin vuosien varrella ollut vähäistä, kunnes tänä keväänä kaupunki siirtyi laajan käyttöönoton malliin.

Käyttöönoton alkuvaiheessa, vuonna 2015, Evondosin lääkeannostelurobotteja otettiin Tampereen kaupungin kotihoidossa koekäyttöön, mutta tavoiteltuja hyötyjä ei saavutettu, sillä asiakasvalinta tuntui hankalalta.

‘’Alkuaikoina ongelmana oli, ettei keskustelua käyty laajemmin asiakasohjauksen kanssa. Ei siis tunnistettu kaikkia mahdollisia käyttäjiä, ja ehkä jollain tapaa myös epäiltiin robotin sopivuutta kotihoidossa’’, ikäihmisten koillisesta palvelualueesta vastaava palveluesimies Arja-Liisa Heikkilä toteaa.

Käyttöönottoa hidasti myös laitteiden vähäinen määrä, jonka vuoksi käytöstä ei syntynyt rutiinia.

‘’Laitteen käyttöä ei opittu, koska laitemäärät olivat niin pienet. Laitteet tuntuivat vierailta, eivätkä ne täten päätyneet käyttöön toivotulla tavalla’’, Arja-Liisa toteaa.

Tilanne muuttui alkuvuonna 2020, ja Tampere siirtyi Evondos-palvelun laajaan käyttöönottoon. Tällä hetkellä Evondosin palvelu on Tampereella käytössä yhteensä yli 120:lla kotihoidon asiakkaalla.

Laajan käyttöönoton taustalla kotihoidon kasvavat tarpeet

Evondosin palvelun käyttöönottoa vauhditti huomio siitä, ettei kasvavien kotihoidon asiakasmäärien tarpeisiin pystytty enää vastaamaan nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla.

‘’Tänä keväänä tahtotila on ollut täysin toinen, koska tiedostamme, että pitää keksiä uusia keinoja uudelleenjärjestää asiakaskäyntejä. Tämän ansiosta kaikki ovat olleet motivoituneita Evondosin palvelun käyttöön’’, Arja-Liisa iloitsee.

Käyttöönoton onnistumisesta Arja-Liisa kiittelee esimiehiä ja hoitajatiimejä, joiden sitoutumisen ansiosta palvelun käyttöönotto on sujunut mutkattomasti.

‘’Tiimit ovat olleet vihkiytyneitä ja innostuneita käyttämään palvelua. Hoitajat ovat nähneet konkreettisesti sekä asiakashyödyt että sen, miten palvelu helpottaa omaa työtä purkamalla aamun ja loppuillan ruuhkahuippuja sekä tarjoamalla joustavuutta käynteihin. Tämä onkin toiminut isona motivaatiotekijänä.’’

Tampereen koillisen palvelualueen hoitajatiimit ovatkin pistäneet pystyyn leikkimielisiä kilpailuja käyttöönotosta.

‘’Miss/Mister Evondos -kilpailu on toiminut hyvänä motivaattorina ja hauskana yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä. Kilpailu on lähtöisin sairaanhoitajista itsestään, ja sekin puhuu sen puolesta, että tämä nähdään tiimeissä iloisena asiana ja hyvänä mahdollisuutena’’, Arja-Liisa lisää.

Uudenlainen käyttöönoton malli

Laajan käyttöönoton myötä Tampereen kaupungin kotihoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakasohjauksen kanssa ja mietitään asiakkaalle sopivin ratkaisu.

‘’Kotihoidon palveluun hakeutuville asiakkaille mietitään jo heti hoito- ja palvelusuhteen alussa, voisiko Evondosin palvelun ottaa käyttöön. Palvelu otetaan osaksi hoitosuunnitelmaa, ja lähtötilanteessa arvioidaan palvelun tavoitteet’’, Arja-Liisa kertoo.

Evondosin palvelun tueksi on myös otettu muita terveysteknologiaratkaisuja.

‘’Olemme saaneet myös hyviä kokemuksia teknologiaratkaisujen yhdistelystä Evondosin palveluun. Laajassa käytössä on esimerkiksi ollut kuvapuhelinpalvelu yhdessä Evondosin lääkeannostelurobotin kanssa. Erilaisia ratkaisuja yhdistelemällä voimme tarjota asiakkaille yksilöllisempää palvelua.’’

Positiivista asiakaspalautetta

Palvelun laajempi käyttö on otettu ilolla vastaan myös asiakkaiden kesken.

‘’Aika on ollut suotuisa palvelun käyttöönotolle – itseasiassa myös asiakkaat ovat halunneet laitteita ja olleet myötämielisiä. Asiakkaiden myönteisellä asenteella oli merkittävä rooli siinä, että Evondosin palvelu otettiin näin laajasti käyttöön.’’

Keväällä Tampereen kaupungin koillisen palvelualueen tekemässä kotihoidon asiakaskokemuskyselyssä selvisi, että 80 % kyselyyn vastanneista Evondosin käyttäjistä antoi palvelulle arvosanan 4 tai 5, eli oli palveluun joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. 73 % vastaajista suosittelisi palvelua todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti muille.

‘’Myös avoimia kommentteja oli ilahduttavaa lukea. Valtaosa koki, että laite on hyvä, ja oli osa asiakkaista jopa nimennytkin oman laitteensa’’, Arja-Liisa kertoo tuloksista.

Vinkkejä käyttöönottoon

Jotta käyttöönotto onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla ja palvelusta saadaan halutut hyödyt, on tärkeää muistaa muutama käytännön vinkki.

Ensisijaisen tärkeää on sekä hoito-organisaation että asiakkaan sitoutuminen palveluun.

‘’Tiimin on oltava valmis ja motivoitunut. Syiden palvelun käytön taustalla pitää olla selkeät, ja jokaisen osallisen on tiedettävä oma roolinsa palvelun käyttöönotossa ja käytössä, jotta voidaan onnistua. On käytävä jatkuvia tavoitekeskusteluja siitä, mitä on tehtävä, jotta saavutetaan toivottuja tuloksia’’, vinkkaa Arja-Liisa.

‘’Sillä on paljon merkitystä, miten käyttöönotto tehdään. On nähtävä vaihtoehtoja perinteiselle kotihoidolle, ja Evondosin palvelu tuleekin nähdä selkeästi yhtenä kotihoidon palvelumuotona lääkehoidossa.’’

Arja-Liisa rohkaiseekin kokeilemaan palvelua ennakkoluulottomasti.

‘’Rohkeasti vain liikkeelle! Avainsanoja ovat ennakkoluulottomuus ja luottamus siihen, että asiakkaat ovat erittäin vastaanottavaisia uusille teknologioille. Asenne ratkaisee!’’

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Panostuksia teknologia- ja tuotekehitykseen: Ville Saarainen aloitti Evondosin teknologiajohtajana

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 31.08.2020

Teknologia- ja tuotekehitys on terveysteknologia-alalla ensisijaisen tärkeää ja pyrimme Evondosilla panostamaan siihen, että toimintamme kehittyy jatkuvasti. Osana panostuksiamme teknologioiden ja tuotteidemme kehitykseen, Evondosilla aloitti 10.8.2020 uusi teknologiajohtaja, DI Ville Saarainen.

Terveysteknologiayritys Evondos saa uuden kumppanin Verdanesta vahvistamaan kotihoidon kehitystä Pohjoismaissa

Tiedotteet | Eetu Koski | 07.05.2020

SALO/OSLO – Verdane, Pohjois-Eurooppalaisten kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut sijoittaja, sijoittaa terveysteknologiayritys Evondosiin. Suomalainen Evondos on Pohjoismaiden markkinajohtaja kotihoidon asiakkaille suunnatuissa lääkeannostelupalveluissa. Potilasturvallisuus ja Evondos palvelun luotettavuus mahdollistavat kotihoidon asiakkaalle itsenäisen elämän kotona.

Evondosin asiakastiedote asiakastuesta ja etäkoulutusmahdollisuuksista

Tiedotteet | Leena Manner | 19.03.2020

COVID-19-virus on ajanut maamme poikkeustilaan. Virus on haitallinen ja erittäin vaarallinen ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Sen vuoksi hallitus on asettanut merkittäviä, meidän kaikkien elämään vaikuttavia rajoitteita riskiryhmien suojelemiseksi. Me kaikki teemme nyt yhdessä parhaamme suojellaksemme näitä riskiryhmiä.