Ohita navigaatio

Raisoftista on apua moneen, myös oikeanlaisen Evondos-asiakkaan löytämiseen

Asiakastarinat | 29.03.2019

Moni hoivaorganisaatio sekä julkisella että yksityisellä puolella joko jo käyttää tai ainakin harkitsee RAIn hyödyntämistä omassa toiminnassaan. Saimme Raisoftin johtavan asiantuntijan Mervi Kivistön avaamaan meille vähän Raisoftin ja RAIsoftan perusolemusta.

Kertoisitko Mervi, mikä Raisoft on ja miten sitä käytetään?

Raisoft on ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka toimii noin 50 työntekijän voimin sekä Suomessa että ulkomailla. Ohjelmisto on suunniteltu toimintakyvyn arvointivälineeksi, hoidon suunnitteluun sekä laadun ja johtamisen työvälineeksi. Emme ole sidottuja mihinkään toiminnanohjausjärjestelmään vaan pystymme toimimaan kaikkien kanssa yhdessä.

Arviointivälineitä on mm. palvelutarpeen arvointiin, kotihoitoon, asumispalveluihin, kehitysvammaisten hoitoon sekä mielenterveyspotilaille. RAI sisältää palvelualakohtaisen kysymyspatteriston, jonka tarkoituksena on kerätä ajantasaista ja yhteismitallista tietoa päätöksenteon pohjaksi; asiakkaan parhaaksi. Tätä kerättyä tietoa käsitellään, analysoidaan ja seurataan hyödyntämällä joko valmiita tai asiakkaan omien painotusten mukaan muokattuja raportteja. Eri moduuleilla tietoa voidaan jalostaa moneen tarpeeseen ja eri tasoille. Moduuleja ovat esim. Johtajamoduuli asiakasrakenteen ja asiakkaiden hoitoisuuden tarkasteluun, Laatumoduuli hoidon ja palveluiden laadun analysoinnin työvälineeksi, Hoitosuunnitelmamoduuli yksilölliseen hoitoon, Feenix-lääkeseula lääkehoidon arviointiin ja NHG-riskityökalu kotihoitoon tukitoimien oikeaan kohdistamiseen ennaltaehkäisten asiakkaiden siirtymistä raskaampiin palveluihin.

Miten hoito-organisaatio voi hyödyntää RAIsoftaa arvioidessaan asiakkaita erilaisten palvelujen, kuten Evondoksen käyttäjiksi?

Esimerkiksi Laatumoduulin avulla analysoimalla on mahdollista löytää oikeanlaiset Evondos-asiakkaat. Arviointi voidaan tehdä asiakkaan kotona, puhelimella tai mobiilisti, tulokset ovat heti saatavilla ja hoitosuunnitelma on mahdollista tehdä samantien.

Kun arvioinnit toteutetaan säännöllisesti, esim. kaksi kertaa vuodessa, kertoo raportti välittömästi asiakastason muutokset, ja niihin voidaan myös välittömästi reagoida hoito-organisaation sisällä. Raporttien painopisteitä voidaan muokata hoito-organisaation toiveiden ja tarpeiden mukaan riippuen siitä, minkälaista dataa raporteista halutaan saada ulos. Keskitymme siihen, että tulokset ohjaavat parhaan mahdollisen hoidon ja palveluiden suunnitteluun sekä arviointiin aina asiakastasolta maakunnan tasolle saakka.

Entä mitä RAIsoftan käyttöönotto vaatii hoito-organisaatiolta?

Käyttöönotto on aina investointi. Organisaatiolla täytyy olla selkeät tavoitteet ja nimetyt vastuuhenkilöt, prosessi vaatii johtamista. Suunnitteluvaiheessa laaditaan aikataulu, jossa on huomioitu myös koulutukset ja asiantuntijaohjaukset. RAIn käyttö on pitkäjänteistä työtä, jossa keskiöön nostetaan aito asiakkaan kohtaaminen yhtenäisellä toimintakyvyn arviointipohjalla. Osatavoitteiden kautta saavutetaan päätavoitteet, jossa yleensä tavoitellaan yhtenäistä arviointivälinettä palveluketjuun sekä selkeitä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tunnuslukuja.

Saimme kuulla myös PHHYKYn kotihoidon RAI-pääkäyttäjä Sirpa Ojan kokemuksista Raisoftin parissa. Sirpa on kokenut RAIn käyttäjä ja hän vastaa tänä päivänä yhdessä PHHYKYn pääkäyttäjä Tiina Lehtisen kanssa RAI-asioista ja RAI-osaajien koulutuksesta.

Sirpa, miten Raisoft rantautui organisaatioonne?

RAI on ollut PHHYKYn aluella käytössä osittain jo aiemmin, mutta laajemmin sen käyttö aloitettiin 2017. Alusta asti lähdimme viemään sitä tavoitteellisesti ja määrätietoisesti eteenpäin, asioita tehtiin yhdessä ja käytäntöjä yhtenäistettiin. Alun jälkeen Rain käyttöä on systemaattisesti laajennettu ja tällä hetkellä kaikki PHHYKYn yksiköt ovat RAIn piirissä.

Kuinka Raisoft toimi apuna Evondos-palvelulle soveltuvien asiakkaiden valinnassa?

Hoitajiilta tuli aluksi tietoa, että he kokivat vaikeaksi löytää Evondos-palvelulle sopivia asiakkaita. Tähän otimme avuksi RAI-arvioinnista saatavan tiedon. RAI-ohjelman Laatumoduulissa voidaan luoda erilaisia analyyseja, joilla voidaan hakea valmiista arvioinneista tietoa, ja yksi näistä valmiista analyyseistä on luotu mahdollisia Evondos-asiakkaita varten. Löydetyt ehdokkaat käydään läpi vielä tarkemmin oman henkilökunnan kanssa, mutta se helpottaa, kun on jo valmiiksi seulottu ryhmä tiettyjen parametrien mukaan.

Hyödynsimme myös erilaisia Evondoksen valmiita asiakasprofiileja palvelulle soveltuvista käyttäjistä ja muodostimme mahdollisen asiakasryhmän. Ryhmästä otettiin koevedos ja katsottiin mitkä ovat ne asiat, jotka nousevat esiin olemassa olevilla asiakkailla ja joiden täytyy nousta harkittaessa Evondos-palvelun soveltuvuutta. Näitä olivat mm.

– hyvä kognitio,
– asiakas on itsenäinen,
– muisti toimii, pieni alenema ei tosin haittaa,
– hyvä fyysinen toimintakyky ts. liikkuminen ja peseytyminen omatoimista,
– suoriutuu päivittäisistä kotiaskareista melko hyvin mutta tarvitsee apua lääkehoitoon.

Kerätyt tiedot tallentuvat henkilökohtaiseen hoitosuunnitelmaan jolloin arviointien ajantasaisuus ja oikeellisuus ovat kaiken a ja o. RAI on otettu osaksi perustyötä kaikkialla PHHYKY:ssä ja siksi on tärkeää, että kerätty tieto on laadukasta, sen täytyy olla sekä yhteismitallista että ajantasaista.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Panostuksia teknologia- ja tuotekehitykseen: Ville Saarainen aloitti Evondosin teknologiajohtajana

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 31.08.2020

Teknologia- ja tuotekehitys on terveysteknologia-alalla ensisijaisen tärkeää ja pyrimme Evondosilla panostamaan siihen, että toimintamme kehittyy jatkuvasti. Osana panostuksiamme teknologioiden ja tuotteidemme kehitykseen, Evondosilla aloitti 10.8.2020 uusi teknologiajohtaja, DI Ville Saarainen.

Terveysteknologiayritys Evondos saa uuden kumppanin Verdanesta vahvistamaan kotihoidon kehitystä Pohjoismaissa

Tiedotteet | Eetu Koski | 07.05.2020

SALO/OSLO – Verdane, Pohjois-Eurooppalaisten kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut sijoittaja, sijoittaa terveysteknologiayritys Evondosiin. Suomalainen Evondos on Pohjoismaiden markkinajohtaja kotihoidon asiakkaille suunnatuissa lääkeannostelupalveluissa. Potilasturvallisuus ja Evondos palvelun luotettavuus mahdollistavat kotihoidon asiakkaalle itsenäisen elämän kotona.

Evondosin asiakastiedote asiakastuesta ja etäkoulutusmahdollisuuksista

Tiedotteet | Leena Manner | 19.03.2020

COVID-19-virus on ajanut maamme poikkeustilaan. Virus on haitallinen ja erittäin vaarallinen ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Sen vuoksi hallitus on asettanut merkittäviä, meidän kaikkien elämään vaikuttavia rajoitteita riskiryhmien suojelemiseksi. Me kaikki teemme nyt yhdessä parhaamme suojellaksemme näitä riskiryhmiä.