Ohita navigaatio

Haastattelu: Integraatioprojektin toteuttaminen

Asiakastarinat | 03.02.2020

Evondos toteutti yhdessä Tiedon kanssa integraatioprojektin Norjassa Lillehammerin kunnassa. Kyseessä oli merkittävä projekti Evondosille, sillä sen johdosta meillä on nyt mahdollista tarjota integraatiorajapinta myös muille asiakkaillemme. Haastattelimme Lillehammerin digitalisointikoordinaattori Bjørn Lie​tä​ projektin kulusta ja sen tuloksista.

Miksi Evondosin ja potilastietojärjestelmän integroiminen oli tärkeää?

Ajankäyttö. Työntekijöillä kuluu aikaa käsitellä kahta eri järjestelmää – sekä Evondosia että Gericaa. Se ei ole tehokasta eikä kunnalla ole siihen aikaa.

Työntekijöiden tilanteen helpottaminen. Työntekijöiden tekninen osaaminen vaihtelee, joten teknisen puolen tulee olla yksinkertainen käyttää. Tämä vähentää myös virheiden riskiä. Terveydenhuollon ammattilaisilla pitäisi olla käytössä vain yksi järjestelmä, jonka kautta he saisivat kaiken tarvitsemansa, esim. viestit ja muut.

Lillehammer otti vuonna 2014 käyttöön aluksi 20 Evondos-lääkeannostelurobottia. Projektin toteuttamisessa oli suuria ongelmia, ja koko projekti epäonnistui. Projektin jälkeen suurin osa roboteista toimitettiin varastoon. Huomasimme, että projektin epäonnistuminen johtui erityisesti kahdesta tekijästä: työntekijöiden puutteellisesta perehdytyksestä sekä riittämättömästä integraatiosta Gerica- ja Evondos-järjestelmien välillä. Lääkeannostelurobottien käytön jatkaminen meillä edellytti, että Evondos ja Tieto kehittäisivät yhteisen ratkaisun järjestelmilleen, jotta kunnan terveydenhoidon työntekijöiden tarvitsisi käyttää vain yhtä järjestelmää.

Integraatio on käynyt alati tärkeämmäksi, sillä viime vuosina terveysteknologisten ratkaisujen määrä on vain kasvanut. Useimmilla palveluntuottajilla on käytössä omat järjestelmät ja ilmoitustavat, jotka voivat olla terveydenhoitoalan työntekijöiden kannalta hankalia. Lisäksi ne vievät paljon aikaa eivätkä ole tehokkaita.

Siksi vaatimuksenamme oli, että kaikkien ilmoitusten, tapahtumatietojen ja viestien pitäisi saapua suoraan eSencen kautta Gericaan sekä terveydenhoidon työntekijöiden mukanaan kantamiin Lifecare-puhelimiin.

Voitko kuvailla, mistä integraatio koostuu ja miten se toimii?

Integrointityö Evondosin ja Tiedon ratkaisujen välillä alkoi huhtikuussa 2019. Ensimmäinen askel oli sisällyttää ilmoitus ottamatta jääneestä lääkkeestä potilastietojärjestelmään ja Lifecare-puhelimiin. Tämä ratkaisu valmistui jo kesäkuussa, mutta voidakseen testata sen toimivuutta kunnolla oli meidän ensin lisättävä lääkeannostelurobottien määrää minimiin eli 20:een.

Tämä tapahtui asteittain syksyyn mennessä. Seuraava askel integraatiossa oli saada kaikki tekniset ilmoitukset ja tapahtumatiedot siirrettyä Evondos-järjestelmästä Gericaan ja Lifecare-puhelimiin. Tämä oli todella tärkeää terveydenhoidon työntekijöille, sillä juuri hehän käyvät asiakkaiden luona ja usein ratkaisevat teknisiä ongelmia paikan päällä, mahdollisesti yhteistyössä palvelun toimittajan kanssa. Teknisten ilmoitusten integroiminen tapahtui syksyllä 2019 ja sitä testattiin uuteen vuoteen saakka. Evondosin ja Gerican integrointi saatiin täysin valmiiksi tammikuun 2020 alussa.

Kaikki tekniset hälytykset ja ilmoitukset otetuista ja ottamatta jääneistä lääkkeistä kirjautuvat nyt automaattisesti Gericaan ja tieto kulkeutuu Lifecare-puhelimiin. Ymmärtääkseni olemme ensimmäinen integrointiratkaisuun liittynyt kunta, ja tämän projektin johdosta integraatio on nyt myös mahdollista muille kunnille.

Evondos ja Tieto ovat olleet aivan loistavia yhteistyökumppaneita tämän projektin aikana, ja ne ovat olleet tiiviisti mukana prosessissa. Lillehammer puolestaan on ilmaissut hyvin selkeästi, mitä haluaa, joten yhteistyö on sujunut todella hyvin.

Voisitko nimetä kolme etua, jotka tämä ratkaisu tarjoaa?

Ajansäästö. Kotihoito säästää paljon aikaa käyttämällä vain yhtä järjestelmää. Dokumentointi sujuu automaattisesti, kun laite kertoo, onko lääke otettu vai jäänyt ottamatta vai onko tapahtunut tekninen virhe. Onneksi Evondosissa esiintyy hyvin harvoin virheitä, joten terveydenhoidon työntekijöiden Lifecare-puhelimiin tulee vain harvoin ilmoituksia häiriöistä.

Toinen tärkeä integroinnin tuoma etu on, että nyt käytössä on vain yksi järjestelmä, mikä helpottaa työntekijöiden arkea. Tämä tarkoittaa myös vähemmän opettelua. Yhden järjestelmän käyttäminen lisää myös työntekijöiden motivaatiota.

Kolmas tärkeä etu on turvallisuus. Turvallisuus lisääntyy merkittävästi, kun terveydenhoidon työntekijät voivat käyttää entuudestaan tuttuja ilmoitusjärjestelmiä. Kotipalvelu tuntee jo hyvin Gerica-ilmoitusjärjestelmän, ja nyt siirryttäessä Evondosiin mikään ei muutu työntekijöiden kannalta. He voivat jatkaa saman järjestelmän käyttämistä, mikä yksinkertaistaa työtä eikä edellytä lisäopettelua. Myös dokumentointi sujuu automaattisesti, mikä ehkäisee virheitä.

Integroinnin seurauksena meidän terveydenhoidon työntekijöiden asenne on muuttunut merkittävästi. Työntekijät ovat nyt hyvin motivoituneita ja pitävät lääkeannostelurobotteja todella hauskoina. Niiden käyttö ei ole vaikeaa, ja lisäksi työntekijät ovat huomanneet, miten tärkeää asiakkaille on voida ottaa lääkkeet itse. Se parantaa yksilön elämänhallintaa ja elämänlaatua.

Miten integraatio tuo etuja yhteiskunnalle ja kunnan asukkaille?

Tärkeimpiä etuja on kaksi. Ensinnäkin läpinäkyvyys on ihmisille tärkeää. Käyttäjät voivat olla täysin varmoja siitä, että jos lääkehoidossa tapahtuu virhe, kotihoito saa siitä saman tien ilmoituksen.

Toinen tärkeä etu on ajankäyttö. Noin puolet kotihoidon asiakkaista saa apua lääkkeiden ottamiseen. Kyseessä on niin suuri määrä ihmisiä, että jos voimme järjestelmää yksinkertaistamalla säästää edes hieman lääkehoitoon käytettyä aikaa, kotihoidolta vapautuu lisäaikaa asiakkaille. Tulevaisuudessa kuilu kysynnän ja resurssien välillä vain kasvaa, joten on tärkeää, että kunta pyrkii tehostamaan palvelujaan ja tekemään niistä kestävämpiä.

Mikä on seuraava askel? Mitä suunnittelette tästä eteenpäin?

Meillä on ollut tässä projektissa käytössä 26 robottia. Integraatio valmistui tammikuussa 2020, joten olemme nyt valmiita kasvattamaan robottien lukumäärää. Olemme jo selvittäneet 80–100 mahdollista käyttäjää, ja tavoitteenamme on, että robotteja on 15. kesäkuuta 2020 mennessä 70 kappaletta. Lillehammerissa olemme sitä mieltä, että lääkeannostelurobotin käytön pitäisi olla mahdollista kaikille potilaille, joita sellainen voisi hyödyttää.

Tämä integraatio ei ole tärkeä ainoastaan Lillehammerille, vaan siitä voivat hyötyä monet muutkin kunnat!

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Evondos tukee Vanhustyön keskusliiton toimintaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 17.12.2020

Tänä poikkeuksellisena ja haastavana vuonna halusimme Evondosilla ohjata joulumuistamisiin käytetyt varat joululahjoitukseen. Vanhustyön keskusliitto valikoitui Evondosin lahjoituskohteeksi, sillä liitto tekee arvokasta työtä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Evondos mukana luomassa yksilöidympää hoivaa AICCELERATE-tekoälyhankkeessa

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 16.12.2020

Evondos osallistuu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoimaan AICCELERATE-hankkeeseen. AICCELERATE-hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Evondos käynnistää hankkeen myötä kehitystyön, jossa Evondos®-palvelua kehitetään Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden yksilölliseen etähoivaan.

Evondosin henkilöstömäärä kasvoi yli 20 % vuonna 2020 – rekrytointitarve jatkuu vahvana poikkeusoloista huolimatta

Tiedotteet | Emilia Hellgren | 23.11.2020

Vuonna 2007 perustettu Evondos on Pohjoismaiden johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Kuluvana, poikkeuksellisena vuonna yhtiö on panostanut toimintansa kehittämiseen rekrytoimalla ennätysmäärän uusia ammattilaisia.