Ohita navigaatio

Kevätkuulumisia Lohjalta

Asiakastarinat | 15.06.2020

Pyysimme Lohjan kotihoidon esimiestä, Lea Loukkalahtea jakamaan kuulumisia Lohjan kotihoidosta. Lohja on yksi pitkäaikaisimmista Evondos-kunnista.

Meillähän on ollut Evondos-robotit käytössä jo useamman vuoden ja kaikki on sujunut erittäin hyvin. Hoitajilta on vapautunut resursseja varsinaiseen hoitotyöhön ja he ovat oppineet arvostamaan oman muistikapasiteettinsa säästöä. He voivat luottaa siihen, että asiakas saa lääkkeensä juuri siihen oikeaan aikaan, alussa osa hoitajista oli skeptisiä, voivatko he todella olla varmoja, että palvelu toimii, voiko lääkeannostelurobottiin todella luottaa. Nyt he ovat käytännössä todenneet että kyllä voi, hälytys tulee, jos asiakkaalta on jäänyt lääke ottamatta.

Osa asiakkaistamme arvostaa sitä, että hoitaja kävisi niin vähän kuin mahdollista, vain pakollisissa asioissa. Jos heidän täytyy ottaa lääkkeensä kolmekin kertaa päivässä ja oma muisti ei riitä tai on muita haasteita, niin heidän tarpeeseensa Evondos-lääkeannostelurobotti vastaa todella hienosti. Sitten taas osa asiakkaista haluaa enemmän kontaktia ja toisen ihmisen kohtaamista ja heidän kohdallaan lähestymistapa on taas erilainen. Meillä robotti on lisänä palveluvalikossa ja jos asiakas on sitä mieltä, että hän ei sitä halua, niin asia on sillä selvä. On ollut kyllä myös hienoa huomata, että lähes kaikki ne asiakkaat, joille robotti on viety, pitävät siitä kiinni eivätkä luovu siitä enää.

Ainahan uusi asia voi jännittää, asiakas voi ajatella, että enhän minä tällaista opi käyttämään, mutta on ollut hienoa huomata kuinka kokeilun jälkeen mieli on muuttunut, kun he ovat huomanneet, että tämähän onkin aivan yksinkertainen laite. Kannustaisikin kaikkia kokeilemaan ensin, myös meillä hoitajilla voi olla vikana, että pyrimme välillä vähän niin kuin ”ajattelemaan asiakkaan puolesta”, mutta täytyisi muistaa että heissäkin on eroja, toiset voivat olla hyvinkin innostuneita ja sinut teknologian kanssa.

Yhteiset palaverit avainasemassa

Kokonaisuutena kun ajattelee Evondos-palvelun käyttöönottoa ja palvelun laajentumista, niin onhan tämä ollut pitkä prosessi, sen eteen on pitänyt tehdä töitä ja edelleenkin tehdään töitä. Myös hoitajilla voi olla omia pelkoja taustalla, voi olla uusien toimintatapojen vieroksumista ja epävarmuutta siitä, että kuinka minä tulen osaamaan ja pärjäämään uuden kanssa. Useimmiten lääkeannostelurobotti kuitenkin nähdään mahdollisuutena ja helpottavana tekijänä päivittäisessä työssä. Olemme todenneet hyväksi käytännöksi pitää Evondos-vastaaville oma palaveri pari kertaa vuodessa. Siinä käydään asioita yhdessä läpi ja katsotaan missä mennään. Evondos-pääkäyttäjät ovat erittäin tärkeässä roolissa vietäessä palvelua eteenpäin, he käyvät aktiivisesti asiakkaita läpi ja miettivät kuka soveltuisi palvelun käyttäjäksi. Tämä on ainakin meillä osoittautunut paremmaksi käytännöksi kuin se, että jokainen hoitaja erikseen miettisi asiakasvalintaa.

Henkilökunta on aika sinut teknologian kanssa, tietysti aina osalla on enemmän valmiuksia kuin toisilla, mutta hyvin kaikki ovat kuitenkin suhtautuneet uuteen. Meille tuli aikoinaan käyttöön mobiilikirjaaminen, joka tuntui silloin mullistavalta, sitten tulivat lääkeannostelurobotit ja sähkölukot ja niin edelleen. Ratkaisevaa on se, että laitteet myös toimivat kun ne otetaan käyttöön, silloin on helpompi omaksua uusia toimintatapoja.

Helpotusta koronatilanteeseen

Koronapandemiakin toi tähän kevääseen vielä omat haasteensa. Pandemian myötä mekin lisäsimme Evondos-robottien määrää. Kun lääkehoito toteutuu lääkeannostelurobotin kautta, niin hoitajan tarvitsee tulla vain pari kertaa kuukaudessa täyttämään robotti, muita käyntejä ei tarvita. Osassa käyttöönottoja haasteena oli loppukäyttäjän perehdyttäminen lääkeannostelurobottiin, koska kontaktit yritettiin tietysti pitää minimissään. Osa oli taas helppoja, koska päästiin heti asian ytimeen, että tämän avullahan minä saan näitä käyntejä vähennettyä. Suurta hyötyä niistä on ollut tässä tilanteessa myös silloin kun omaisten vastuulla oleva lääkehoito on ollut haasteellista ja kuormittavaa, Evondos-palvelun avulla on saatu helpotettua heidänkin tilannettaan.

Hyödyt näkyvät selvästi

Enää ei voi oikein kuvitellakaan toimintaa ilman Evondosta. Teemme kolmen kuukauden otannan vuosittain tiedoksi lautakunnalle. Siinä seurataan robottien käyttöastetta ja ajansäästöä asiakaskäynneissä ja matkoissa ja saadaan hyödyt selvästi näkyviin. Ilman lääkeannostelurobotteja ei näillä resursseilla olisi pystytty toimimaan. Vakituiselle henkilöstölle on saatu sijaisia, mutta lyhytaikaisten sijaisten saaminen on lähes mahdotonta. Meillä on tiukka talousarvio, mutta aina olemme pystyneet perustelemaan tarpeen ja näyttämään säästöt ja ollaan saatu tilata robotteja lisää. Asiakkaat on jo tilausvaiheessa valittu valmiiksi ja se on erittäin tärkeää, koska asiakasvalintakin vaatii työtä.

Tulevaisuudessa asiakasmäärät tulevat edelleen kasvamaan ja kotiin annetaan yhä enenevässä määrin palveluja, yhä useampi asiakas haluaa elää lopun elämäänsä kotona. Tämä vaatii yhä enemmän resursseja ja on ymmärretty, että teknologia tuo tähänkin helpotusta. Omaisilla on monesti huoli siitä, että jos sattuu jotain, mutta jos maksimimäärä kotiin annettavia palveluja ei riitä, niin sitten lähdetään miettimään muita asumismuotoja. Lääkeannostelurobotin käyttöönoton myötä ei käyntejä lopeteta, vaan aina katsotaan miten käyttö lähtee sujumaan. Joskus on joku asiakas tokaissutkin, että mitä te vielä täällä käytte, minullahan on jo Evondos käytössä. Toisille taas tehdään henkilökohtaisia käyntejä koska niin on haluttu. Parhaaseen tulokseen päästään, kun asiat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja kuunnellaan omaisia mahdollisuuksien mukaan.

Myös asiakkaat ovat tulevaisuudessa yhä enemmän sinut teknologian käytössä, he ovat jo sitä käyttäneet ja se on tuttua. Nykyinen asiakaskuntahan on aika vähän tai ei ollenkaan käyttänyt kännykkää tai tietokonetta. Mutta heissäkin on suuria eroja. Osa ihmisistä on halukas oppimaan uutta ja ovat kaikesta kiinnostuneita. Yksikin asiakkaamme piti lääkeannostelurobotin saatuaan kahvitilaisuuden muille talossa asuville ikätovereilleen ja esitteli heille ylpeänä omaa Evondostaan.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Evondos tukee Vanhustyön keskusliiton toimintaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 17.12.2020

Tänä poikkeuksellisena ja haastavana vuonna halusimme Evondosilla ohjata joulumuistamisiin käytetyt varat joululahjoitukseen. Vanhustyön keskusliitto valikoitui Evondosin lahjoituskohteeksi, sillä liitto tekee arvokasta työtä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 16.12.2020

Evondos osallistuu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoimaan AICCELERATE-hankkeeseen. AICCELERATE-hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön, jossa Evondos®-palvelua kehitetään Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden yksilölliseen etähoivaan.

Evondosin henkilöstömäärä kasvoi yli 20 % vuonna 2020 – rekrytointitarve jatkuu vahvana poikkeusoloista huolimatta

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 23.11.2020

Vuonna 2007 perustettu Evondos on Pohjoismaiden johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Kuluvana, poikkeuksellisena vuonna yhtiö on panostanut toimintansa kehittämiseen rekrytoimalla ennätysmäärän uusia ammattilaisia.